Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №403/01-04 від 18.12.2019

Про затвердження прогнозу районного

бюджету Старосамбірського

району на 2020-2022рр.

 

  Відповідно до пункту 3 статті 13, статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  вимог статті 751, підпункту 2 пункту 49 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України

   ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

  1. Затвердити прогноз районного бюджету Старосамбірського району на 2020-2022рр., що додається.
  2. Фінансове управління районної державної адміністрації (Петрівська Л.І.) забезпечити подання прогнозу районного бюджету Старосамбірського району на 2020-2022рр. до районної ради.
  3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Перший заступник голови                                                   Руслан ПУПА

                             

 

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                               розпорядження Старосамбірської

                                                                                              райдержадміністрації

                                                                                             18 грудня 2019 року №403/01-04

 

ПРОГНОЗ

районного бюджету Старосамбірського району на 2020-2022рр.

 

Прогноз районного бюджету Старосамбірського району розроблено на основі положень Бюджетного та Податкового кодексів України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №415-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії   реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020рр.», постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022рр.», наказу Міністерства фінансів України від 29.03.2019 № 130 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період», листів Міністерства фінансів України від 05.09.2019 № 05110-14-6/22263 про особливості складання проєкту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021-2022рр., від 18.10.2019 № 05110-14-6/26381 про обсяги міжбюджетних трансфертів на 2021-2022рр. у розрізі місцевих бюджетів.

У показниках прогнозу районного бюджету на 2020-2022рр. враховано:

- мінімальну заробітну плату у 2020 році – 4723 гривні  (ріст до 2019 року – 13,2 відсотка), у 2021 році – 5003 гривні (5,9 відсотка), у 2022 році –              5290 гривень (5,7 відсотка);

- посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2020 року – 2102 гривні (ріст до 2019 року – 9,4 відсотка), 2021 року – 2270 гривень (8,0 відсотків), 2022 року – 2445 гривень (7,7 відсотка);

- індекс споживчих цін  (грудень до грудня попереднього року) у 2020 році – 106,0 відсотків, у 2021 році – 105,3 відсотка, у 2022 році – 105,1 відсотка;

- індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) у 2020 році – 108,4 відсотка, у 2021 році – 108,0 відсотків, у 2022 році – 106,1 відсотка.

Метою прогнозу є забезпечення передбачуваності та послідовності бюджетної політики; взаємозв’язок між стратегічними цілями розвитку держави та Старосамбірського району; визначення можливостей районного бюджету у середньостроковій перспективі.

Загальні прогнозні показники районного бюджету Старосамбірського району на 2020-2022рр. наведені у додатках 1-3, які додаються.

 

___________________________________________________

 

 

 

 

 

Додаток 1

Основні прогнозні показники районного бюджету Старосамбірського району на 2020-2022 роки

 

 

 

 

грн

Показник

2019 рік (очікуване виконання)

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

2022 рік (прогноз)

1

2

3

4

5

Разом

Доходи (з трансфертами)

634855240,67

319182600,0

321313800,0

338395100,0

Видатки (з трансфертами)

637469263,69

319182600,0

321313800,0

338395100,0

Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+")

-2614023,02

0,0

0,0

0,0

Начальник фінансового управління

райдержадміністрації

 

Леся ПЕТРІВСЬКА

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Прогноз доходів районного бюджету Старосамбірського району на 2020-2022 роки

 

 

 

 

грн

Показник

2019 рік (очікуване виконання)

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

2022 рік (прогноз)

1

2

3

4

5

Загальний обсяг доходів - усього 

634855240,67

319182600,0

321313800,0

338395100,0

Разом доходів без урахування міжбюджетних трансфертів

72523940,0

73384300,0

77252800,0

81732900,0

податкові надходження, усього                               з них:

69587340,0

71763100,0

75426050,0

79573310,00

     податок та збір на доходи фізичних осіб

66949340,0

67702800,0

71087900,0

74997700,0

     податок на прибуток підприємств

38000,0

4900,0

5200,0

5500,0

     рентна плата за користування надрами

260000,0

4055400,0

4332950,0

4570110,0

     екологічний податок

0,00

0,00

0,00

0,0

неподаткові надходження, усього                            з них:

2936600,0

1621200,0

1826750

2241950,0

     плата за надання адміністративних послуг

220000,0

219200,0

232350,0

246290,0

     власні надходження бюджетних установ

2671600,0

1328700,0

1594400,0

1913300,0

інші доходи

0,00

0,00

0,0

0,0

Міжбюджетні трансферти - усього                     

562331300,67

245798300,0

244061000,0

256662200,0

Базова дотація

52058100,0

69172000,0

77049888

82794323,0

 

 

 

 

 

 

продовження додатка 2

Показник

2019 рік (очікуване виконання)

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

2022 рік (прогноз)

1

2

3

4

5

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

20666500,0

11821200,0

5573900,0

 

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

142707700,0 

149478900,0

161437212,0

173867877,0

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

48514100,0 

13066500,0

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

4352700,0

 

 

 

 

 

 

продовження додатка 2

Показник

2019 рік (очікуване виконання)

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

2022 рік (прогноз)

1

2

3

4

5

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління

27759475,94

 

 

 

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

6763600,0

 

 

 

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги не

215975300,0

 

 

 

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного

468900,0

 

 

 

 

 

 

 

продовження додатка 2

Показник

2019 рік (очікуване виконання)

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

2022 рік (прогноз)

1

2

3

4

5

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

1196650,0

 

 

 

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

2013800,0

 

 

 

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

174365,0

 

 

 

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

2483508,0

 

 

 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції,

8520800,0

2259700,0 

 

 

 

 

 

продовження додатка 2

Показник

2019 рік (очікуване виконання)

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

2022 рік (прогноз)

1

2

3

4

5

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету,

427596,0

 

 

 

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

1000000,0

 

 

 

Інші субвенції з місцевого бюджету

21852314,28

 

 

 

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для

1015513,45

 

 

 

Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів,

2140000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продовження додатка 2

 

 

 

 

 

Показник

2019 рік (очікуване виконання)

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

2022 рік (прогноз)

1

2

3

4

5

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

2240378,0

 

 

 

 

 

Начальник фінансового управління

райдержадміністрації                                                                                                                      Леся ПЕТРІВСЬКА

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граничні прогнозні показники видатків районного бюджету Старосамбірського району на 2020-2022 роки                                                                            за головними розпорядниками бюджетних коштів

 

 

 

 

 

грн

Код відомчої класифікації

Найменування головного розпорядника бюджетних коштів згідно з типовою відомчою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

2019 рік (очікуване виконання)

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

2022 рік (прогноз)

1

2

3

4

5

6

01

Старосамбірська районна рада

6222464,00

4954000,0

5521000,0

5813600,0

02

Старосамбірська районна державна адміністрація

80994088,52

23062400,0

8030126,6

8507404,9

06

Відділ освіти Старосамбірської РДА

221373635,50

222991100,0

235701592,7

248193777,10

08

Управління соціального захисту населення

262658246,87

10714300,0

11325015,1

11925240,9

10

Відділ культури Старосамбірської РДА

25869209,00

29919100,0

31624488,7

33300586,6

37

Фінансове управління Старосамбірської РДА

40351619,80

 

27541700,0

29111576,9

30654490,5

 

Разом

637469263,69

319182600,0

321313800,0

338395100,0

 

 

   Начальник фінансового управління

   райдержадміністрації                                                                                                 Леся ПЕТРІВСЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини