Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №409/01-04 від 19.12.2019

Про внесення змін до показників 

районного бюджету Старосамбірського

району на 2019 рік

                                                    

  Відповідно до пункту 3 статті 13, статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішення Старосамбірської районної ради від 20.12.2018 №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік»,  враховуючи листи:  Великосушицької  сільської  ради  від 13.12.2019 №68,  відділу культури  Старосамбірської райдержадміністрації від 18.12.2019 №158/01-11,  Старосамбірської  райдержадміністрації від 18.12.2019                      №01-25/1662,  відділу освіти райдержадміністрації від 19. 12.2019 №754/01-269 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

  1. Внести зміни до видаткової частини загального фонду районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік:

  - Зменшити бюджетні асигнування за КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 164000 (Сто шістдесят чотири тисячі) гривень, головний розпорядник коштів – фінансове управління Старосамбірської райдержадміністрації, за КПКВК 0213133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по  реалізації державних (регіональних) програм,  не віднесені до заходів розвитку» в сумі 8400 (Вісім тисяч чотириста) гривень, головний розпорядник коштів – Старосамбірська райдержадміністрація,  за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 13110 (Тринадцять тисяч сто десять) гривень, КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі 40990 (Сорок тисяч дев’ятсот дев’яносто) гривень КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 121579 (Сто двадцять одна тисяча п’ятсот сімдесят дев’ять) гривень, КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 319870 (Триста дев’ятнадцять тисяч вісімсот сімдесят) гривень, КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» в сумі 7490 (Сім тисяч чотириста дев’яносто) гривень, КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 1053 (Одна тисяча п’ятдесят три) гривні, КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 530 (П’ятсот тридцять ) гривень, головний розпорядник коштів - відділ освіти  Старосамбірської райдержадміністрації.

- Збільшити бюджетні асигнування за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» в сумі 1053 (Одна тисяча п’ятдесят три) гривні, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 71000 (Сімдесят одна тисяча) гривень, КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 488569 (Чотириста вісімдесят вісім тисяч п’ятсот шістдесят дев’ять) гривень головний розпорядник коштів - відділ освіти  Старосамбірської райдержадміністрації, за КПКВК 0217340 «Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури» КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» в сумі 48000 (Сорок вісім тисяч) гривень, головний розпорядник коштів – Старосамбірська райдержадміністрація, за КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 20000 (Двадцять тисяч) гривень, головний розпорядник коштів – управління соціального захисту населення  Старосамбірської  райдержадміністрації, за КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 18400 (Вісімнадцять тисяч чотириста) гривень, головний розпорядник коштів – відділ культури  Старосамбірської  райдержадміністрації, за КПКВК 3719150 «Інші дотації з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 30000 (Тридцять тисяч) гривень для виплати заробітної плати апарату управління, головний розпорядник коштів – фінансове управління Старосамбірської райдержадміністрації.

  1. Провести розподіл іншої субвенції з місцевого бюджету в сумі 20000 (Двадцять тисяч) гривень Великосушицькій сільській раді для проплати за технічні умови для підключення вуличного освітлення в с.Буньковичі Старосамбірського району Львівської області.
  2. Начальника фінансового управління райдержадміністрації Петрівську Л.І. внести відповідні зміни до показників районного бюджету Старосамбірського району з подальшим затвердженням на черговій сесії районної ради та здійснювати фінансування видатків з урахуванням внесених змін.
  3. Головним розпорядникам коштів районного бюджету внести відповідні зміни в кошторисні призначення та забезпечити цільове використання бюджетних коштів.
  4. Великосушицького сільського голову Середницького М.С. внести відповідні зміни до показників сільського бюджету та забезпечити цільове використання бюджетних коштів.
  5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Перший заступник голови                                                           Р.ПУПА

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини