Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №408/01-04 від 19.12.2019

Про очікуване виконання  районного бюджету

та бюджету району за 2019 рік та схвалення

проекту районного бюджету на 2020 рік

 

   Відповідно до пункту 3 статті 13, статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на  виконання  рішення  Колегії  районної  державної адміністрації від 11 грудня 2019 року  №19/02-30 «Про очікуване виконання  районного бюджету та бюджету району за 2019 рік та схвалення проекту районного бюджету на 2020 рік»

           ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

  1. Органи місцевого самоврядування району активізувати роботу із використання внутрішніх резервів наповнення місцевого бюджету шляхом легалізації виплати заробітної плати та недопущенню виплати зарплати нижче встановленого державою мінімуму, збільшенню бази оподаткування суб’єктів господарювання,  забезпечити виконання планових завдань з  надходження  акцизного податку з реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
  2. Керівників бюджетних установ району у 2020 році:

  2.1. У зв’язку із затвердженням районного бюджету на 2020 рік з порушенням вимог пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України в частині забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, з метою ліквідації дефіциту на оплату праці з нарахуваннями розробити помісячні заходи оптимізації видатків. Дану інформацію подати в Старосамбірську райдержадміністрацію до 17 січня       2020 року.

 2.2. Здійснити фінансування, у першу чергу, видатків за захищеними статтями та вжити додаткових заходів щодо забезпечення в повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ, комунальних послуг та енергоносіїв, придбання продуктів харчування, медикаментів та не допускати кредиторської заборгованості із зазначених видатків.

  2.3. Утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати. 

  2.4. Вводити додаткові штатні одиниці у бюджетних установах у відповідності до визначеного фонду оплати праці, доведеного у бюджетних призначеннях на оплату праці, тільки за розпорядженням голови райдержадміністрації.

  2.5. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

  1. Голів місцевих рад при затвердженні відповідних бюджетів та внесенні змін до них забезпечити у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
  2.   Фінансове управління райдержадміністрації (Петрівська Л.І.) провести аналіз поданих розпорядниками бюджетних коштів планів з оптимізації видатків, узагальнити дану інформацію та підготувати проект розпорядження голови райдержадміністрації, щодо ефективного використання коштів районного бюджету.
  3.      Контроль  за  виконанням  розпорядження  залишаю за собою.

 

 

Перший заступник голови                                                                    Р. ПУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини