Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №399/01-04 від 1812.2019

Про внесення змін до паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                  

бюджету за КПКВ 0212144

на 2019 рік

 

          На підставі статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради: від 20 грудня 2018 року №471  «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік»,  від 13 грудня 2019 року №597 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»

          ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0212144 «Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну», виклавши його в новій редакції, що додається.
 2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Перший заступник голови                                                          Р.ПУПА

 

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                             розпорядження Старосамбірської районної

                                                                                            державної адміністрації

                                                                                            18 грудня 2019 року №399/01-04

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на2019 рік

 

 1. 0200000        Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

       (КПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)  

 1. 0210000   Старосамбірська районна державна  адміністрація Львівської області

             (КПКВК МБ)                              (найменування відповідального виконавця)

 1. 0212144                      Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет .

       (КПКВК МБ)                                  (найменування бюджетної програми)

 

 1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2013000,00  гривень,   у тому числі загального фонду       2013000,00  гривень та спеціального фонду – 0,00  тис. гривень.

 

 1. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,    

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року № №2629VIII , 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №471 від 20 грудня 2018 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Львівської облдержадміністрації  за №19/0/5-19 від 14.01.2019 року «Про розподіл  субвенцій»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №9/01-04 від 23.01.2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району  на 2019 рік»

 Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №10/01-04 від 23.01.2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району  на 2019 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №371/01-04 від 15.11.2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району  на 2019 рік»

Розпорядження Львівської облдержадміністрації за №1466/0/5-19 від 12.12.2019 року «Про розподіл стабілізаційної дотації та медичної субвенції з державного бюджету»

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №597 від 13 грудня 2019 року «Про внесення змін до показників  районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»

 

 1. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення

 

 1. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров`я населення .

 

 1. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення населення, хворих на цукровий діабет,   препаратами інсуліну  

9. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                 (грн)

 

       

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загаль-ний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну  

2013000,00

 

2013000,00

 

 

 

2013000,00

 

2013000,00

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

                     

 

 1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

1

Видатки на забезпечення

Медикаментами хворих на цукровий діабет

гривень

кошторис

 

2013000,00

 

2013000,00

 

Показники продукту

 

 

 

1

 

 

Кількість хворих на цукровий діабет,що забезпечуються препаратами інсуліну

осіб

стат. звіт.(Ф-20)

340

 

340

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

 

Середній розмір відшкодування вартості лікарських засобів в розрахунку на одного хворого в рік

гривень

розрахунок

5920,59

 

5920,59

 

Показники якості

 

 

 

 

 

 

% хворих,які забезпечені інсулінами за рахунок програми до кількості потребуючих

%

Стат.звіт.

100

 

100

 

 

 

                           ____________________________________________________________________________

 

 

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини