Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження РДА від 31.05.2012 №182/01-01 )

 

 

СТАРОСАМБІРСЬКА рАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

 

31 травня 2012 року                       м. Старий Самбір                         182/01-01

 

Про затвердження заходів із забезпечення складання та затвердження місцевих бюджетів району на 2013 рік

Відповідно до ст. 6, п.3 ст.13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст.75 та ст.77 Бюджетного кодексу України,  розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 17 травня 2012 року №307/0/5-12:

1.             Затвердити заходи із забезпечення формування та затвердження місцевих бюджетів району на 2013 рік, що додаються.

2.             Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Н.Душна) забезпечити координацію роботи всіх учасників бюджетного процесу та, у разі необхідності, застосовувати додаткові бюджетні процедури.

3.             Начальникам відділів, управлінь, структурних підрозділів райдержадміністрації в межах наданих повноважень забезпечити виконання затверджених заходів у визначені терміни.

4.        Рекомендувати сільським, селищним, міським головам затвердити відповідні заходи щодо формування та затвердження місцевих бюджетів на 2013 рік відповідно до бюджетного законодавства.

5.    Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Р. Батючка.

 

 

Голова райдержадміністрації                                                     В.Д.Цегенько

                                                                   Затверджено

розпорядження голови

райдержадміністрації

31 травня 2012 року

                                                                                                №182/01-01

заходИ

із забезпечення формування та затвердження

місцевих бюджетів району на 2013 рік


з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

1

2

3

4

1.

Подання головному фінансовому управлінню інформації щодо:

- надходжень від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення та прав на них;

-         сум податкового кредиту та коштів надміру сплаченого податку з доходів фізичних осіб унаслідок застосування права на податковий кредит;

- наданих протягом року органами місцевого самоврядування пільг зі сплати податків і платежів до місцевих бюджетів;

- відомостей про зміну місця реєстрації платників;

- затверджених радами та очікуваних надходжень доходів загального фонду місцевих бюджетів.

 

У термін, визначений головним фінансовим управлінням

Старосамбірська міжрайонна державна податкова інспекція, фінансове управління райдержадміністрації

2,

Подання головному фінансовому управлінню аналізу виконання розрахункових показників Міністерства фінансів України за доходами, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

У термін, визначений головним фінансовим управлінням

Фінансове управління райдержадміністрації

3,

Організація попередніх слухань комплектування шкільної мережі на 2012 – 2013 навчальний рік з урахуванням пропозицій щодо закріплення за навчальними закладами можливого контингенту учнів, що проживають на відповідній території.

До 31 травня 2012 року

Відділ освіти райдержадміністрації

4

Подання головному управлінню економіки та інвестицій, головному управлінню житлово-комунального господарства, управлінню капітального будівництва, головному фінансовому управлінню пропозицій щодо виділення з державного бюджету коштів для фінансування інвестиційних проектів на соціально-економічний розвиток регіонів, реалізації Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства та Загальнодержавної програми “Питна вода України”, а також на здійснення природоохоронних заходів на 2013 рік.

У термін, визначений головними управліннями економіки та інвестицій, житлово-комунального господарства, капітального будівництва, та головним фінансовим управлінням Львівської облдержадміністрації

Відділ економіки райдержадміністрації, відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації, відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації

5.

Проведення інвентаризації програм, що реалізуються за рахунок коштів районного бюджету, та за результатами аналізу ефективності їх виконання і повноти забезпечення бюджетними коштами у 2011-2012 роках подання пропозицій райдержадміністрації та районній раді щодо припинення з 2013 року фінансування програм, які втратили актуальність або виконуються на неналежному рівні. Обґрунтування доцільності продовження періоду виконання бюджетних програм та потреби у фінансових ресурсах, проведення оцінки їх ефективності за окремими критеріями.

До 1 серпня 2012 року

 

 

відділи, управління та структурні підрозділи райдержадміністрації

6.

Визначення очікуваного рівня доходів та видатків у розрізі місцевих бюджетів, у цілому по району на підставі основних макропоказників економічного та соціального розвитку Старосамбірщини на наступний бюджетний період, аналізу виконання бюджетів за 2011 рік і в поточному бюджетному періоді.

До 1 серпня 2012 року

Фінансове управління райдержадміністрації, відділ економіки райдержадміністрації

7.

Подання районній державній адміністрації та фінансовому управлінню райдержадміністрації конкретних пропозицій щодо:

- забезпечення адміністративно-територіальних одиниць шкільними автобусами в рамках реалізації програми „Шкільний автобус”;

- усунення дублювання функцій деякими установами охорони здоров’я з урахуванням реалізації програми розвитку первинної медико-санітарної  допомоги на засадах сімейної медицини. Одночасно вивчити доцільність функціонування дільничних лікарень і створення на їх базі та на базі інших стаціонарних медичних закладів геріатричних відділень, хоспісів тощо;

- збільшення надходжень від надання платних послуг установами та організаціями;

- створення в районі  центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів та центрів психологічної  реабілітації дітей-інвалідів для обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями, кошти на функціонування яких враховано в обсягах міжбюджетних трансфертів  для місцевих бюджетів;

- забезпечення відповідно до потреби  (прогнозної чисельності одержувачів) врахування видатків на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги  громадянам, не здатним до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

До 1 серпня 2012 року

Відділ освіти райдержадміністрації, комунальний заклад Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня», управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ культури райдержадміністрації, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.

8.

Подання фінансовому управлінню районної державної адміністрації:

-  розрахунків щодо обсягів фінансових ресурсів на відповідну галузь у цілому по району із обґрунтуванням основних напрямів її функціонування; 

- бюджетних запитів щодо потреби в коштах на утримання установ районного значення з урахуванням заходів з раціонального використання коштів;

- розрахунків щодо потреби в коштах, які можуть бути виділені з державного та обласного бюджетів на реалізацію загальнодержавних програм, для формування проекту районного бюджету.

 

 

 

До 1 серпня 2012 року

 

 

 

До 1 жовтня 2012 року

 

 

 

 

До 1 жовтня 2012 року

 

 

Комунальний заклад Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня»

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Забезпечення укладання угод для прийняття місцевими радами спільних рішень стосовно передачі міжбюджетних трансфертів між відповідними бюджетами, у тому числі за пролікованих хворих.

До 1 серпня 2012 року

Комунальний заклад Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня»

10.

Подання відповідним органам місцевого самоврядування пропозицій (звернень) щодо впорядкування на взаємовигідних умовах майнових питань (приміщень) бюджетних установ відповідно до вимого Бюджетного кодексу України.

До 1 вересня 2012 року

Відділ економіки райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, комунальний заклад Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня», управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ культури райдержадміністрації, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.

11.

Підготовка та подання Міністерству фінансів України, Кабінету Міністрів України, галузевим міністерствам, депутатам Верховної Ради України від Старосамбірщини пропозицій щодо особливостей формування дохідної та видаткової частин місцевих бюджетів, шляхів вирішення проблем соціального та економічного характеру, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Серпень-вересень

2012 року

 

Фінансове управління райдержадміністрації спільно з галузевими управліннями (відділами) райдержадміністрації, комісія з питань бюджетної та інвестиційного планування районної ради (за згодою)

12.

Робота у Міністерстві фінансів України, інших галузевих міністерствах, з депутатами Верховної Ради України від Львівщини з пропозиціями стосовно визначення розрахункових показників для формування проектів місцевих бюджетів.
Подання Кабінетові Міністрів України, галузевим міністерствам пропозицій щодо вирішення основних проблем соціального та економічного характеру, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

До 15 серпня

2012 року

Відділи, управління, структурні підрозділи райдержадміністрації спільно з Старосамбірською міжрайонною державною податковою інспекцією

13.

Забезпечення формування шкільної мережі на 2012-2013 навчальний рік, її зведення та визначення обсягу видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів у 2013 році за участю працівників відповідних фінансових органів.

Серпень

2012 року

Відділ освіти райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації

14.

Проведення семінарів, навчань з головними розпорядниками (розпорядниками нижчого рівня) коштів районного бюджету, виконкомами міських, селищних і сільських рад та іншими учасниками бюджетного процесу щодо особливостей формування місцевих бюджетів на    2013 рік, у тому числі у форматі програмно - цільового методу бюджетування.

Серпень-жовтень

2012 року

Відділи, управління, структурні підрозділи райдержадміністрації

15.

Уточнення показників проектів місцевих бюджетів на наступний бюджетний період після оприлюднення Кабінетом Міністрів України законів, які впливають на формування дохідної та видаткової частин бюджетів.

До 1 вересня 2012 року

Фінансове управління райдержадміністрації, відділ економіки райдержадміністрації спільно з місцевими радами

16.

Опрацювання отриманих від Міністерства фінансів України, схвалених Кабінетом Міністрів України, проекту закону про державний бюджет на відповідний бюджетний період та розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, а також інших показників, необхідних для складання проектів місцевих бюджетів.

За наслідками проведеної роботи підготувати зауваження та пропозиції щодо прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів для подання Головному фінансовому управлінню.

До 22 вересня 2012 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У тижневий термін після одержання розрахункових показників Міністерства фінансів України (схвалених Кабінетом Міністрів України)

Фінансове управління райдержадміністрації, відділ економіки райдержадміністрації, спільно з Старосамбірською міжрайонною державною податковою інспекцією

 

17.

Опрацювання в Міністерстві фінансів України пропозицій щодо формування розрахункових показників для визначення міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам району на наступний бюджетний період.

29 серпня -

15 вересня

2012 року

Фінансове управління райдержадміністрації, відділ економіки райдержадміністрації, спільно з Старосамбірською міжрайонною державною податковою інспекцією

18.

Проведення аналізу бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, на предмет їх відповідності меті, пріоритетності, а також ефективності використання бюджетних коштів, для врахування у проекті обласного бюджету .

До 20 жовтня 2012 року

Фінансове управління райдержадміністрації

19.

Узагальнення поданих структурними підрозділами райдержадміністрації, об’єднаннями, підприємствами та організаціями матеріалів для складання проекту бюджету, подання проекту зведених основних показників бюджету району  райдержадміністрації.

 

До 28 жовтня 2012 року

 

 

Фінансове управління райдержадміністрації

20.

Підготовка та подання в районну державну адміністрацію я схвалення проекту рішення про районний бюджет на наступний бюджетний період з додатками до нього та пояснювальною запискою.

У триденний термін з дня опублікування Закону України “Про Державний бюджет України на  2013 рік”

Фінансове управління райдержадміністрації спільно з відділами, управліннями, структурними підрозділами райдержадміністрації

21.

Розгляд райдержадміністрації проекту рішення про районний бюджет на наступний бюджетний період з додатками до нього та пояснювальною запискою. Після його схвалення - подання його на розгляд і затвердження районній раді.

У чотириденний термін з дня опублікування Закону України “Про Державний бюджет України на  2013 рік”

Фінансове управління райдержадміністрації

22.

Узгодження показників проекту районного бюджету на наступний бюджетний період на засіданнях комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, інших постійних комісій районної ради.
Затвердження районного бюджету на сесії районної ради.

У 10 денний термін з дня подання райдержадміністрації схваленого проекту рішення

“Про районний бюджет Старосамбірського району на

2013 рік”

 

Фінансове управління райдержадміністрації, відділи, управління, структурні підрозділи райдержадміністрації

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено