Старосамбірська

районна державна адміністрація

Проект рішення Колегії "Про виконання Програми соц.-екон. та культурного розвитку району,,,,,,,,"

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Колегії  районної державної адміністрації

 

____________________________   м.Старий Самбір   ________________

 

Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Старосамбірського району у І кварталі 2012 року

 

 

 

Заслухавши доповіді  начальника відділу економіки райдержадміністрації  М.Масляка, в.о.начальника відділу освіти райдержадміністрації С.Маковського,  начальника відділу культури райдержадміністрації П.Юрчика, головного лікаря комунального закладу Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня» Ю.Войтіва,  начальника управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації Г.Павлечко, начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Я.Курія, начальника відділу розвитку інфраструктури і туризму райдержадміністрації Б.Козака, директора Старосамбірського районного центру зайнятості С.Гриценко “Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Старосамбірського району у І кварталі 2012 року”,  Колегія Старосамбірської районної державної адміністрації : 

ВИРІШИЛА:

1. Доповіді  начальника відділу економіки райдержадміністрації  М.Масляка, в.о.начальника відділу освіти райдержадміністрації С.Маковського,  начальника відділу культури райдержадміністрації П.Юрчика, головного лікаря комунального закладу Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня» Ю.Войтіва,  начальника управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації Г.Павлечко, начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Я.Курія, начальника відділу розвитку інфраструктури і туризму райдержадміністрації Б.Козака, директора Старосамбірського районного центру зайнятості С.Гриценко “Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Старосамбірського району у І кварталі 2012 року”,  взяти до відома.

2. Ñõâàëèòè ïðîåêò ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿  (äîäàºòüñÿ).

3. Контроль за виконанням рішення Колегії покласти на заступника голови райдержадміністрації  В.Стрижака.

 

 

Голова Колегії                                                                     В.Д.Цегенько

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено