Старосамбірська

районна державна адміністрація

Проект розпорядження РДА "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя,,,,,,,,,,,,,"

              ПРОЕКТ

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

______________________         Старий Самбір                                    № ___________

 

Про забезпечення санітарного та епідемічного

благополуччя населення  Старосамбірського

району в літній період 2012 року

 

 

 

Відповідно до п.1 ст.22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», рішення Колегії райдержадміністрації від «____»____________2012 року №___  «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення  Старосамбірського району в літній період 2012 року»:

1. Затвердити Комплексний план заходів щодо забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення району в літній період 2012 року, що додається.

2. Рекомендувати сільським, селищним, міським головам:

2.1. До 1 липня 2012 року на сесіях рад, засіданнях виконкомів розробити конкретні заходи щодо забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення у відповідності до Комплексного плану та забезпечити їх виконання. Особливу увагу звернути на наступні питання:

- організацію якісної санітарної очистки території, ліквідацію самовільних  сміттєзвалищ, утримання, документальне оформлення існуючих сміттєзвалищ;

- впорядкування, благоустрій, знезараження джерел водопостачання, належне утримання прибережних смуг та відкритих водоймищ.

- заборону стихійної торгівлі харчовими продуктами,

- проведення щорічної суцільної дератизації.

3. В.о. начальника відділу освіти райдержадміністрації С.Маковському забезпечити дитячі заклади оздоровлення та відпочинку якісною та безпечною для здоров’я питною водою, ефективне функціонування каналізаційних мереж, створити умови для безпечного та якісного харчування, належні умови для надання медичних послуг та медикаментозне оснащення, благоустрій території, тощо у відповідності до вимог Державних санітарних правил розміщення, облаштування та експлуатації оздоровчих закладів, затверджених наказом МОЗ України від 19.06.1996р №172.

4. Начальнику КП «Старосамбірське  ВКГ» А.Чубу забезпечити стабільну роботу водопровідних споруд, очисних споруд, їх регулярне знезараження, відомчий контроль якості питної води.

5. Головному лікарю комунального закладу Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня» Ю.Войтіву, головному лікарю Добромильської районної номерної лікарні І.Медведю забезпечити лікувально-профілактичні заклади району достатньою кількістю медикаментів, виробів медичного призначення, витратних матеріалів для надання невідкладної медичної допомоги, діагностичних середників, поживних середовищ, дезінфекційних засобів.

6. Власникам  та керівникамоб’єктів торгівлі та харчування:

6.1. Забезпечити продовольчі магазини достатньою кількістю миючих та дезінфікуючих засобів, інвентарем для роздільного прибирання виробничих, допоміжних приміщень, санітарних вузлів.

6.2. Продукти харчування реалізовувати лише за погодженням з державним закладом «Старосамбірська районна санітарно-епідеміологічна станція» асортименту, при наявності якісних посвідчень, що підтверджують їх якість та безпеку з дотриманням термінів реалізації та товарного сусідства при їх зберіганні та реалізації.

6.3.  Провести дератизацію на об’єктах торгівлі та харчування.

7. Орендарям відкритих водойм забезпечити регулярне проведення  санітарно-гігієнічних та  санітарно-гідротехнічних заходів на водоймах району  з метою недопущення масового виплоду і розповсюдження комарів, перенощиків природновогнищевих захворювань.

8. Головному державному санітарному лікарю району Б.Венцику забезпечити контроль за виконанням Комплексного плану  заходів щодо забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення району в літній період 2012 року.

9. Головному державному інспектору ветеринарної медицини Я.Шеховичу:

9.1. Забезпечити контроль за виконанням ветеринарно-санітарних правил на підконтрольних об’єктах.

9.1. Вирішити питання гарячого водопостачання та забезпечення необхідним лабораторним інвентарем та устаткуванням лабораторії санітарно-ветеринарної експертизи на продовольчому ринку м.Хирів.

10. Про виконання розпорядження інформувати райдержадміністрацію до 1 серпня  та 5 жовтня  2012 року.

11. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації В.Стрижака.

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                       В.Д.Цегенько.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

розпорядження голови

райдержадміністрації

______________________

_________

 

                                     

 

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН

Організаційних заходів щодо забезпечення санітарного та епідеміологічного

                      благополуччя населення Старосамбірського району у

                                      весняно-літній період 2012-2016рр.

№з/п

Найменування заходів

Відповідальність за виконання

Термін виконання

І. Організація медичного та санітарно-протиепідемічного облаштування

1.

Організовувати та здійснювати профілактичні заходи щодо протиепідемічних ускладнень з найбільш поширеніших інфекційних захворювань людей (гострі кишкові, грип та ГРЗ, що керуються засобами специфічної профілактики).

Районна державна адміністрація , органи місцевого самоврядування , райСЕС, ветслужба, ЦРЛ

щорічно

2.

При ускладненні епідемічної ситуації на окремих територіях заслуховувати голів сільських рад про стан виконання профілактичних заходів та заходів щодо боротьби з наслідками.

Районна комісія з питань ТЕБ і НС

При ускладненні епідситуації

3.

Виділяти кошти на придбання вакцин для проведення імунопрофілактики вірусного гепатиту А контингентам ризику та забезпечити їх щепленням ( працівники харчоблоків , дитячих будинків, будинків дитини, ДДУ, ЛПЗ, шкіл, ПТУ, середніх , вищих учбових закладів, дітей, що перебувають у закритих колективах ).

Районна державна адміністрація, виконкоми місцевих рад головні лікарі лікувальних закладів

Щорічно

2012-2016рр.

4.

Охопити щепленнями проти вірусного гепатиту А працівників об’єктів підвищеного епідеміологічного ризику : водопровідних споруд , об’єктів харчової промисловості, персоналу з обслуговування каналізаційних систем та каналізаційних очисних споруд.

Виконкоми місцевих рад, керівники підприємств харчової промисловості та водопровідних споруд

Щорічно

2012-2016рр.

5.

Проводити постійний лабораторний контроль якості води у місцях водозаборів господарсько-питного водопостачання населення, а також питної води централізованого водопостачання на відповідність вимогам ГОСТ 2874-82 «Вода питна….» шляхом обладнання відомчих лабораторій або укладання угод на проведення лабораторних досліджень з акредитованими лабораторіями .

Органи місцевого самоврядування , МВУ ЖКГ, власники водозабірних споруд

З 10.04.2012р.

та постійно

 

6.

З метою покращення якості та забезпеченості питної води із джерел децентралізованого водопостачання  ( шахтних криниць ) провести весняне та осіннє профілактичне хлорування шахтних криниць , особливу увагу звернути на підтоплюючи населені пункти з підвищеним                                                                                      

Органи місцевого самоврядування, МВУ ЖКГ , власники водозабірних споруд

Березень-квітень,

Жовтень- листопад

2012-2016р.

7.

Провести благоустрій в населених пунктах району громадських шахтних криниць (проведення відмосток, встановлення дашків та кришок для їх закриття і т.д. )

Органи місцевого самоврядування, райВО, головні лікарі ЛПЗ

ІІ квартал

2012-2016рр.

8.

У випадку виникнення НС своєчасно вживати  заходи , направлені на ліквідацію НС, на попередження ускладнення епідемічної ситуації в постраждалих населених пунктах.

Органи місцевого самоврядування, МВУ ЖКГ , власники водозабірних споруд

Постійно

9.

Відповідно до вимог чинного законодавства забезпечити документальне оформлення , облаштування зон санітарної охорони джерел водопостачання та водопроводів господарсько-питного водопостачання.

Органи місцевого самоврядування, МВУ ЖКГ .

Протягом 2012р.

10.

Закупити керамічні дозуючі патрони для проведення постійного хлорування води в громадських криницях.

Органи місцевого самоврядування, МВУ ЖКГ .

ІІ квартал 2012р.

11.

Виділити кошти для проведення щорічної осінньої суцільної дератизації ( знищення ) гризунів.

Районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування

Протягом

2012-2016рр.

12.

Вирішити питання будівництва очисних споруд в м. Добромиль.

Районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування

Протягом

2012-2016рр.

13.

Для забезпечення надійної якості очистки стічних вод вирішити питання реконструкції очисних споруд в м. Ст.Самбір, м. Хирів.

Районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування

Протягом

2012р.

14.

Завершити ремонту –ревізії каналізаційно-насосної станції м. Хирів.

Районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування

Квітень-травень

15.

Провести інвентаризацію існуючих сміттєзвалищ. Розробити та затвердити в існуючому порядку відповідну проектну документацію (проект,санітарно-технічний паспорт, інструкції з експлуатації , паспорт місць видалення відходів і т.д. )

Районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування

Протягом

2012-2016рр

16.

Вжити заходи щодо дотримання вимог санітарного законодавства під час обслуговування масових заходів (весілля, ювілей , бенкети ), недопущення спалахів гострих інфекцій, в т. ч. гепатиту А.

Районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування

Постійно

 

         ІІ. Заходи щодо дотримання санітарно- протиепідемічних вимог у     

                                        дошкільних та навчальних закладах.

 

1.

Забезпечити дошкільні та навчальні заклади безперебійною холодною та гарячою протічною водою гарантованої якості та створити умови для дотримання особистої гігієни учнями та персоналом школи.

Відділ освіти , керівники навчальних закладів

До 01.09.12р.

Та щорічно до 01.09.

2.

Забезпечити проведення перед початком навчального року промивку розвідної мережі, очищення та дезінфекцію води локальних джерел водопостачання дошкільних та навчальних закладів району.

 

Відділ освіти , керівники навчальних закладів.

Перед початком навчального року.

3.

Забезпечити проведення санітарно протиепідемічних заходів з утримання приміщень загального користування із застосуванням миючих та дезинфікуючих засобів, що внесені до державного реєстру України.

Відділ освіти , керівники навчальних закладів

Постійно

4.

Вирішити питання щодо відновлення роботи шкільних їдалень , завершення плану-заходів на зміцнення матеріально-технічної бази харчоблоків.

Відділ освіти , керівники навчальних закладів

Протягом

2012-2016рр.

5.

Довести класи кабінетів комп’ютерної техніки до вимог ДСанПіН 5.5.6009-98 «Влаштування , обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах» та заключити угоди на проведення інструментальних замірів для отримання дозволу на початок роботи.

Відділ освіти , керівники навчальних закладів

Протягом

2012р.

                         ІІІ. Заходи щодо забезпечення населення доброякісними

                                            харчовими продуктами.

1.

Здійснювати спільні рейдові перевірки продринків району по питаннях дотримання правил ринкової та роздрібної торгівлі з метою забезпечення реалізації якісних продуктів харчування.

Управління держветмедицини, райСЕС, РВ УМВС

Постійно

2.

Вживати заходи щодо заборони торгівлі на продринках району харчовими продуктами , на чкі відсутні документи, що підтверджують їх якість та безпеку.

Управління держветмедицини, райСЕС, РВ УМВС

Постійно

3.

Забезпечити постійний лабораторний контроль за продукцією, що реалізується на продринках району.

Директорам продринків та ветлаболаторії

Постійно

4.

Вжити заходи щодо ліквідації несанкціонованої торгівлі харчовими продуктами у невстановлених місцях та стихійних ринках.

РВУ УМВС

Постійно

5.

Здійснювати спільні перевірки продринків району, об’єктів дрібно розвідної торгівлі, суб’єктів господарювання , що займаються вирощуванням ранніх овочів, звернувши увагу на наявність супровідних документів, що підтверджують їх якість та безпеку.

Управління держветмедицини, райСЕС, РВ УМВС

Травень-жовтень

2012-2016рр.

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено