Старосамбірська

районна державна адміністрація

Проект розпорядження РДА "Про виконання районного бюджету та бюджету району у,,,,,,,,

     ПРОЕКТ

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

______________________         Старий Самбір                                    № ___________

 

Про  виконання районного  бюджету   та

Бюджету району у  I  кварталі 2012 року

Відповідно до ст.  Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішення Колегії райдержадміністрації від «____»__________2012 року №_____ «Про  районного бюджету     та бюджету району у I  кварталі 2012 року»

1. Старосамбірській міжрайонній державній  податковій  інспекції  (І.Малецький),  органам  місцевого  самоврядування  району  активізувати  роботу  з  використання  внутрішніх  резервів  наповнення  місцевого  бюджету,  шляхом  легалізації  виплати  заробітної  плати ,   недопущення  виплати  зарплати  нижче  встановленого  державою  мінімуму  та  збільшення  бази  оподаткування  суб’єктів   господарювання.

3. Рекомендувати  сільським,  селищним , міським  головам:

3.1. Забезпечити  виконання  завдань  в  частині  наповнення  місцевих  бюджетів  за  I півріччя 2012 року;

3.2. Вжити  додаткові  заходи  щодо  забезпечення  в  повному  обсязі  проведення  видатків  на  оплату  праці  працівників  бюджетних  установ, енергоносіїв, придбання  продуктів  харчування,  медикаментів  та  не  допускати  кредиторської  заборгованості  із  зазначених  видатків;

3.3. Чисельність  працівників  бюджетних  установ  привести  у  відповідність  до  фонду  оплати  праці,  затвердженого  у  місцевих бюджетах  та  кошторисних  призначеннях.

3.4. Забезпечити  цільове та ефективне  використання бюджетних коштів.

4. Контроль  за  виконанням  розпорядження  покласти  на  першого  заступника  голови   райдержадміністрації  Р.Батючка.

Голова  райдержадмінітсрації                                            В.Д.Цегенько

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено