Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №334/01-04 від 17.10.2019

Про внесення змін до паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                 

бюджету за КПКВ 0212112

на 2019 рік

            На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради  від 20 грудня 2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік» , від  4 жовтня 2019 року №576 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»

  ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

  1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0212112 «Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами», виклавши його в новій редакції, що додається.
  2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Перший заступник голови                                                    Руслан ПУПА

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження  Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області

17 жовтня 2019 року  №334/01-04
 

 

 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

1. 0200000                   Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0210000                   Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

 (КТПКВК МБ)                                       (найменування відповідального виконавця)

3. 0212112                   Забезпечення  надання первинної медичної допомоги , що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими        пунктами.
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)             (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –  732066,00  гривень, у тому числі загального фонду – 732066,00  гривень та спеціального фонду –  0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України,  

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року № №2629-VIII ,  

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,  

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №471 від 20 грудня 2018 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік».

Розпорядження Кабінету Міністрів України за №39-р від 23 січня    2019 року «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

Рішення сесії  Старосамбірської  районної ради  за №498 від 19 лютого   2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»

Рішення сесії  Старосамбірської  районної ради  за №507 від 16 квітня 2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»

Розпорядження Старосамбірської районної адміністрації  №180/01-04 від 04.06.2019 р. "Про внесення змін до показників       районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік"

Розпорядження Старосамбірської районної адміністрації  №197/01-04 від 14.06.2019 р. "Про внесення змін до показників       районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік"

Розпорядження Старосамбірської районної адміністрації  №198/01-04 від 14.06.2019 р. "Про внесення змін до показників       районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік"

Рішення сесії  Старосамбірської  районної ради  за № 546 від 04 липня 2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»

Рішення сесії  Старосамбірської  районної ради  за № 576 від 04 жовтня 2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення  надання первинної медичної допомоги , що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами.

 

7. Мета бюджетної програми:  Забезпечення  надання первинної медичної допомоги , що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами.

8. Завдання бюджетної програми:

 

 

 

 № з/п

Завдання

1

Завдання 1

Забезпечення  надання первинної медичної допомоги , що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами.

 

         

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

6

1

Забезпечення  надання первинної медичної допомоги , що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами.

 

732066,00  

 

732066,00  

Усього

732066,00  

 

732066,00  

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

           

 

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

грн.

кошторис

565920,07

 

565920,07

 

Нарахування на оплату праці

грн

кошторис

123175,93

 

123175,93

 

Оплата газопостачання

грн. 

кошторис

6500

 

6500

 

Оплата електроенергії

грн. 

кошторис

8070

 

8070

 

Оплата інших комунальних послуг

грн. 

кошторис

17100

 

17100

 

Витрати на придбання господарських товарів

грн. 

кошторис

11300

 

11300

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість працівників

чол.

Внутрішній розрахунок 

12

 

12

 

Кількість обслуговуючого населення

чол.

Статистична звітність 

3344

 

3344

 

Кількість природного газу м3 ,усього

од. 

 Внутрішній розрахунок 

 348

 

348

 

Кількість електроенергії  КВт, усього

од.

Внутрішній розрахунок

2736

 

2736

 

Кількість дров м3,усього

од.

Внутрішній розрахунок

15,545

 

15,545

 

 

Кількість придбаних господарських товарів

од.

Внутрішній розрахунок

17

 

17

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата

грн

розрахунок

           6203,18

 

6203,18

 

Середня вартість 1 м3 природного газу

грн. 

розрахунок 

18,68

 

18,68

 

Середня вартість 1 КВт електроенергії

грн.

розрахунок 

2,95

 

2,95

 

Середня вартість 1 м3 дров

грн.

розрахунок 

1100

 

1100

 

Середня вартість одиниці придбаного товару

грн.

розрахунок 

664,70

 

664,70

4

якості

 

 

 

 

 

 

Забезпеченість витрат на оплату праці

%

розрахунок 

66,7

 

66,7

 

 Забезпеченість витрат на оплату енергоносіїв

розрахунок  

100

 

100

 

Забезпеченість господарськими товарами

розрахунок  

100

 

100

 

 

 

________________________________________

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено