Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №333/01-04 від 17.10.2019

Про внесення змін до паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                 

бюджету за КПКВ 0212111

на 2019 рік

             На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради  від 20 грудня 2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік», від 4 жовтня 2019 року №576 «Про внесення я змін до показників районного бюджету Старсамбірського району на 2019 рік»

          ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

  1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0212111 «Первинна медична допомога, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», виклавши його в новій редакції,  що додається.
  2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

  

Перший заступник голови                                          Руслан ПУПА

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження  Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області

17 жовтня 2019 року №333/01-04
 

 

 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

1. 0200000                   Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0210000                     Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

(КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. 0212111        0726              Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
   (КТПКВК МБ)  (КФКВК)   (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –  2653620,00 гривень, у тому числі загального фонду – 2102792,00   гривень та спеціального фонду – 550828,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № №2246-VIII , 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за № 471 від 20 грудня 2018 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік»

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за № 507 від 16 квітня 2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»

Розпорядження  Старосамбірської РДА  № 16/01-04 від 30 січня 2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»

Розпорядження Старосамбірської РДА  № 130/01-04 від 24 квітня 2019 року «Про розподіл іншої субвенції з районного бюджету»

Розпорядження Старосамбірської РДА  № 180/01-04 від 04 червня 2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»

Розпорядження Старосамбірської РДА за №191/01-04 від 12.06.2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 року»

Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №546 від 04 липня 2019 року  «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»

Розпорядження Старосамбірської РДА за №275/01-04 від 6 серпня 2019 року «Про внесення змін до районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»

Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №576 від 4 жовтня 2019 року  «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік».

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Підвищення рівня надання первинної  медичної допомоги  та збереження здоров’я населення

7. Мета бюджетної програми:  Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Завдання 1

Надання первинної медичної допомоги , що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної)допомоги

2

Завдання 2

Проведення капітального ремонту структурних підрозділів центру

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                 (грн)

           

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

6

1

Надання первинної медичної допомоги , що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної)допомоги

2102792

 

2102792,00

2

Проведення капітального ремонту структурних підрозділів центру

 

550828,00

550828,00

Усього

2102792,00

550828,00

2653620,00

 

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:                                              (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

Програма співфінансування програм, проектів та мікропроектів підтримки місцевих ініціатив територіальних громад та громадських організацій Старосамбірського району на 2019 рік

 

478303,00

478303,00

Усього

 

478303,00

478303,00

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

Гривень

План використання бюджетних коштів

1225770

 

1225770

 

Нарахування на оплату праці

Гривень

План використання бюджетних коштів

273022

 

273022

 

Встановлення

дистанційних приладів обліку природного газу

 

Гривень

План використання бюджетних коштів

9000

 

9000

 

Оплата електроенергії

Гривень

План використання бюджетних коштів

285880

 

285880

 

Оплата газопостачання

Гривень

План використання бюджетних коштів

65400

 

65400

 

Оплата води та водовідведення

Гривень

План використання бюджетних коштів 

12700

 

12700

 

Оплата теплопостачання

Гривень

План використання бюджетних коштів

56600

 

56600

 

Оплата інших комунальних послуг

Гривень

План використання бюджетних коштів 

 174420

 

 174420

 

Обсяг видатків на проведення капітального ремонту

Гривень

План використання бюджетних коштів

 

550828

550828

 2

продукту

 

 

 

 

 

 

Середньорічна кількість працівників

шт.од.

Штатний розпис

24

 

24

 

Кількість обслуговуючого населення

чол.

Стат.дані

7735

 

7735

 

Кількість дистанційних приладів обліку природного газу

од.

Розрахунок

1

 

1

 

Кількість електроенергії  КВт, усього

од.

Розрахунок 

 96584,0

 

 96584,0

 

 Кількість природного газу м3,усього

од.

Розрахунок

4080,0

 

4080,0

 

Кількість м3 води та водовідведення,усього

од.

Розрахунок

296,07

 

296,07

 

Кількість  Гкал теплопостачання,усього

од.

Розрахунок

29,75

 

29,75

 

Кількість дров м3,усього

 од.

Розрахунок

249,17

 

249,17

 

Кількість об’єктів, що планується відремонтувати

од.

Розрахунок 

 

2

2

 3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата

грн.

Розрахунок

6437,00

 

6437,00

 

Середня вартість встановлення

дистанційних приладів обліку природного газу

грн.

Розрахунок

9000,00

 

9000,00

 

Середня вартість 1 Гкал теплопостачання

грн.

Розрахунок

1902,52

 

1902,52

 

Середня вартість 1 КВт електроенергії

грн.

 Розрахунок

2,96

 

2,96

 

Середня вартість 1 м3 природного газу

грн.

Розрахунок

16,03

 

16,03

 

Середня вартість 1 м3 дров

грн.

Розрахунок

700

 

700

 

Середня вартість 1 м3 води та водовідведення

грн.

Розрахунок

42,89

 

42,89

 

Середня вартість 1 об’єкта, що планується відремонтувати  

грн.

Розрахунок

 

275414

275414

4

якості

 

 

 

 

 

 

Забезпеченість витрат на оплату праці

%

Розрахунок

66

 

66

 

Забезпеченість дистанційними приладами обліку природного газу

%

Розрахунок

100

 

100

 

 Забезпеченість витрат на оплату енергоносіїв

 Розрахунок

 100

 

100

 

 Питова вага відремонтованих обєктів у загальній кількості обєктів центру

 Розрахунок

 

22

22

 

 ________________________________________________________________

 

 

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини