Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №330/01-04 від 17.10.2019

Про внесення змін до паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                 

бюджету за КПКВ 0212080

на 2019 рік         На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради  від 20 грудня 2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік», від 4 жовтня 2019 року №576 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»

          ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

  1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0212080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги», виклавши його в новій редакції,  що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

  Перший заступник голови                                                    Руслан ПУПА

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області

17 жовтня 2019 року №330/01-04
 

 

 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

1. 0200000                   Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0210000                    Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області    

 (КТПКВК МБ)           (найменування відповідального виконавця)

3. 0212080                        0721             Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)             (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –  15988471,68 гривень, у тому числі загального фонду –                   14683710,00 гривень та спеціального фонду – 1304761,68 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України,  

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року № №2629-VIII , 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №471 від 20 грудня 2018 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік».

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №507від 16 квітня  2019 року Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2019 рік»

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №156/01-04 від 17 травня   2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2019 рік»

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №524 від 23 травня   2019 року Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2019 рік»

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №191/01-04 від 12 червня    2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2019 рік»

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №546 від 4 липня    2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2019 рік»

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №235/01-04 від 12липня    2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2019 рік»

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №252/01-04 від 24 липня    2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2019 рік»

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №576 від 4 жовтня  2019 року  «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2019 рік»

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення

 

7. Мета бюджетної програми:  Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення

 

 8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення 

         

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

6

1

Надання населенню амбулаторно-поліклінічної  медичної допомоги

14683710,000

790830,68

15474540,68

2

Компютеризація кабінетів поліклінічного відділення

Старосамбірської ЦРЛ та впровадження єдиного

електронного реєстру пацієнтів Старосамбірського

району

 

274 000,00

274000,00

3

Капітальний ремонт поліклінічного відділення Хирівськорї міської лікарні Блаженних Олімпії і Лаврентії по вул.В.Івасюка, 7 м.Хирів»

 

239931,00

239931,00

 

 

14683710,00

1304761,68

15988471,68

 

 

 

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

Програма фінансування стоматологічної допомоги окремим категоріям населення Старосамбірського району за 2019 рік

930000,00

 

930000,00

Усього

930000,00

 

930000,00

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

1

Показники затрат

 

 

 

 

 

 

кількість установ поліклінічного відділення

одиниць

мережа

3

1

4

 

кількість штатних одиниць поліклінічного відділення

одиниць

Статистична звітність  ф.20

158,5

 

158,5

 

в т.ч лікарів

одиниць

Статистична звітність  ф.20

44,25

 

44,25

 

кількість ліжок денного стаціонару

одиниць

мережа

16

 

16

 

 Сума коштів  передбачена  на  програму

гривень

План використання

930000,00

 

930000,00

 

Сума виділених коштів на придбання комп’ютерного обладнання для поліклінічного відділення Старосамбірської ЦРЛ

гривень

Цінова пропозиція

 

274000,00

274000,00

 

Сума виділених коштів на ремонт поліклінічного відділення Хирівської МЛ

гривень

Проектно-кошторисна документація

 

239931,00

239931,00

2

Показники продукту

 

 

 

 

 

 

кількість ліжко днів в денному стаціонарі

тис.од

Статистична звітність 

10,4

 

10,4

 

кількість відвідувань в поліклініку

тис.осіб

Статистична звітність

206,0

 

206,0

 

кількість лікарських відвідувань вдома

тис.осіб

Статистична звітність

1,6

 

1,6

 

кількість пролікованих хворих в денному стаціонарі

осіб

Статистична звітність

1100

 

1100

 

Кількість лікарів стоматологів

осіб

Штатний розпис

11

 

11

 

Кількість комплектів комп’ютерного обладнання  заплановано закупити

од

Цінова пропозиція

 

24

24

 

Кількість видів робіт заплановано виконати в поліклінічному відділенні ХЛ

од

Проектно-кошторисна документація

 

 

3

3

3

Показники ефективності

 

 

 

 

 

 

завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах

дні

Статистична звітність

250

 

250

 

Середня кількість відвідувань на 1 посаду лікаря

осіб

Статистична звітність

4655

 

4655

 

Середня сума коштів  на 1 лікаря

гривень

Статистична звітність

84545,5

 

84545,5

 

Середня вартість 1 комплекту  комп’ютерного обладнання

гривень

розрахунок

 

11416,67

11416,67

 

Середня вартість 1 виду робіт в поліклінічному відділенні  Хирівської МЛ

гривень

розрахунок

 

79977,00

79977,00

4

Показники якості

 

 

 

 

 

 

рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях

%

Статистична звітність

4,1

 

4,1

 

рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку  на ранніх стадіях

%

Статистична звітність

4,6

 

4,6

 

забезпеченість стоматологічною допомогою  пільгових категорій населення

%

Статистична звітність

100

 

100

 

% забезпечення коштами на придбання комп’ютерного обладнання

%

розрахунок

 

81,5

81,5

 

% забезпечення коштами на ремонт поліклінічного відділення  Хирівської МЛ

%

розрахунок

 

50,0

50,0

  

________________________________________________________

 

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини