Старосамбірська

районна державна адміністрація

Проект розпорядження РДА "Про стан погашення заборгованості з виплати з/ плати,,,,,,,"

                        ПРОЕКТ

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

______________________         Старий Самбір                                    № ___________

 

Про стан погашення заборгованості з виплати

заробітної плати, пенсій та інших соціальних

виплат підприємствами та установами району

 

Відповідно до ст.6, п.5 ст.13, п.2 ст.20. Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішення Колегії райдержадміністрації від «___»__________ 2012 року «Про стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат підприємствами та установами району»:

1.             Керівникам підприємств, установ та організацій району:

1.1. Забезпечити своєчасну виплату поточної заробітної плати, дотримуючись мінімальних державних та галузевих норм і гарантій.

1.2. Вжити заходів щодо забезпечення посилення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, своєчасністю та повнотою виплати заробітної плати їх працівникам

1.3. Забезпечити включення до колективних договорів,  галузевих і регіональних угод всіх підприємств  і  організацій  зобов'язання щодо  своєчасної  виплати  заробітної  плати та забезпечення інших державних гарантій в оплаті праці,  доведення  розміру  заробітної плати  не  менш  ніж до величини прожиткового мінімуму і створення умов для подальшого постійного зростання заробітної плати. 

2.             Керівникам підприємств-боржників із виплати заробітної плати:

2.1. Запровадити дієві організаційно-правові механізми, які б забезпечили повне погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах-боржниках всіх форм власності до кінця 2012 року.

3. Керівникам економічно активних підприємств-боржників – ДП «Львівнадраресурс» та  «Старосамбірська  державна  сортодослідна  станція»:

3.1.  Проаналізувати причини невідповідності обсягів погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам фінансово-економічним можливостям підприємств, за результатами аналізу розробити заходи щодо розв’язання зазначених проблем, забезпечити їх виконання.

4.             Управлінню праці та соціального захисту райдержадміністрації (Г.Павлечко):

4.1.    Забезпечити здійснення якісного щотижневого моніторингу погашення заборгованості із виплати заробітної плати, узагальнення даних та подання відповідної інформації до головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

4.2. Посилити контроль за станом погашення заборгованості із виплати заробітної плати по кожному підприємству – боржнику. Інформацію про погашення боргів із заробітної плати щомісячно до 8 числа місяця, наступного за звітним, узагальнювати та подавати її в головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

4.3.    Щомісячно проводити перевірки дотримання законодавства про працю на не менш ніж 4-х  підприємствах, установах та організаціях району.

5.             Управлінню Пенсійного фонду України в Старосамбірському районі (К.Борецька):

5.1.    Провадити надалі контроль за додержанням порядку розрахунків платників по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, вживати відповідних заходів до порушників чинного законодавства.

5.2.    Продовжити роботу з місцевими органами влади, правоохоронними органами та органами державної виконавчої служби щодо забезпечення повноти надходження коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та погашення заборгованості підприємств, в першу чергу тих, що фінансуються з місцевих бюджетів.

6.             Комісії з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (В.Стрижак):

6.1.    В липні 2012 року провести засідання комісії щодо стану виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших обов’язкових соціальних виплат за участю керівників підприємств, що допустили заборгованість з виплати заробітної плати.

6.2.    Активізувати роботу комісії з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, забезпечити щомісячний розгляд звітів керівників підприємств-боржників на засіданнях комісії.

6.3.    Забезпечити   дієвий   контроль  за  своєчасністю  виплати заробітної  плати, ініціювати  притягнення   до   дисциплінарної, матеріальної,  адміністративної  та  кримінальної відповідальності керівників підприємств-боржників усіх форм власності.

6.4.    Покращити координацію дій відповідних підрозділів райдержадміністрації,  районних установ і організацій, об'єднань роботодавців і профспілок  щодо  прискорення погашення заборгованості із заробітної плати і повної ліквідації боргів.

6.5.    Подавати до управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації щомісячно до 5 числа місяця, наступного за звітним детальну інформацію про роботу комісії та стан виконання рішень попередніх комісій для узагальнення та інформування  Головного управління праці та соціального захисту населення  облдержадміністрації.

7.             Рекомендувати державній податковій інспекції у Старосамбірському районі (І.Малецькому):

7.1.    Вжити відповідно до повноважень у встановленому порядку заходів щодо проведення досудової санації, порушення справ про банкрутство підприємств, неспроможних виконати зобов’язання з погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам. Разом з господарськими судами приймати плани санації відповідних підприємств з обов’язковим включенням до них заходу про погашення в дев’яностоденний строк заборгованості з виплати заробітної плати працівникам. Інформацію про вжиті заходи, а також висновки і пропозиції щомісячно подавати для розгляду на Комісії з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

7.2.    Проаналізувати причини невідповідності зростання обсягів виробництва на підприємствах району  можливостям своєчасної виплати заробітної плати і прискорення темпів погашення заборгованості  та  вжити  заходів  щодо  направлення  коштів  від реалізації   продукції,   виконання   робіт,   надання  послуг  на першочергову   виплату   заробітної   плати   та   погашення    її заборгованості.

7.3.     Вжити заходів  щодо  повної  сплати  споживачами  наданих  їм послуг і направлення коштів на виплату заробітної плати.

7.4.    Координувати роботу щодо легалізації найманої праці в районі та своєчасної виплати заробітної плати найманим працівникам з залученням правоохоронних органів

8.             Запропонувати територіальній державній інспекції праці в Львівській області (О.Заваді):

8.1.    Посилити забезпечення захисту прав працівників через державний нагляд за додержанням Законодавства про працю в установах і підприємствах та фізичних осіб, які використовують найману працю. За результатами перевірок направляти матеріали на керівників - порушників законодавства з оплати праці для розгляду питань щодо притягнення їх до адміністративної та кримінальної відповідальності.

8.2.    Надавати щомісячно інформацію про проведені перевірки в управління праці та соціального захисту райдержадміністрації для узагальнення та подання в головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

9.             Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату райдержадміністрації (І.Кілик) забезпечити інформування громадськості щодо стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам на підприємствах-боржниках району.

10.        Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації В.Стрижака.     

 

 

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                                   В.Д.Цегенько                                 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено