Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження РДА від 11.05.2012 №154/01-01 )

 

 

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

11 травня 2012 року       Старий Самбір                                    №154/01-01

 

Про Положення і  склад пожежно-технічної  комісії  з перевірки виконання протипожежних заходів у сакральних   спорудах Старосамбірського району                                                            

Відповідно до п. 9 ст.39 Закону України  «Про місцеві державні адміністрації», ст..5 Закону України «Про пожежну безпеку»:

     1.  Створити пожежно-технічну  комісію  з перевірки виконання протипожежних заходів у сакральних спорудах Старосамбірського району, згідно додатку.

     2.  Затвердити Положення про  пожежно-технічну комісію з перевірки виконання протипожежних заходів у сакральних спорудах Старосамбірського району, що додається.

     3.   Пожежно-технічній  комісії  з перевірки виконання протипожежних заходів у сакральних спорудах Старосамбірського району (З.Кутельмах):

3.1. Постійно здійснювати моніторинг протипожежного стану кожного об’єкту сакральної архітектури.

3.2.   З метою збереження історико-культурної спадщини  один раз в півріччя організовувати висвітлення стану протипожежного захисту об’єктів сакральної архітектури у місцевих засобах масової інформації

      4.   Голові комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій  у Старосамбірському районі (Р. Батючок) забезпечити неухильне виконання рішень комісії п. 5 протоколу № 4  від 20 лютого 2012 року.

     5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації З Кутельмаха.

 

 

 

      Голова райдержадміністрації                                                               В. Д.Цегенько

                                                                                              

                                                                                              Додаток  

                                                                                              до розпорядження голови

                                                                                              райдержадміністрації

                                                                                              11 травня 2012 року

                                                                                              №154/01-01

Склад

 пожежно-технічної  комісії  з перевірки виконання протипожежних заходів у сакральних спорудах Старосамбірського району

Кутельмах

Зіновій Юрійович

заступник голови райдержадміністрації, голова комісії

Ковальчук

Іван Григорович

начальник Старосамбірського РВ ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області , заступник голови комісії

Галевич

Михайло Володимирович

головний спеціаліст сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків із громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації, секретар комісії

                                                                         Члени комісії:

о. Іоан Білик

декан УПЦ КП  (за згодою)

о. Василь Вовчків

 представник УПЦ (за згодою)

о. Володимир Зворський

декан УАПЦ    (за згодою)

Волощак

Андрій Романович               

 

начальник Старосамбірського РЕМ  (за згодою)

Ворона

Олег Львович

 

 

 о. Михайло Николин

Попович Володимир Володимирович

голова постійної депутатської комісії з питань охорони навколишнього середовища та управління комунальною власністю Старосамбірської районної ради (за згодою)

декан Старосамбірський УГКЦ  (за згодою)

начальник відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури райдержадміністрації

 о. Андрій Рогуж 

                                

настоятель костелу Св. Миколая РКЦ м.Старий Самбір  (за згодою)

Хомич                                                        начальник Старосамбірського УЕГГ (за

Андрій Іванович                                      згодою)

Шиян                                                         заступник начальника управління

Мирон  Миколайович                            Держкомзему у Старосамбірському районі

                                                                    (за згодою)

Яворський                                                начальник відділу з питань надзвичайних

Андрій Іванович                                      ситуацій райдержадміністрації

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                          М. Год

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                         розпорядження голови

                                                                                         райдержадміністрації

                                                                                         11 травня 2012 року

                                                                                         №154/01-01

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про пожежно-технічну комісію з перевірки

виконання протипожежних заходів у

сакральних спорудах Старосамбірського  району

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Пожежно-технічна комісія з перевірки виконання протипожежних заходів у сакральних спорудах Старосамбірського  району (далі - ПТК) створюється відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку» (ст. 5 ).

Метою створення ПТК є залучення інженерно-технічних працівників, службовців, священнослужителів та представників громадськості населених пунктів району  до активної участі у роботі щодо попередження пожеж і посилення протипожежного захисту сакральних споруд.

1.2. ПТК створюється за розпорядженням голови райдержадміністрації. Цим розпорядженням затверджується  персональний склад ПТК та порядок її роботи (положення про пожежно-технічну комісію з перевірки виконання протипожежних заходів у сакральних спорудах Старосамбірського району) .

1.3. Положення про пожежно-технічну комісію з перевірки виконання протипожежних заходів у сакральних спорудах погоджується з начальником Старосамбірського РВ ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області.

1.4. ПТК у своїй діяльності керується законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з питань пожежної безпеки, а також Положенням про ПТК  .

Вона повинна підтримувати постійні зв'язки з органами державного пожежного нагляду  та керівниками церков району для координації своїх дій. 

Комісія співпрацює з органами місцевого самоврядування  та правоохоронними органами району, підприємствами та організаціями, які проводять забезпечення функціонування сакральних споруд.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ РОБОТИ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Основними завданнями ПТК є:

2.1.1. Сприяння священнослужителів та представників органів місцевого самоврядування і громадськості населених пунктів району у проведенні пожежно-профілактичної роботи та здійсненні контролю за дотриманням вимог стандартів, норм, правил, інструкцій та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки, а також приписів і постанов органів державного пожежного нагляду.

2.1.2. Брати участь при прийнятті рішень щодо комплексних заходів для забезпечення пожежної безпеки, впровадження досягнень науки, техніки та позитивного досвіду в протипожежному захисті сакральних споруд і використання коштів на їх реалізацію.

2.1.3. Підготовка, на підставі аналізу стану пожежної безпеки, пропозицій (рекомендацій) власникам сакральних споруд щодо удосконалення протипожежного захисту.

2.1.4. Проведення спільно з Старосамбірським РВ ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області  серед населення (релігійних громад) в населених пунктах району  масової роз'яснювальної роботи та пропаганди заходів щодо забезпечення пожежної і техногенної безпеки. Проведення занять з евакуації  з сакральної будівлі під час пожежі або надзвичайної ситуації.

2.1.5. Здійснення контролю за впровадженням в сакральній будівлі сертифікованих виробів протипожежного призначення.

Спільно з працівниками Старосамбірського РВ ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області члени комісії беруть участь у роботі з перевірки новобудов, об'єктів і приміщень, де проводиться реконструкція або технічне переоснащення  сакральних будівель з метою виявлення порушень пожежної і техногенної безпеки.

2.2. Пожежно-технічна комісія з метою виконання покладених на неї завдань здійснює свою роботу у таких напрямах:

2.2.1. Щокварталу проводить протипожежне обстеження усіх сакральних будівель, споруд, складів, та інших приміщень, що належать власникам сакральних будівель з метою виявлення недоліків у технологічних процесах, роботі агрегатів, установок, в електрогосподарстві, опалювальних системах, у вентиляції, несправностей у системах протипожежного захисту, водопостачання, зв'язку, порушень в утриманні та використанні пожежної техніки, обладнання та інвентарю з оформленням акта (додаток 1). Акт підписується не менш ніж трьома членами ПТК присутніми при обстеженні.

Під час обстеження перевіряє дотримання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, виконання приписів і постанов органів державного пожежного нагляду.

За результатами перевірок визначає шляхи, способи та терміни усунення виявлених порушень і несправностей.

2.2.2. Спільно з Старосамбірським РВ ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області вносить пропозиції щодо протипожежного стану сакральних будівель. Пропонує проект заходів з усунення наявних недоліків.

2.2.3. Бере участь у розробці з адміністрацією сакральних будівель положень, правил, інструкцій, інших локальних нормативних актів з питань пожежної і техногенної безпеки, що діють у межах об’єднань громадян (релігійних організаціях) і є обов'язковими до виконання та у здійсненні контролю за їх додержанням.

2.2.4. Надає допомогу адміністрації сакральних будівель в організації навчання працівників правилам пожежної безпеки та діям на випадок пожежі, а також у пропаганді протипожежних заходів (шляхом організації відповідних оглядів, семінарів, навчань, лекцій на  зібраннях населення).

 2.3. Повноважний представник ПТК може  брати участь у службовому розслідуванні причин пожеж та розробці необхідних заходів щодо запобігання їм.

2.4. ПТК сприяє впровадженню досягнень науки і техніки, прогресивних пожежобезпечних технологій, сучасних автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж, використанню для їх попередження виробничої автоматики.

 

3. СКЛАД ТА ПОРЯДОК РОБОТИ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОЇ КОМІСІЇ

3.1. До роботи ПТК залучаються інженерно-технічні працівники, діяльність яких пов'язана з організацією та проведенням технологічних процесів, експлуатацією та обслуговуванням електроустановок, систем водопостачання, зв'язку, виробничої автоматики, автоматичного протипожежного захисту тощо, а також керівники штатних або добровільних протипожежних формувань і фахівці з пожежної безпеки в населеному пункті .

3.2. Голова ПТК, заступник голови і секретар ПТК та члени комісії затверджуються відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації.

3.3. ПТК здійснює свою діяльність на підставі планів, що розробляються на квартал або півріччя і затверджуються на засіданні ПТК.

3.4. ПТК проводить засідання два рази на рік.

Рішення ПТК оформлюються протоколами і впроваджуються у життя розпорядженням голови райдержадміністрації.

3.5. Заходи, намічені за результатами перевірок протипожежного стану сакральних споруд, оформлюються актом. Копія акту направляється до  Старосамбірського РВ ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області. 

3.6. ПТК не має права скасовувати або заміняти іншими заходами ті, які були запропоновані приписами органів державного пожежного нагляду.

У разі коли, на думку комісії, виникає необхідність часткової заміни або повного скасування цих заходів, вона подає свої пропозиції до Старосамбірського РВ ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області

У випадку невиконання заходів голова ПТК повинен надавати (письмово) рекомендації  Старосамбірському РВ ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області щодо притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності.

3.7. Комісія щороку, спільно з Старосамбірським РВ ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області, звітує про проведену нею роботу на Колегії райдержадміністрації.

3.8. У разі залучення до протипожежних обстежень та перевірок, проведення навчання або інших протипожежних заходів члени ПТК і залучені особи звільняються від основної роботи зі збереженням за ними середньомісячного заробітку на час роботи ПТК.

4. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОЇ КОМІСІЇ

4.1. ПТК ліквідовується на підставі відповідного розпорядження голови райдержадміністрації.

4.2. Внесення змін  в склад ПТК та Положення про пожежно-технічну комісію з перевірки виконання протипожежних заходів у сакральних спорудах  затверджується відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації  згідно подання голови ПТК за погодженням з Старосамбірським РВ ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області.

 

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 

до пункту 2.2.1

                                                                                              положення про пожежно-технічну

комісію

АКТ

про здійснення пожежно-технічного обстеження

 

Комісія_____________________________________________________________________________________________
                                                                                (найменування)
у складі ____________________________________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________________________________________
 
 ___________________________________________________________________________________________________
                                                                     (посада, прізвище та ініціали)
 
у період з ______________________________________________ 201_  р.
 
провела протипожежне обстеження _____________________________________________________________________
 
____________________________________________________________________________________________________
                                                                        (обєкти, які перевірялися)
                       
КОМІСІЯ ВСТАНОВИЛА:
 
1. Протипожежні заходи, що не виконані відповідно до акта попереднього обстеження:
 

N з/п

Найменування
заходів

Відповідальний за
виконання заходів

Новий термін
виконання заходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Нові протипожежні заходи, які необхідно виконати:
 

N з/п

Найменування
заходів

Відповідальний за
виконання заходів

Термін
виконання заходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 3. Запропоновані  заходи  щодо  осіб,  винних  у  невиконанні  протипожежних вимог
____________________________________________________________________________________________________
 
____________________________________________________________________________________________________
     
4. Контроль  за виконанням протипожежних заходів покладається  на __________________________________________________________________________________________________
 
____________________________________________________________________________________________________
 
5. Вжиті заходи до винних осіб:
____________________________________________________________________________________________________
 
____________________________________________________________________________________________________
 
 
 "____"___________________ 201__  р.                                                   __________________________________________ 
 
                                                                                                                     __________________________________________
 
                                                                                                                     __________________________________________                       

                                                                                                                           (підписи членів пожежно-технічної комісії)

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено