Старосамбірська

районна державна адміністрація

Доручення РДА від 11.04.2012 №47/01-09

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

доручЕННЯ

ГОЛОВИ районної ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 11 квітня 2012 року             Старий Самбір                                 №47/01-09

 

Про надання додаткової інформації

до Реєстру адміністративних послуг

Сільським, селищним,міським головам

 

1. Провести аналіз адміністративних послуг, які надаються органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління.

2. Подати інформацію про адміністративні послуги в електронному та паперовому вигляді, згідно форми:

№ з/п

Суб’єкт надання адмінпослуги(міські,селищні, сільські ради, підприємства,установи та організації,

що належать до сфери їх управління)

 

Назва

адміністра-тивної

послуги

Розмір плати за надання адміністрати-вної послуги (у

разі надання її

на платній

основі)

 

Результат

надання

адміністра-тивної

послуги

Нормативно-

правові акти.

відповідно до

яких надаєть-ся

послуга, визначаються порядок, умови

і розмір плати

за її надання

Стандарт

адміні-стра

тивної

послуги

Термін виконання: до 17 квітня 2012 року

 

Валерій Стрижак

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено