Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №256/01-04 від 29.07.2019

Про внесення змін до показників районного

бюджету Старосамбірського району на 2019 рік

 

     Відповідно до пункту 3 статті 13, статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання розпоряджень голови Львівської обласної державної адміністрації: від 14 червня 2019 року №613/0/5-19 «Про виділення субвенції», від 5 липня 2019 року №734/0/5-19  «Про виділення субвенції», рішення Старосамбірської районної ради від 20 грудня 2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік», враховуючи листи відділу освіти Старосамбірської районної державної адміністрації:  від 5 липня 2019 року №102/01-27, 17 липня 2019 року  №455/01-26, 18 липня 2019 року №457/01-26, 19 липня 2019 року №462/01-26

      З О Б О В’ Я З У Ю:

         1.Внести зміни до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік:

     1.1. Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету за кодом бюджетної класифікації доходів 41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду» в сумі 1223880 (Один мільйон двісті двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) гривень, 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 43060 (Сорок три тисячі шістдесят) гривень.

     1.2.  Збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 530475 (П’ятсот тридцять тисяч чотириста сімдесят п’ять) гривень, КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 43060 (Сорок три тисячі шістдесят) гривень, головний розпорядник коштів – відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації.   

    1.3. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету розвитку районного бюджету за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 693405 (Шістсот дев’яносто три тисячі чотириста п’ять) гривень, головний розпорядник коштів – відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації. 

   1.4.  По загальному фонду районного бюджету за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами   (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» зменшити бюджетні асигнування за  КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 66194 (Шістдесят шість тисяч сто дев’яносто чотири) гривні, КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі 4900 (Чотири тисячі дев’ятсот) гривень, відповідно збільшити бюджетні асигнування по КЕКВ  2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 61194 (Шістдесят одна тисяча сто дев’яносто чотири) гривні, КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» у сумі 5000 (П’ять тисяч) гривень, КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 4900 (Чотири тисячі дев’ятсот) гривень, головний розпорядник коштів – відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації. 

     1.5. За КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» зменшити бюджетні асигнування по спеціальному фонду районного бюджету,  у тому числі бюджету розвитку, КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 39619 (Тридцять дев’ять тисяч шістсот дев’ятнадцять) гривень, відповідно збільшити бюджетні асигнування по загальному фонду районного бюджету КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 39619 (Тридцять дев’ять тисяч шістсот дев’ятнадцять) гривень за кошти субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, головний розпорядник коштів – відділ освіти Старосамбірської районної державної адміністрації .

  1. Т.в.о. начальника фінансового управління районної державної адміністрації Миджин Т.П. внести відповідні зміни до районного бюджету з подальшим затвердженням на сесії районної ради та здійснювати фінансування видатків з урахуванням внесених змін.
  2. В.о. начальника відділу освіти Старосамбірської районної державної адміністрації Багряк Н.А. внести відповідні зміни в кошторисні призначення та забезпечити цільове використання коштів.
  3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова                                                                          І. ГРИСЬ  

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини