Старосамбірська

районна державна адміністрація

Рішення Колегії №12/02-30 від 24.07.2019

Про виконання районного бюджету та бюджету

району у першому півріччі 2019 року

 

За результатами слухання та обговорення доповіді т.в.о. начальника фінансового управління райдержадміністрації Миджин Т.П. «Про виконання районного бюджету та бюджету району у першому півріччі 2019 року», Колегія Старосамбірської райдержадміністрації зазначає, що до загального фонду бюджету  району протягом першого півріччя 2019 року надійшло 58513,3  тис. грн податків, зборів і неподаткових платежів, що становить 107,0 % до уточненого плану, до районного бюджету поступило 28525,9 тис. грн, або 110,2 % до уточненого плану.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до загального  фонду  бюджету району збільшилися  на 6235,7 тис. грн, або 21,9 %.           

Станом на 1 липня 2019 року до районного бюджету поступила  базова дотація в сумі 26029,2 тис. грн, що становить 100 %  до  плану.

Крім цього, до районного бюджету поступило 114063,3 тис. грн субвенцій з державного бюджету, в т.ч. освітньої субвенції – 87908,0 тис. грн, медичної субвенції – 24257,3 тис. гривень.

Виконання показників за видатками місцевих бюджетів у першому півріччі 2019 року становить 331442,5 тис. грн, в тому числі видатки загального фонду – 320980,9 тис. грн, видатки спеціального фонду – 10461,6 тис. гривень. 

Враховуючи  наведене, Колегія  райдержадміністрації 

В И Р І Ш И Л А :

  1. Доповідь т.в.о. начальника фінансового управління райдержадміністрації Миджин Т.П. «Про виконання районного бюджету та бюджету району у першому півріччі 2019 року», прийняти до відома.
  2. Органам місцевого самоврядування району активізувати роботу із використання внутрішніх резервів наповнення місцевого бюджету шляхом легалізації виплати заробітної плати  та недопущенню виплати  зарплати  нижче встановленого  державою  мінімуму,  збільшенню  бази  оподаткування  суб’єктів  господарювання.
  3. Керівникам бюджетних установ у 2019 році:

3.1. Здійснювати фінансування, у першу  чергу, видатків за захищеними  статтями та вжити додаткових заходів щодо забезпечення, в повному обсязі  проведення  видатків на оплату праці працівників бюджетних установ, енергоносіїв, придбання продуктів харчування, медикаментів  та не допускати кредиторської заборгованості  із  зазначених  видатків.

3.2. Вводити додаткові штатні одиниці у бюджетних установах у відповідності до визначеного фонду оплати праці, доведеного у бюджетних призначеннях на оплату праці, тільки за розпорядженням голови райдержадміністрації.

  1. Сільським, селищним, міським головам:

4.1. При невиконанні місцевих бюджетів призупинити виплати доплат, премій, надбавок стимулюючого характеру.

4.2. При уточненні дохідної частини місцевих бюджетів за підсумками першого півріччя 2019 року передбачати кошти у вигляді іншої субвенції районному бюджету на оплату праці працівників закладів охорони здоров’я та освіти району.

4.3. Забезпечити виконання планових показників надходжень до місцевих бюджетів у 2019 році.

  1. Т.в.о. начальника фінансового управління райдержадміністрації Миджин Т.П. у двотижневий термін підготувати проект розпорядження голови райдержадміністрації на виконання рішення Колегії.
  2. Контроль за виконанням рішення Колегії покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

   

Голова   Колегії                                                          І.ГРИСЬ

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено