Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №241/01-04 від 18.07.2019

Про внесення змін до паспорта

бюджетної програми місцевого                                                 

бюджету за КПКВ 0217363

на 2019 рік

       На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України,  статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів»), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради від 20 грудня 2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік», від 4 липня 2019 року  №546 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»:

 

      З О Б О В’ Я З У Ю:

 

  1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

 

Голова                                                                                    І.ГРИСЬ

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області

18 липня 2019 року №241/01-04
 

 

 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

1. 0200000                   Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0210000                  Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області     

 (КТПКВК МБ)            (найменування відповідального виконавця)

3. 0217363                          0490      Виконання інвестиційних проектів  в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)             (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –  907115,52  гривень, у тому числі загального фонду – 0  гривень та спеціального фонду – 907115,52  гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України,  

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року № №2629-VIII ,  

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,  

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №471 від 20 грудня 2018 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік».

Рішення сесії  Старосамбірської  районної ради  за №546 від 4 липня    2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»

Розпорядження Кабінету Міністрів України за №934-р від 5 грудня  2018 року «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

Розпорядження голови Старосамбірської  райдержадміністрації за №891/01-04 від 28 грудня  2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Кабінету Міністрів України за №39-р від 23 січня    2019 року «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

Рішення сесії  Старосамбірської  районної ради  за №498 від 19 лютого   2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»

Розпорядження Кабінету Міністрів України за №365-р від 5 червня   2019 року «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

 Забезпечення комплексного і збалансованого соціально-економічного розвитку регіону шляхом  раціонального використання економічного потенціалу

 

7. Мета бюджетної програми:  Виконання інвестиційних проектів  в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Завдання 1

Капітальний ремонт будівлі  (утеплення фасадів, заміна віконних блоків) центральної лікарні комунального закладу Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня» пл.. Ринок,1 м.Старий Самбір  Львівської області

2

Завдання2

Реконструкція даху будівлі   центральної лікарні комунального закладу Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня» пл.. Ринок,1 м.Старий Самбір  Львівської області

3

Завдання 3

Реконструкція котельні  комунального закладу Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня» 

         

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                 (грн)

 

41

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

6

1

Капітальний ремонт будівлі  (утеплення фасадів, заміна віконних блоків) центральної лікарні комунального закладу Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня» пл.. Ринок,1 м.Старий Самбір  Львівської області

 

578 000,00

578 000,00

2

Реконструкція даху будівлі   центральної лікарні комунального закладу Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня» пл.. Ринок,1 м.Старий Самбір  Львівської області

 

29115,52

29115,52

3

Реконструкція котельні  комунального закладу Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня» 

 

238000,00

 

238000,00

 

Усього

 

907115,52

907115,52

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:                                              (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг виділених коштів  на  проведення капітального ремонту будівлі

Гривень

Розпорядження Кабінету Міністрів України за №934-р від 05.12.2018 року та №39-р від 27.01.2019р «Деякі питання розподілу у 2018, 2019 рр субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

 

 

578000,00

578000,00

 

Кошторисна вартість  капітального ремонту  будівлі

Гривень

Проектно-кошторисна документація

 

3394659,00

3394659,00

 

Обсяг виділених коштів  на  проведення реконструкції даху

Гривень

Розпорядження Кабінету Міністрів України за №934-р від 05.12.2018 року «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

 

 

29115,52

29115,52

 

Кошторисна вартість  реконструкції даху

Гривень

Проектно-кошторисна документація

 

2382312,00

2382312,00

 

Обсяг виділених коштів  на  проведення реконструкції  котельні

Гривень

Розпорядження Кабінету Міністрів України за №934-р від 05.12.2018 року та №39-р від 27.01.2019р «Деякі питання розподілу у 2018, 2019 рр субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

 

300000,00

300000,00

 

Кошторисна вартість  реконструкції  котельні

Гривень

Проектно-кошторисна документація

 

288746,00

288746,00

 2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість розділів по виконанню робіт капітального ремонту будівлі

одиниць

Проектно-кошторисна документація

 

8

8

 

Кількість розділів по виконанню робіт реконструкції даху

одиниць

Проектно-кошторисна документація

 

3

3

 

Кількість розділів по виконанню робіт по реконструкції котельні

одиниць

Проектно-кошторисна документація

 

1

1

 3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середня вартість 1 запланованого розділу

Гривень

Розрахунок

 

424332,38

424332,38

 

Середня вартість 1 запланованого розділу

Гривень

Розрахунок

 

794104,00

794104,00

 

Середня вартість 1 запланованого розділу

Гривень

Розрахунок

 

288746,00

288746,00

4

якості

 

 

 

 

 

 

Питома вага що планується виконати  по капітальному ремонту будівлі

%

Розрахунок

 

17,0

17,0

 

Питома вага що планується виконати  по реконструкції даху

%

Розрахунок

 

1,2

1,2

 

Питома вага що планується виконати   реконструкції котельні

%

Розрахунок

 

 100

100

 

 

_________________________________________________________

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено