Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №240/01-04 від 18.07.2019

Про внесення змін до паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                

бюджету за КПКВ 0212010

на 2019 рік

          На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України,  статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради: від 20 грудня 2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік, від 4 липня 2019 року №546 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік», враховуючи розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації від 12 липня 2019 року №235/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»:

 

          З О Б О В’ Я З У Ю:

 1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», виклавши його в новій редакції,  що додається.

 2.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова                                                                                         І.ГРИСЬ

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області

18 липня 2019 року №240/01-04

 

 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

1. 0200000                   Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0210000                   Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

 (КТПКВК МБ)       (найменування відповідального виконавця)

3. 0212010                          0730     Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)             (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –  37691676,00 гривень, у тому числі загального фонду –                    37244176,00 гривень та спеціального фонду – 447500,00 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України,  Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року № №2629-VIII , 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров’я» із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 «Про концепцію розвитку охорони здоров’я населення України»,

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №471 від 20 грудня 2018 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік».

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №507від 16 квітня  2019 року Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2019 рік»

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №527від 23 травня   2019 року Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2019 рік»

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №546 від 4 липня   2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2019 рік»

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №120/01-04 від 12 квітня  2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2019 рік»

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №151/01-04 від 14 травня   2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2019 рік»

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №156/01-04 від 17 травня   2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2019 рік»

     Договору № PLBU.03.01.00-18-0668/17-00  в рамках Програми транскордонного співробітництва Європейського    

      Інструменту Сусідства Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 «Спільно на охороні людського життя. Інтегрована польсько-

     українська система невідкладної медичної допомоги на прикордонні»

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №181/01-04 від 5 червня    2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2019 рік»

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №191/01-04 від 12 червня    2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2019 рік»

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №197/01-04 від 14 червня    2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2019 рік».

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №235/01-04 від 12 липня    2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2019 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення

7. Мета бюджетної програми:  Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення .

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:  

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

6

 

1

Надання населенню стаціонарної медичної допомоги

37074610,00

 

37074610,00

 

2

Капітальний ремонт будівлі неврологічного відділення Старосамбірської ЦРЛ по вул..Галана 10 смт.Стара Сіль Старосамбірського району Львівської області

 

221500,00

221500,00

 

3

Придбання комп’ютерного обладнання для відділень

КНП СРР «Добромильська районна лікарня» та

впровадження єдиного електронного реєстру

пацієнтів Старосамбірського району

159566,00

 

159566,00

 

4

Зміцнення матеріально-технічної бази  відділення анестезіології та інтенсивної терапії  

Старосамбірської ЦРЛ

10000,00

 

10000,00

 

5

Співфінансування  Проекту «Спільно на охороні людського життя. Інтегрована польсько-українська система невідкладної медичної допомоги на прикордонні»

 

160000,00

160000,00

 

6

Капітальний ремонт психоневрологічного відділення  комунального закладу Старосамбірської районної ради «Старосамбірська ЦРЛ» в с.Лаврів Старосамбірського району Львівської області

 

15517,00

15517,00

 

7

Капітальний ремонт віконних відкосів і підвіконників стаціонарних відділень   комунального закладу Старосамбірської районної ради «Старосамбірська ЦРЛ»  по пл..Ринок 1 м.Старий Самбір  Львівської області

 

50483,00

50483,00

 

Усього

37244176,00

447500,00

37691676,00

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн.)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

 

Зміцнення матеріально-технічної бази  відділення анестезіології та інтенсивної терапії  

Старосамбірської ЦРЛ

10000,00

 

10000,00

 

Усього

10000,00

 

10000,00

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

                                     

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Показники затрат

 

 

 

 

 

 

кількість установ стаціонарного відділення

од

мережа

3

 

3

 

кількість штатних одиниць стаціонарного відділення

од

штатний розпис

400,25

 

400,25

 

в т.ч лікарів

од

штатний розпис

64,5

 

64,5

 

кількість ліжок у звичайних стаціонарах

од

мережа

306

 

306

 

Сума виділених коштів на придбання комп’ютерного обладнання для Добромильської районної лікарні

гривень

Цінова пропозиція

159566,00

 

159566,00

 

Сума виділених коштів для капітального ремонту неврологічного відділення  Старосамбірської ЦРЛ

гривень

Проектно-кошторисна документація

 

221500,00

221500,00

 

Сума коштів  необхідних для придбання  ДСП плит

гривень

Програма «Зміцнення матеріально-технічної бази  відділення анестезіології та інтенсивної терапії  

Старосамбірської ЦРЛ»

10000,00

 

10000,00

 

Сума коштів необхідна для спів фінансування закупівлі медичного обладнання

гривень

Проект «Спільно на охороні людського життя. Інтегрована польсько-українська система невідкладної медичної допомоги на прикордонні»

 

160000,00

160000,00

 

Сума коштів виділена на капітальний ремонт психоневрологічного відділення

гривень

Проектно-кошторисна документація

 

15517,00

15517,00

 

Сума коштів виділена на капітальний ремонт стаціонарних відділень

гривень

Проектно-кошторисна документація

 

50483,00

50483,00

2

Показники продукту

 

 

 

 

 

 

кількість пролікованих хворих в стаціонарних відділеннях

осіб

стат.звіт.

10350

 

10350

 

кількість ліжко днів стаціонарних відділень

тис.од

стат.звіт.

109,0

 

109,0

 

Кількість комплектів комп’ютерного обладнання  заплановано закупити

одиниць

Цінова пропозиція

12

 

12

 

Кількість  розділів для виконання ремонтних робіт

одиниць

Проектно-кошторисна документація

 

3

3

 

К-сть ДСП плит 2750х1830х16мм

одиниць

Програма «Зміцнення матеріально-технічної бази  відділення анестезіології та інтенсивної терапії  

Старосамбірської ЦРЛ»

20

 

20

 

Кількість  обладнання заплановано придбати

одиниць

Бюджет проекту  «Спільно на охороні людського життя. Інтегрована польсько-українська система невідкладної медичної допомоги на прикордонні»

 

10

10

 

Кількість  метрів квадратних  планується обкласти плиткою

м.кв

Проектно-кошторисна документація

 

16

16

 

Кількість  метрів квадратних  відкосів

м.кв

Проектно-кошторисна документація

 

42

42

 3

Показники ефективності

 

 

 

 

 

 

середня кількість пацієнтів на одну штатну посаду лікаря

чол

стат.звіт.

160

 

160

 

Завантаженість ліжкового фонду  у звичайних стаціонарах

дні

стат.звіт.

356,2

 

356,2

 

середня тривалість перебування одного хворого на ліжку

дні

стат.звіт.

10,5

 

1,5

 

Середня вартість 1 комплекту  комп’ютерного обладнання

гривень

розрахунок

13297,17

 

13297,17

 

Середня вартість 1 розділу ремонтних робіт

гривень

розрахунок

 

73833,33

73833,33

 

Середня вартість  1 ДСП плити

гривень

розрахунок

500,00

 

500,00

 

Середня вартість 1 найменування медичного обладнання

гривень

розрахунок

 

16000,00

16000,00

 

Середня вартість 1 м.кв  обкладення плитки

гривень

розрахунок

 

969,81

969,81

 

Середня вартість робіт  1 м.кв відкосів

гривень

розрахунок

 

1201,98

1201,98

4

Показники якості

 

 

 

 

 

 

Зниження показника летальності

%

стат.звіт.

0,001

 

0,001

 

% забезпечення коштами на придбання комп’ютерного обладнання

%

розрахнок

85,6

 

85,6

 

% забезпечення коштами на ремонтні роботи

%

розрахунок

 

78,1

78,1

 

% очікуваного виконання програми

%

розрахунок

100

 

100

 

% очікуваного виконання Проекту

%

розрахунок

 

100

100

 

% очікуваного виконання робіт у психоневрологічному відділенні

%

розрахунок

 

100

100

 

% очікуваного виконання робіт у стаціонарних відділеннях м.Старий Самбір

%

розрахунок

 

100

100

 

 

 

 

________________________________________________________________

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено