Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №165/01-04 від 28.05.2019

Про внесення змін до паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                 

бюджету за КПКВ 0212010

на 2019 рік

               На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради: від 20 грудня 2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік, враховуючи розпорядження голови райдержадміністрації від 17 травня 2019 року №156/01-04 «Про несення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік», відповідно договору №PLBU.03.01.00-18-0668/17-00 в рамках Програми транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Сусідства Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 «Спільно на охороні людського життя. Інтегрована польсько-українська система невідкладної медичної допомоги на прикордонні»:

  1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», виклавши його в новій редакції,  що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова                                                                                                І.М.Грись

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Старосамбірської районної

державної адміністрації Львівської області

28 травня 2019 року №165/01-04

 

 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

1. 0200000                   Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0210000                  Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

 (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. 0212010                          0730     Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)             (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –  43 009 086,00 гривень, у тому числі загального фонду –                    37 130 566,0 гривень та спеціального фонду – 5878520,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України,  

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року № №2629-VIII , 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров’я» із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 «Про концепцію розвитку охорони здоров’я населення України»,

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №471 від 20 грудня 2018 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік».

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №120/01-04 від 12 квітня  2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2019 рік»

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №507від 16 квітня  2019 року Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2019 рік»

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №151/01-04 від 14 травня   2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2019 рік»

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №156/01-04 від 17 травня   2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2019 рік»

     Договору № PLBU.03.01.00-18-0668/17-00  в рамках Програми транскордонного співробітництва Європейського    

      Інструменту Сусідства Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 «Спільно на охороні людського життя. Інтегрована польсько-

     українська система невідкладної медичної допомоги на прикордонні».

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення

 

7. Мета бюджетної програми:  Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення .

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                 

 

             

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

6

 

1

Надання населенню стаціонарної медичної допомоги

37060750,0

 

37060750,00

 

2

Капітальний ремонт будівлі неврологічного відділення Старосамбірської ЦРЛ по ул.Галана 10 смт Стара Сіль Старосамбірського району Львівської області

 

73000,00

73000,00

 

3

Придбання комп’ютерного обладнання для відділень

КНП СРР «Добромильська районна лікарня» та

впровадження єдиного електронного реєстру

пацієнтів Старосамбірського району

59816,00

 

59816,00

 

 

4

Зміцнення матеріально-технічної бази  відділення анестезіології та інтенсивної терапії  

Старосамбірської ЦРЛ

10000,00

 

10000,00

 

5

Співфінансування  Проекту «Спільно на охороні людського життя. Інтегрована польсько-українська система невідкладної медичної допомоги на прикордонні»

 

160000,00

160000,00

 

6

 

Реалізація Проекту    «Спільно на охороні людського життя. Інтегрована польсько-українська система невідкладної медичної допомоги на прикордонні»

 

 

5645520,00

5645520,00

 

Усього

37130566,0

5878520,00

43009086,00

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

Зміцнення матеріально-технічної бази  відділення анестезіології та інтенсивної терапії  

Старосамбірської ЦРЛ

10000,00

 

10000,00

Усього

10000,00

 

10000,00

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

                         

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Показники затрат

 

 

 

 

 

 

кількість установ стаціонарного відділення

од

мережа

3

 

3

 

кількість штатних одиниць стаціонарного відділення

од

штатний розпис

400,25

 

400,25

 

в т.ч лікарів

од

штатний розпис

64,5

 

64,5

 

кількість ліжок у звичайних стаціонарах

од

мережа

306

 

306

 

Сума необхідних  коштів на придбання комп’ютерного обладнання для Добромильської районної лікарні

гривень

Цінова пропозиція

186360,00

 

186360,00

 

Сума коштів  необхідних для капітального ремонту неврологічного відділення  Старосамбірської ЦРЛ

гривень

Проектно-кошторисна документація

 

283524,00

283524,00

 

Сума коштів  необхідних для придбання  ДСП плит

гривень

Програма «Зміцнення матеріально-технічної бази  відділення анестезіології та інтенсивної терапії  

Старосамбірської ЦРЛ»

10000,00

 

10000,00

 

Сума коштів необхідна для спів фінансування закупівлі медичного обладнання

гривень

Проект «Спільно на охороні людського життя. Інтегрована польсько-українська система невідкладної медичної допомоги на прикордонні»

 

160000,00

160000,00

 

Сума виділених коштів  Європейського союзу на  реалізацію Проекту

Гривень

Проект «Спільно на охороні людського життя. Інтегрована польсько-українська система невідкладної медичної допомоги на прикордонні»

 

5645520,00

5645520,00

2

Показники продукту

 

 

 

 

 

 

кількість пролікованих хворих в стаціонарних відділеннях

осіб

стат.звіт.

10350

 

10350

 

кількість ліжко днів стаціонарних відділень

тис.од

стат.звіт.

109,0

 

109,0

 

Кількість комплектів комп’ютерного обладнання  заплановано закупити

одиниць

Цінова пропозиція

12

 

12

 

Кількість  розділів для виконання ремонтних робіт

одиниць

Проектно-кошторисна документація

 

3

3

 

К-сть ДСП плит 2750х1830х16мм

одиниць

Програма «Зміцнення матеріально-технічної бази  відділення анестезіології та інтенсивної терапії  

Старосамбірської ЦРЛ»

20

 

20

 

Кількість  обладнання заплановано придбати

одиниць

Бюджет проекту  «Спільно на охороні людського життя. Інтегрована польсько-українська система невідкладної медичної допомоги на прикордонні»

 

10

10

 

Кількість  обладнання заплановано придбати за кошти Європейського Союзу

одиниць

Бюджет проекту  «Спільно на охороні людського життя. Інтегрована польсько-українська система невідкладної медичної допомоги на прикордонні»

 

21

21

 3

Показники ефективності

 

 

160

 

160

 

середня кількість пацієнтів на одну штатну посаду лікаря

чол

стат.звіт.

356,2

 

356,2

 

Завантаженість ліжкового фонду  у звичайних стаціонарах

дні

стат.звіт.

10,5

 

10,5

 

середня тривалість перебування одного хворого на ліжку

дні

стат.звіт.

 

 

 

 

Середня вартість 1 комплекту  комп’ютерного обладнання

гривень

розрахунок

15530,00

 

15530,00

 

Середня вартість 1 розділу ремонтних робіт

гривень

розрахунок

 

94508,00

94508,00

 

Середня вартість  1 ДСП плити

гривень

розрахунок

500,00

 

500,00

 

Середня вартість 1 найменування медичного обладнання

гривень

розрахунок

 

16000,00

16000,00

 

Середня вартість 1 найменування медичного обладнання запланованого придбати за кошти Європейського Союзу

гривень

розрахунок

 

268834,28

268834,28

4

Показники якості

 

 

 

 

 

 

Зниження показника летальності

%

стат.звіт.

0,001

 

0,001

 

% забезпечення коштами на придбання комп’ютерного обладнання

%

розрахунок

32,1

 

32,1

 

% забезпечення коштами на ремонтні роботи

%

розрахунок

 

25,7

25,7

 

% очікуваного виконання програми

%

розрахунок

100

 

100

 

% очікуваного виконання Проекту

%

розрахунок

 

100

100

 

% очікуваного виконання Проекту  за кошти Європейського Союзу

%

розрахунок

 

100

100

 

 

                                    ______________________________________________________________________________

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено