Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №158/01-04 від 20.05.2019

Про внесення змін до паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                

бюджету за КПКВ 0212010

на 2019 рік

   На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради від 20 грудня 2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік, враховуючи розпорядження голови райдержадміністрації від 14 травня 2019 року №151/01-04 «Про несення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік», Програми зміцнення матеріально-технічної бази відділення анестезіології та інтенсивної терапії комунального закладу Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня»:

  1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова                                                                            І.М.Грись

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Старосамбірської

районної державної адміністрації Львівської області

20 травня 2019 року №158/01-04 

9. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

6

1

Надання населенню стаціонарної медичної допомоги

37060750,0

 

37060750,00

2

Капітальний ремонт будівлі неврологічного відділення Старосамбірської ЦРЛ по вул.Галана 10 смт.Старо Сіль Старосамбірського району Львівської області

 

73000,00

73000,00

3

Придбання комп’ютерного обладнання для відділень

КНП СРР «Добромильська районна лікарня» та

впровадження єдиного електронного реєстру

пацієнтів Старосамбірського району

59816,00

 

59816,00

 

4

Зміцнення матеріально-технічної бази  відділення анестезіології та інтенсивної терапії  

Старосамбірської ЦРЛ

10000,00

 

10000,00

Усього

37130566,0

73000,00

37203566,00

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

Зміцнення матеріально-технічної бази  відділення анестезіології та інтенсивної терапії  

Старосамбірської ЦРЛ

10000,00

 

10000,00

Усього

10000,00

 

10000,00

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

1

Показники затрат

 

 

 

 

 

 

кількість установ стаціонарного відділення

од

мережа

3

 

3

 

кількість штатних одиниць стаціонарного відділення

од

штатний розпис

400,25

 

400,25

 

в т.ч лікарів

од

штатний розпис

64,5

 

64,5

 

кількість ліжок у звичайних стаціонарах

од

мережа

306

 

306

 

Сума необхідних  коштів на придбання комп’ютерного обладнання для Добромильської районної лікарні

гривень

Цінова пропозиція

186360,00

 

186360,00

 

Сума коштів  необхідних для капітального ремонту неврологічного відділення  Старосамбірської ЦРЛ

гривень

Проектно-кошторисна документація

 

283524,00

283524,00

 

Сума коштів  необхідних для придбання  ДСП плит

гривень

Програма «Зміцнення матеріально-технічної бази  відділення анестезіології та інтенсивної терапії  

Старосамбірської ЦРЛ»

10000,00

 

10000,00

2

Показники продукту

 

 

 

 

 

 

кількість пролікованих хворих в стаціонарних відділеннях

осіб

стат.звіт.

10350

 

10350

 

кількість ліжкоднів стаціонарного відділення

тис.од

стат.звіт.

109,0

 

109,0

 

Кількість комплектів комп’ютерного обладнання  заплановано закупити

од

Цінова пропозиція

12

 

12

 

Кількість  розділів для виконання ремонтних робіт

од

Проектно-кошторисна документація

 

3

3

 

К-сть ДСП плита2750х1830х16мм

од

Програма «Зміцнення матеріально-технічної бази  відділення анестезіології та інтенсивної терапії  

Старосамбірської ЦРЛ»

20

 

20

 3

Показники ефективності

 

 

160

 

160

 

середня кількість пацієнтів на одну штатну посаду лікаря

чол

стат.звіт.

356,2

 

356,2

 

Завантаженість ліжкового фонду  у звичайних стаціонарах

дні

стат.звіт.

10,5

 

10,5

 

середня тривалість перебування одного хворого на ліжку

дні

стат.звіт.

 

 

 

 

Середня вартість 1 комплекту  комп’ютерного обладнання

гривень

розрахунок

15530,00

 

15530,00

 

Середня вартість 1 розділу ремонтних робіт

гривень

розрахунок

 

94508,00

94508,00

 

Середня вартість  1 ДСП плити

гривень

розрахунок

500,00

 

500,00

4

Показники якості

 

 

 

 

 

 

Зниження показника летальності

%

стат.звіт.

0,001

 

0,001

 

% забезпечення коштами на придбання комп’ютерного обладнання

%

розрахнок

32,1

 

32,1

 

% забезпечення коштами на ремонтні роботи

%

розрахунок

 

25,7

25,7

 

% очікуваного виконання програми

%

розрахунок

100

 

100

 

                __________________________________________________________________________________________

 

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини