Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №149/01-04 від 13.05.2019

Про районну координаційну міжвідомчу

раду з питань профілактики неінфекційних

захворювань при Старосамбірській

районній державній адміністрації

 

Відповідно до статей 13, 22,39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.07.2018  №530-р «Про затвердження Національного плану заходів, щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку», на виконання розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації «Про реалізацію на регіональному рівні Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку та утворення обласної координаційної міжвідомчої ради з питань профілактики неінфекційних захворювань» від 1 квітня 2019 року  №282/0/5-19, з метою організації міжсекторальної координації роботи з виконання Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку Старосамбірського району, поліпшення стану здоров’я населення Старосамбірського району, зокрема  щодо неінфекційних захворювань, за рахунок обізнаності населення стосовно негативного впливу різних чинників зовнішнього середовища:

 1. Затвердити план заходів з реалізації в Старосамбірському районі Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку (далі – План заходів), що додається.
 2. Утворити районну координаційну міжвідомчу раду з питань профілактики неінфекційних захворювань при Старосамбірській районній державній адміністрації (далі - Координаційна рада) та затвердити її склад згідно з додатком.
 3. Затвердити Положення про районну координаційну міжвідомчу раду з питань профілактики неінфекційних захворювань при Старосамбірській районній державній адміністрації, що додається.
 4. Затвердити Регламент роботи районної координаційної міжвідомчої ради з питань профілактики неінфекційних захворювань при Старосамбірській районній державній адміністрації, що додається.
 5. Керівникам управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації та служб району, виконавчим комітетам міських, селищних, сільських рад забезпечити виконання Плану заходів з реалізації в Старосамбірському районі Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку.
 6. В.о. головного лікаря комунального закладу Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня» Скипакевич Г.В., подавати щорічно до 25 грудня комунальному некомерційному підприємству Львівської обласної ради «Львівський обласний центр громадського здоров’я» звіт про проведену роботу щодо виконання рішень Координаційної ради, план роботи районної координаційної ради на наступний рік, план роботи районної координаційної ради на поточний рік і звіт про його виконання, протокольні рішення.
 7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови Старосамбірської районної державної адміністрації Пупу Р.Р.

 Голова                                                                     І.М.Грись

                                                                        

                                                                        Додаток

                                                                        до розпорядження голови

                                                                        райдержадміністрації                                                          

                                                                        13 травня 2019 року №149/01-04                                                          

 

 

 

 

СКЛАД

районної координаційної міжвідомчої ради з питань

профілактики неінфекційних захворювань при Старосамбірській районній державній адміністрації адміністрації

 

 

 1.     Пупа Р.Р. - перший  заступник голови Старосамбірської    райдержадміністрації, голова координаційної ради.

 2.Скипакевич Г.В.- в.о. головного лікаря комунального закладу  Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня», заступник голови координаційної ради, за згодою.

 3.Савенко В.О. - директор комунального некомерційного підприємства Старосамбірської районної ради «Старосамбірський центр ПМД», заступник голови координаційної ради, за згодою.

 1. Голубінка Л.В. – лікар-статистик, завідувачка інформаційно-аналітичного відділу КЗ СР «Старосамбірська ЦРЛ», за згодою.
 2. Медвідь І.Й. – головний лікар комунального некомерційного підприємства Старосамбірської районної ради «Добромильська РЛ», за згодою.
 3. Губицький М.І. – головний лікар комунального некомерційного підприємства  Новоміської сільської ради «АЗПСМ с. Нове Місто», за згодою.
 4. Місько М. Т. - головний лікар комунального некомерційного підприємства  Нижанковицької селищної ради «АЗПСМ смт Нижанковичі», за згодою.
 5. Венцик П.Р. - головний лікар комунального некомерційного підприємства Міженецької сільської ради «АЗПСМ с. Міженець», за згодою.
 6. Досяк О.С. – начальник служби у справах дітей райдержадміністрації.
 7. Маковський С.І. – завідувач сектору молоді та спорту райдержадміністрації.
 8. Вечорка Л.М. – заступник начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації.
 9. Венцик Б.Р. – начальник Старосамбірського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби , за згодою.
 10. Білик І.В. – декан Старосамбірський УПЦ КП, за згодою.
 11. Николин М. В. – декан Старосамбірський  УГКЦ, за згодою.

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                М.М.Год

 

                                                                                            

 

                                                                             Затверджено

                                                                             розпорядження голови

                                                                              райдержадміністрації                                                          

                                                                              13 травня 2019 року №149/01-04                                                          

 

                                                     Положення

про районну координаційну міжвідомчу раду з питань

профілактики неінфекційних захворювань при

 Старосамбірській районній державній адміністрації

 

1.Загальні положення

 • Районна координаційна міжвідомча рада з питань профілактики неінфекційних захворювань при Старосамбірській райдержадміністрації  (надалі - Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом, що здійснює координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, міжнародних і громадських організацій, підприємств, установ, представників бізнесових кіл, об’єднань профспілок, роботодавців і релігійних організацій (надалі - зацікавлені сторони), що діють на відповідній адміністративній території, з метою формування та ефективної реалізації державної політики, консолідованого використання коштів та удосконалення системи моніторингу й оцінки у сфері профілактики неінфекційних захворювань.
 • Координаційна рада утворюється розпорядженням голови Старосамбірської райдержадміністрації.
 • У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією та законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Національної ради з профілактики неінфекційних захворювань (надалі - Національна рада), розпорядженнями голови Львівської обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

2.Основними завданнями Координаційної ради є:

2.1. Координація діяльності та сприяння співробітництву зацікавлених сторін щодо профілактики неінфекційних захворювань.

2.2. Розроблення та внесення на розгляд голови Старосамбірської райдержадміністрації пропозицій стосовно визначення пріоритетів і забезпечення реалізації державної політики, програм і заходів щодо профілактики неінфекційних захворювань на засадах дотримання прав людини та гендерної рівності.

2.3.  Сприяння раціональному та ефективному використанню коштів бюджетів різних рівнів і зацікавлених сторін, що призначені для фінансування програм з профілактики неінфекційних захворювань.

2.4. Аналіз даних епідеміологічного нагляду за неінфекційними захворюваннями та інших досліджень з метою оперативного реагування на зміну епідемічної ситуації.

2.5. Інформування голови Старосамбірської райдержадміністрації   та громадськості про стан реалізації заходів з профілактики неінфекційних захворювань.

2.6. Розроблення та внесення на розгляд голови Старосамбірської  райдержадміністрації проектів регіональних програм і заходів щодо профілактики неінфекційних захворювань, а також проектів нормативно-правових актів з питань забезпечення виконання цих програм.

2.7. Забезпечення використання даних моніторингу й оцінки для ухвалення рішень та подальшого планування програм і заходів щодо профілактики неінфекційних захворювань.

2.8. Розроблення та внесення, в установленому порядку, на розгляд Львівської обласної ради пропозицій щодо фінансування програм і заходів щодо профілактики неінфекційних захворювань.

 


 1. Координаційна рада має право:

 3.1.  Одержувати, в установленому законодавством порядку, інформацію від зацікавлених сторін, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

 • Заслуховувати звіти зацікавлених сторін стосовно реалізації ними програм і заходів щодо профілактики неінфекційних захворювань, які фінансуються за державні кошти та/або з будь-яких інших джерел, не заборонених законодавством.
 • Утворювати, в разі потреби, консультаційні, експертні та робочі групи для виконання конкретних завдань.
 • Скликати наради, конференції, семінари за участі зацікавлених сторін.
 • Запрошувати, в разі потреби, для участі в засіданні Координаційної ради інших осіб, які не є її членами.
 • Звертатися до голови Старосамбірської райдержадміністрації для отримання інформації, роз’яснень, консультацій та ухвалення рішень.
 • Сприяти залученню вітчизняних та іноземних інвестиції, коштів міжнародних організацій, благодійних фондів тощо для реалізації програм і заходів щодо профілактики неінфекційних захворювань.
 1. Координаційна рада зобов’язана:

4.1.Забезпечувати проведення регулярного комплексного аналізу причин поширення неінфекційних захворювань та ефективності впровадження заходів з профілактики неінфекційних захворювань. У межах своєї компетенції проводити аналіз дотримання місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності вимог нормативно-правових актів з питань профілактики неінфекційних захворювань.

4.2. Інформувати голову Старосамбірської райдержадміністрації про свою діяльність шляхом подання річного звіту та плану роботи на наступний рік. Звіт і план роботи затверджуються на останньому засіданні Координаційної ради в поточному році, підписуються головою та секретарем і подаються голові Старосамбірської райдержадміністрації до 31 січня.

 4.3. Взаємодіяти із зацікавленими сторонами та брати участь у їх засіданнях.

 4.4. Широко інформувати громадськість про свою діяльність, ухвалені рішення та стан їх виконання шляхом оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті Старосамбірської райдержадміністрації, цільової розсилки та в засобах масової інформації.

4.5. Висвітлювати в засобах масової інформації стан і результати реалізації програм і заходів щодо профілактики неінфекційних захворювань.

 1. Організація роботи Координаційної ради:
 • Координаційну раду очолює заступник голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
 • До складу Координаційної ради входять представники зацікавлених сторін. Рекомендується залучати до складу Координаційної ради представників неурядових організацій.
 • Персональний склад Координаційної ради затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації за поданням головного лікаря комунального закладу Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня».

5.4. Голова Координаційної ради має двох заступників, один з яких є

представником галузі медицини району, а інший - представником громадської організації.

5.5. Організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання.

5.6. Засідання проводяться відповідно до плану роботи, який затверджує голова Координаційної ради, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання проводяться в разі потреби. Ініціювати позачергові засідання може член Координаційної ради шляхом відповідного звернення з обґрунтуванням до голови Координаційної ради.

       5.7. Координаційна рада провадить свою діяльність відповідно до Регламенту.

       5.8.Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

       5.9. Члени Координаційної ради зобов’язані особисто брати участь у її засіданнях. Члени Координаційної ради, які у виняткових випадках не можуть особисто взяти участь у засіданні, повинні завчасно письмово повідомити голову або секретаря Координаційної ради про делегування свого голосу уповноваженій особі та забезпечити її участь у відповідному засіданні Координаційної ради.

5.10. Засідання Координаційної ради проводить її голова або за дорученням голови - один із його заступників.

5.11. За дорученням голови Координаційної ради підготовку засідань здійснюють заступники голови, секретар та робочі групи Координаційної ради.

5.12. Рішення Координаційної ради ухвалюється двома третинами голосів її членів, присутніх на засіданні.

5.13. Рішення Координаційної ради оформлюється протоколом згідно з регламентом роботи, який підписують голова Координаційної ради (в разі його відсутності – заступник голови) та її секретар. Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер і можуть бути реалізовані шляхом ухвалення відповідних актів районної державної адміністрації.

5.14. Зміни до переліку питань, попередньо визначених порядком денним засідання, вносяться за пропозицією будь-якого члена Координаційної ради та ухвалюються шляхом відкритого голосування на початку засідання.

5.15. Координаційна рада здійснює контроль за виконанням своїх рішень та розглядає на кожному засіданні стан їх виконання.

5.16. Відповідальність за роботу Координаційної ради несе її голова.

 1. Рекомендований посадовий склад Координаційної ради:
 • заступник голови районної державної адміністрації - голова ради;
 • головний лікар комунального закладу Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня» - заступник голови ради.

    До складу Координаційної ради входять представники:

       - закладів охорони здоров`я району (за згодою);

      - відділу освіти райдержадміністрації;

      - відділу з питань організаційної роботи  та інформаційної діяльності  і комунікацій  з громадськістю апарату райдержадміністрації;

      - відділу містобудування  та архітектури райдержадміністрації;

      - сектору молоді та спорту райдержадміністрації;

      - Старосамбірського  районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) ;

    - відділу культури райдержадміністрації;

    - служби у справах дітей райдержадміністрації;

    - Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу  ГУ НП у Львівській області (за згодою);

    - Старосамбірського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби (за згодою);

   - відділу статистики у Старосамбірському районі (за згодою);

   - районного товариства Червоного Хреста (за згодою);

   - депутатського корпусу районної ради (за згодою);

   - органів місцевого самоврядування (за згодою);

   - громадських організацій (за згодою);

   - релігійних конфесій і організацій (за згодою);

   - приватного бізнесу (за згодою);

   - об’єднань роботодавців (за згодою).

           _____________________________________________

 

                                                                        Затверджено

                                                                        Розпорядження голови

                                                                        райдержадміністрації

                                                                        13 травня 2019 року №149/01-04

 

Регламент

роботи районної координаційної міжвідомчої ради з питань профілактики неінфекційних захворювань при Старосамбірській районній державній адміністрації

 

 1. Загальні положення

1.1. Цей Регламент встановлює порядок організації діяльності районної координаційної міжвідомчої ради з питань профілактики неінфекційних захворювань при Старосамбірській райдержадміністрації (далі - Координаційна рада), спрямований на забезпечення виконання завдань, визначених Положенням про неї.

1.2. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією та законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Національної ради з профілактики неінфекційних захворювань (надалі - Національна рада), актами обласної державної адміністрації, Положенням про Координаційну раду, а також цим Регламентом.

1.3. Членами Координаційної ради є голова, його заступники та секретар, представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, відповідних громадських організацій, а також представники бізнесових кіл, об’єднань профспілок і роботодавців та релігійних організацій, спеціалісти у сфері профілактики неінфекційних захворювань.

 1. Формування складу Координаційної ради

2.1. Головою Координаційної ради призначається заступник голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов`язків.

2.2. Персональний склад ради затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації за поданням головного лікаря комунального закладу Старосамбірської районної ради «Старосамбірська  центральна районна лікарня».

    2.3. Районні громадські організації зобов’язані забезпечити відкрите та прозоре обрання свого представника з числа тих організацій, які виявили бажання та прийняли на себе зобов’язання щодо координації спільних заходів у сфері профілактики неінфекційних захворювань. Документальне підтвердження щодо прозорого прийняття рішення про делегування повноважень представнику групи зацікавлених сторін подається голові Координаційної ради і повинно містити:

- механізм і критерії відбору представника, що визначаються відповідною групою (спільнотою) громадських організацій;

 • протокол(и) засідань групи (спільноти) громадських організацій, на яких відбувалося обрання представника;

- супровідний лист від групи (спільноти) громадських організацій щодо результатів вибору свого представника до складу Координаційної ради.

2.4. Якщо член Координаційної ради без поважних причин особисто не бере участі у двох поспіль її засіданнях або не виконує її доручень, Координаційна рада має право порушити питання про його виключення зі складу Координаційної ради. У разі прийняття рішення про виключення, голова Координаційної ради інформує про це рішення організацію, яку представляв виключений член Координаційної ради.

2.5. У разі відкликання члена Координаційної ради, який входить до її складу за згодою, для висунення іншої кандидатури організації звертаються з відповідним клопотанням до голови Координаційної ради.

 1. Функції членів Координаційної ради

3.1. Голова Координаційної ради:

 • здійснює координацію роботи ради та веде її засідання;

- підписує протоколи та рішення засідань, чим засвідчує їх відповідність змісту обговорення та прийнятих рішень;

- забезпечує, в разі необхідності, реалізацію рішень Координаційної ради шляхом прийняття відповідних актів районної державної адміністрації;

 • забезпечує контроль за складанням і виконанням планів роботи ради;
 • інформує членів Координаційної ради про результати розгляду та прийняття актів районної державної адміністрації з питань профілактики неінфекційних захворювань, а також про рішення Національної ради;
 • визначає заходи, спрямовані на забезпечення взаємодії Координаційної ради з Старосамбірською районною радою, органами місцевого самоврядування;
 • інформує членів Координаційної ради про надходження офіційних документів, листів щодо діяльності Координаційної ради та питань, які належать до її компетенції;
 • забезпечує підготовку річних звітів.

3.2. Секретар Координаційної ради:

 • забезпечує організацію складання проектів планів роботи та звітів Координаційної ради;
 • забезпечує підготовку голові Координаційної ради інформаційно- аналітичних матеріалів з питань профілактики неінфекційних захворювань;
 • організовує, за дорученням голови, засідання Координаційної ради;
 • інформує членів Координаційної ради про проведення чергового засідання не пізніше ніж за 7 днів до його проведення;
 • готує проект порядку денного, проект протокольного рішення, інформаційно-аналітичні матеріали та списки запрошених                                   на засідання Координаційної ради шляхом збору та узагальнення пропозицій від членів Координаційної ради;
 • сприяє роботі постійних і тимчасових робочих груп тощо;
 • інформує членів Координаційної ради про стан виконання прийнятих рішень;
 • надає інформацію про діяльність Координаційної ради та прийняті нею рішення на вимогу.

3.3. Члени Координаційної ради:

 • беруть участь у засіданнях Координаційної ради, доповідають, обговорюють питання та голосують за прийняття рішень;
 • вносять пропозиції до порядку денного засідань Координаційної ради, ініціюють розгляд питань на її засіданні;
 • забезпечують, у межах своєї компетенції, підготовку інформаційно- аналітичних матеріалів на засідання Координаційної ради;

- беруть участь у розробленні проектів і пропозицій до нормативно- правових актів та інших документів, які розглядаються на засіданні;

- беруть участь у розробленні та виконанні планів роботи та рішень Координаційної ради;

 • інформують про прийняті Координаційною радою рішення установи/організації, які вони представляють;
 • інформують Координаційну раду про рішення, прийняті установами/організаціями, які вони представляють;
 • беруть участь у підготовці річних звітів Координаційної ради;
 • інформують громадськість про діяльність Координаційної ради та ухвалені нею рішення.
 1. Планування роботи Координаційної ради

       4.1. Планування роботи Координаційної ради здійснюється відповідно до покладених на неї завдань та з урахуванням пропозицій членів Координаційної ради.

       4.2. Збір та узагальнення пропозицій щодо планування роботи Координаційної ради, підготовка проекту плану роботи та винесення його на розгляд Координаційної ради здійснюється її секретарем спільно з департаментом охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації.

      4.3. План роботи Координаційної ради передбачає конкретні заходи на рік, терміни їх виконання, відповідальних (з числа членів Координаційної ради) за виконання цих заходів та очікувані результати.

      4.4. Стан виконання плану роботи Координаційної ради за попередній рік і план її роботи на наступний рік розглядаються та затверджуються рішенням Координаційної ради на останньому в поточному році засіданні та подаються Національній раді до 31 січня.

Інформація про стан виконання річного плану роботи Координаційної ради готується секретарем Координаційної ради та підписується головою і секретарем Координаційної ради.

 

 

   4.5. Робота Координаційної ради здійснюється відповідно до плану. У разі необхідності до нього вносяться зміни, які затверджуються рішенням Координаційної ради.

 1. Порядок підготовки та проведення засідань Координаційної ради

    5.1. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання.

   5.2. Засідання Координаційної ради проводяться в терміни, визначені Положенням про неї, але не рідше ніж один раз на квартал.

       Позачергові засідання Координаційної ради проводяться в разі потреби. Ініціювати позачергові засідання може член Координаційної ради шляхом відповідного звернення з обґрунтуванням до голови Координаційної ради.

  5.3. Формування проектів порядку денного, підготовка проектів протокольного рішення та матеріалів до засідань Координаційної ради здійснюється секретарем спільно з постійними та тимчасовими робочими групами з урахуванням пропозицій членів Координаційної ради, плану її роботи та стану виконання її рішень.

        Проекти порядку денного, протокольного рішення та відповідні матеріали надсилаються членам Координаційної ради не пізніше, ніж за три дні до засідання та розміщуються на офіційному веб-сайті Старосамбірської райдержадміністрації для ознайомлення.

          На початку засідання до проекту порядку денного за пропозиціями членів Координаційної ради можуть вноситися зміни.

         Члени ради, які ініціюють включення додаткових питань до порядку денного, забезпечують підготовку та надання інформаційних матеріалів і проекту рішення для розповсюдження серед членів Координаційної ради.

5.4. Проект порядку денного розглядається першим питанням на засіданні Координаційної ради та затверджується.

       Обов’язковими питаннями порядку денного повинні бути:

 • підтвердження на початку засідання наявності кворуму;
 • інформація про стан виконання рішень, прийнятих Координаційною радою на попередніх засіданнях;
 • інформація голови Координаційної ради про рішення районної державної адміністрації, що стосуються профілактики неінфекційних захворювань;
 • звіти постійних і тимчасових робочих груп (за графіком, затвердженим Координаційною радою).

      5.5. Засідання Координаційної ради є відкритими для громадськості.

Особи, запрошені для обговорення певних питань порядку денного, мають

таке ж право виступати, як і члени Координаційної ради, але не мають права голосу при прийнятті рішень. З інших питань порядку денного вони повинні дотримуватися статусу спостерігачів.

       Список запрошених на засідання затверджується головою Координаційної ради за поданням секретаря, який формується з урахуванням пропозицій членів Координаційної ради.

      Особи, присутні на засіданні, які не входять до складу Координаційної ради та не є запрошеними, мають статус спостерігачів і не мають права голосу при ухваленні рішень.

       Спостерігачі можуть отримати дозвіл на виступ лише за рішенням головуючого на засіданні Координаційної ради.

   5.6. Члени Координаційної ради, які у виняткових випадках не можуть особисто взяти участь у засіданні Координаційної ради, повинні завчасно письмово повідомити голову або секретаря Координаційної ради про делегування свого голосу уповноваженій особі та забезпечити її участь у відповідному засіданні Координаційної ради.

      Уповноважена особа виконує обов’язки члена Координаційної ради відповідно до цього Регламенту.

     5.7.  Перед засіданням Координаційної ради секретар здійснює реєстрацію членів Координаційної ради та запрошених.

    5.8. Обговорення питань під час засідань Координаційної ради відбувається відповідно до регламенту, визначеного в порядку денному.

     5.9. Рішення Координаційної ради ухвалюються у порядку, визначеному Положенням про неї.

      Координаційна рада може прийняти рішення про опрацювання питання в робочому порядку. У цьому випадку секретар забезпечує розгляд питання членами Координаційної ради за основним місцем роботи і збирає листи- підтвердження з особистим підписом членів Координаційної ради про прийняте ними рішення, які додаються до відповідного протоколу.

 1. Оформлення рішень, ухвалених на засіданнях Координаційної ради

     6.1. За результатами засідання оформлюється протокол.

      У протоколі засідання Координаційної ради зазначаються:

 • номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;
 • прізвище головуючого на засіданні, список членів Координаційної ради, присутніх на засіданні, та уповноважених осіб у разі відсутності членів Координаційної ради із зазначенням причини їх відсутності; список осіб, запрошених на засідання;
 • порядок денний засідання;
 • розглянуті питання порядку денного, список членів Координаційної ради, а також запрошених осіб, які виступили під час їх обговорення;
 • назви документів, розглянутих на засіданні Координаційної ради або розповсюджених серед членів Координаційної ради;
 • результати голосування з питань порядку денного;
 • прийняті рішення, рекомендації, висновки;
 • особливі думки членів Координаційної ради, які під час голосування утримувалися або голосували проти'.

До протоколу додаються інформаційні матеріали, що використовувались для обґрунтування ухвалених рішень, тези виступів доповідачів і копії

      5.7.  Перед засіданням Координаційної ради секретар здійснює реєстрацію членів Координаційної ради та запрошених.

     5.8. Обговорення питань під час засідань Координаційної ради відбувається відповідно до регламенту, визначеного в порядку денному.

     5.9. Рішення Координаційної ради ухвалюються у порядку, визначеному Положенням про неї.

      Координаційна рада може прийняти рішення про опрацювання питання в робочому порядку. У цьому випадку секретар забезпечує розгляд питання членами Координаційної ради за основним місцем роботи і збирає листи- підтвердження з особистим підписом членів Координаційної ради про прийняте ними рішення, які додаються до відповідного протоколу.

 1. Оформлення рішень, ухвалених на засіданнях Координаційної ради

   6.1. За результатами засідання оформлюється протокол.

      У протоколі засідання Координаційної ради зазначаються:

 • номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;
 • прізвище головуючого на засіданні, список членів Координаційної ради, присутніх на засіданні, та уповноважених осіб у разі відсутності членів Координаційної ради із зазначенням причини їх відсутності; список осіб, запрошених на засідання;
 • порядок денний засідання;
 • розглянуті питання порядку денного, список членів Координаційної ради, а також запрошених осіб, які виступили під час їх обговорення;
 • назви документів, розглянутих на засіданні Координаційної ради або розповсюджених серед членів Координаційної ради;
 • результати голосування з питань порядку денного;
 • прийняті рішення, рекомендації, висновки;
 • особливі думки членів Координаційної ради, які під час голосування утримувалися або голосували проти'.

До протоколу додаються інформаційні матеріали, що використовувались для обґрунтування ухвалених рішень, тези виступів доповідачів і копії

презентацій, якщо вони здійснювались, а також стенограма засідання, якщо було прийнято рішення про її ведення.

Протокол засідання готується секретарем Координаційної ради на підставі протокольних рішень та за результатами обговорення під час засідання.

Протокол підписується протягом трьох днів після засідання головуючим на засіданні та секретарем Координаційної ради і надсилається разом із затвердженими на засіданні документами членам Координаційної ради; протоколи також розміщуються на сайті районної державної адміністрації.

 1. Робочі групи Координаційної ради

 7.1. Згідно з Положенням про Координаційну раду, для забезпечення оперативного розгляду питань та ухвалення відповідних рішень утворюються постійні й тимчасові робочі групи, в тому числі міжсекторальна робоча група і група з моніторингу та оцінки.

Положення та склад робочих груп затверджуються Координаційною радою.

До робочих груп можуть залучатися як члени Координаційної ради, так і інші представники зацікавлених сторін, які мають відповідний фах і досвід роботи у цій сфері.

Робочі групи підзвітні Координаційній раді. Звіти робочих груп заслуховуються Координаційною радою не рідше ніж один раз на рік.

 1. Інформування громадськості

  8.1. Координаційна рада всебічно інформує громадськість про свою діяльність, ухвалені рішення та стан їх виконання, зокрема через оприлюднення інформації:

 • на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації;
 • шляхом цільової розсилки;
 • в офіційних та інших засобах масової інформації.

 8.2. На засідання Координаційної ради можуть бути запрошені представники засобів масової інформації для висвітлення діяльності Координаційної ради та отримання іншої інформації, пов’язаної з реалізацією програм і заходів щодо профілактики неінфекційних захворювань.

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено