Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №137/01-04 від 26.04.2019

Про затвердження паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                 

бюджету за КПКВ 0217110

на 2019 рік

 

  На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради: від 20 грудня 2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік, від 19 лютого 2019 року №495 «Про затвердження цільових програм на 2019 рік», від 16 квітня 2019 року №507 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік», Програми  сприяння розвитку агропромислового комплексу Старосамбірського району на 2019 рік;  Заходів до Програми  сприяння  розвитку агропромислового комплексу Старосамбірського району у 2019 році :

  1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0217110 «Реалізація програм в галузі сільського господарства», що додається.
  2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова                                                                                   І.М.Грись

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Старосамбірської районної

державної адміністрації Львівської області

­­­­­­­­­­­­­26 квітня 2019 року №137/01-04


Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1.

0200000

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

 

2.

0210000

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

 

3.

0217110

                      0421

          Реалізація програм в галузі сільського господарства

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань  50000,00 гривень, у тому числі загального фонду  50000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23 листопада 2018 року № 2629-VIII; рішення Старосамбірської районної ради від 20.12.2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік», від 19 лютого 2019 року №495 «Про затвердження цільових програм на 2019 рік», від 16 квітня 2019 року №507 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік», Програма  Сприяння розвитку агропромислового комплексу Старосамбірського району на 2019 рік;  Заходи до Програми  сприяння  розвитку агропромислового комплексу Старосамбірського району у 2019 році __________________________________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

N з/п

Ціль державної політики

1

Створення належних умов  для виконання Заходів до Програми сприяння розвитку агропромислового комплексу Старосамбірського району у 2019 році


7. Мета бюджетної програми: організація виробництва конкурентоспроможної молочної продукції шляхом створення сімейної

                                                   міні – ферми з розведення корів джерсійської породи.

__________________________________

8. Завдання бюджетної програми

 


N з/п

Завдання

 

1

Підтримка створення сімейної  міні - ферми з розведення корів джерсійської породи


9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

 


N з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

 

1

Створення сімейної  міні - ферми з розведення корів джерсійської породи

50000,00

0,00

50000,00

 

Усього

50000,00

0,00

50000,00


10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 


N з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

 

1

Програма сприяння розвитку агропромислового комплексу Старосамбірського району у  2019 році

50000,00

0,00

50000,00

 

Усього

50000,00

0,00

50000,00

                   

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


N з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на створення сімейної  міні - ферми з розведення корів джерсійської породи

Грн.

кошторис

50000,00

 

50000,00

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

Кількість створення сімейних міні – ферм з розведення корів джерсійської породи

Од.

Бізнес план

1

 

1

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Середня  розрахункова вартість сімейної міні – ферми з розведення корів джерсійської породи

Грн.

кошторис

50000,00

 

50000,00

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

Забезпеченість витрат по створенню сімейної міні – ферми з розведення корів джерсійської породи

%

 

100

 

100

                 

 

 

 

 

________________________________________________________

 

 

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини