Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №136/01-04 від 26.04.2019

Про внесення змін до паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                 

бюджету за КПКВ 0212112

на 2019 рік

 

   На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради: від 20 грудня 2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік, від 16 квітня 2019 року №507 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік», враховуючи розпорядження  Старосамбірської райдержадміністрації від 28 січня 2019 року №12/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік» та від 30 січня 2019 року № 16/01-04  «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік» :         

  1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0212112 «Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами», виклавши його в новій редакції, що додається.
  2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова                                                                           І.М.Грись

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області

26 квітня 2019 року №136/01-04
 

 

 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

1. 0200000                   Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0210000                   Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

   (КТПКВК МБ)        (найменування відповідального виконавця)

3. 0212112                        Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами.
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)             (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –  429826,00  гривень, у тому числі загального фонду – 429826,00  гривень та спеціального фонду –  0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:  Конституція України,    

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №471 від 20 грудня 2018 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік»;

 Розпорядження голови Старосамбірської райднржадміністрації  № 12/01-04 від 28 січня 2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»;

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації   № 16/01-04 від 30 січня 2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік».

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №507 від 16 квітня 2019 року «Провнесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік».

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення  надання первинної медичної допомоги , що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами.

 

7. Мета бюджетної програми:  Забезпечення  надання первинної медичної допомоги, що надається фельдшерськими,  фельдшерсько-акушерськими пунктами.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення  надання первинної медичної допомоги , що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами.

         

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

6

1

Забезпечення  надання первинної медичної допомоги , що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами.

429826,00  

0,00

429826,00   

Усього

429826,00  

0,00

429826,00  

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:                                               (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

грн.

кошторис

324636

 

324636

 

Нарахування на оплату праці

грн

кошторис

73520

 

73520

 

Оплата газопостачання

грн. 

кошторис

6500

 

6500

 

Оплата електроенергії

грн. 

кошторис

8070

 

8070

 

Оплата інших комунальних послуг

грн. 

кошторис

17100

 

17100

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість працівників

чол.

Штатний розпис

10

 

10

 

Кількість обслуговуючого населення

чол.

Стат.ані

3344

 

3344

 

Кількість природного газу м3 ,усього

од. 

 Внутрішній розрахунок 

 348

 

348

 

Кількість електроенергії  КВт, усього

од.

Внутрішній розрахунок

2736

 

2736

 

Кількість дров м3,усього

од.

Внутрішній розрахунок

15,5

 

15,5

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата

грн

розрахунок

5411

 

5411

 

Середня вартість 1 м3 природного газу

грн. 

розрахунок 

18,68

 

18,68

 

Середня вартість 1 КВт електроенергії

грн.

розрахунок 

2,95

 

2,95

 

Середня вартість 1 м3 дров

грн.

розрахунок 

1100

 

1100

4

якості

 

 

 

 

 

 

 Забезпеченість витрат на оплату

 

100

 

100

 

Забезпеченість витрат на оплату праці

%

 

33,3

 

33,3

                       

 

 

 

__________________________________________________________

 

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено