Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №135/01-04 від 26.04.2019

Про внесення змін до паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                 

бюджету за КПКВ 0212111

на 2019 рік

 

  На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради: від 20 грудня 2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік, від 16 квітня 2019 року №507 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік», враховуючи розпорядження  Старосамбірської райдержадміністрації від 30 січня 2019 року №16/01-04  «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік» та від 24 квітня 2019 року №130/01-04  «Про розподіл іншої субвенції з районного бюджету»:

  1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», виклавши його в новій редакції, що додається.
  2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова                                                                 І.М.Грись

 

 

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області

26 квітня 2019 року №135/01-04
 

 

 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

1. 0200000                   Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0210000                   Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області 
 (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. 0212111        0726              Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
   (КТПКВК МБ)  (КФКВК)   (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –  1435664,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1435664,00   гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № №2246-VIII , 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за № 471 від 20 грудня 2018 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік»

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за № 507 від 16 квітня 2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»

Розпорядження  Старосамбірської РДА  № 16/01-04 від 30 січня 2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»

Розпорядження Старосамбірської РДА  № 130/01-04 від 24 квітня 2019 року «Про розподіл іншої субвенції з районного бюджету»

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Підвищення рівня надання первинної  медичної допомоги  та збереження здоров’я населення

 

7. Мета бюджетної програми:  Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Надання первинної медичної допомоги , що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної)допомоги

         

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

6

1

Надання первинної медичної допомоги , що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної)допомоги

1435664,00

 

1435664,00

Усього

1435664,00

 

1435664,00

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:                                                (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

Гривень

План використання

 

676369

 

676369

 

Нарахування на оплату праці

Гривень

План використання

 

164295

 

164295

 

Оплата електроенергії

тис. грн.

Кошторис 

285,88

 

285,88

 

Оплата газопостачання

тис. грн.

Кошторис 

65,4

 

65,4

 

Оплата води та водовідведення

тис. грн.

Кошторис 

12,7

 

12,7

 

Оплата теплопостачання

тис. грн.

Кошторис

56,6

 

56,6

 

Оплата інших комунальних послуг

тис. грн.

Кошторис  

 174,42

 

 174,42

 2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість працівників

шт.од.

Штатний розпис

21,0

 

21,0

 

Кількість обслуговуючого населення

чол.

Стат.дані

7735

 

7735

 

Кількість електроенергії  КВт, усього

од.

Розрахунок 

 96584,0

 

 96584,0

 

 Кількість природного газу м3,усього

од.

Розрахунок

4080,0

 

4080,0

 

Кількість м3 води та водовідведення,усього

од.

Розрахунок

296,07

 

296,07

 

Кількість  м3 теплопостачання,усього

од.

Розрахунок

29,75

 

29,75

 

Кількість дров м3,усього

 од.

Розрахунок

249,17

 

249,17

 3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата

грн

Розрахунок

6437

 

6437

 

Середня вартість 1 КВт електроенергії

грн.

 Розрахунок

2,96

 

2,96

 

Середня вартість 1 м3 природного газу

грн.

Розрахунок

16,03

 

16,03

 

Середня вартість 1 м3 дров

грн.

Розрахунок

700

 

700

 

Середня вартість 1 м3 води та водовідведення

грн.

Розрахунок

42,69

 

42,69

4

якості

 

 

 

 

 

 

Забезпеченість витрат на оплату праці

%

Розрахунок

33

 

33

 

 Забезпеченість витрат на оплату

 Розрахунок

 100

 

100

 

 

____________________________________________________

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено