Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №134/01-04 від 26.04.2019

Про внесення змін до паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                 

бюджету за КПКВ 0212146

на 2019 рік

 

  На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради: від 20 грудня 2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік, від 16 квітня 2019 року №507 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік», від 16 квітня 2019 року №509 «Про затвердження Програми безкоштовного забезпечення медикаментами учасників АТО (ООС) – жителів Старосамбірського району на 2019 рік», розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 14 січня 2019 року №19/0/5-19 «Про розподіл  субвенцій», розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації від 23 січня 2019 року №9/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району  на 2019 рік», Програми безкоштовного забезпечення медикаментами учасників АТО (ООС) – жителів Старосамбірського району на 2019 рік:         

  1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0212146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань», виклавши його в новій редакції, що додається.
  2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова                                                              І.М.Грись

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області

26 квітня 2019 року №134/01-04
 

 

 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

1. 0200000                   Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0210000                 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
 (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. 0212146                0763         Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
   (КТПКВК МБ)  (КФКВК)   (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –  575300,00 гривень, у тому числі загального фонду – 575300,00   гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року № №2629-VIII , 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за № 471 від 20 грудня 2018 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік»

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за № 507 від 16 квітня 2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»

Рішення сесії Старосамбірської районної ради за № 509 від 16 квітня 2019 року «Про затвердження Програми безкоштовного забезпечення медикаментами учасників АТО (ООС) – жителів Старосамбірського району на 2019 рік»

Розпорядження Львівської облдержадміністрації  за №19/0/5-19 від 14.01.2019 року «Про розподіл  субвенцій»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №9/01-04 від 23.01.2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району  на 2019 рік».

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Реалізація положень законодавства України щодо забезпечення окремих категорій населення безкоштовними медикаментами.

 

7. Мета бюджетної програми:  Забезпечення жителів Старосамбірського району та учасників АТО (ООС) безкоштовними медикаментами.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму, за переліком міжнародних патентованих назв лікарських засобів

2

Здійснення безоплатного та пільгового забезпечення медикаментами учасників АТО (ООС) – жителів Старосамбірського району

         

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

6

1

Забезпечення повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму, за переліком міжнародних патентованих назв лікарських засобів

525300,00

 

525300,00

2

Здійснення безоплатного та пільгового забезпечення медикаментами учасників АТО (ООС) -жителів Старосамбірського району

50000,00

 

50000,00

Усього

575300,00

 

575300,00

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:                                                (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

Бюджетна програма місцевого значення «Програма безкоштовного забезпечення медикаментами учасників АТО (ООС) – жителів Старосамбірського району на 2019 рік »

50000,00

 

50000,00

Усього

50000,00

 

50000,00

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Видатки на відшкодування лікарських засобів для лікування окремих захворювань на I квартал 2019 року

гривень

кошторис

525300,00

 

525300,00

 

Видатки на відшкодування медикаментів та виробів медичного призначення учасникам АТО (ООС)

 

Гривень

 

План використання

 

50000,00

 

50000,00

 2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість хворих на астму

осіб

Статистична звітність (Ф-20)

218

 

218

 

Кількість хворих на гіпертонію

осіб

Статистична звітність (Ф-20)

10760

 

10760

 

Кількість хворих на діабет ІІ Типу

осіб

Статистична звітність (Ф-20)

816

 

816

 

Кількість  учасників АТО (ООС), що одержать безкоштовні медикаменти

осіб

Статистична звітність

34

 

34

 3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середній розмір відшкодування вартості лікарських засобів в розрахунку на одного хворого на І квартал

розрахунок

розрахунок

44,54

 

44,54

 

Середній розмір відшкодування вартості лікарських засобів в розрахунку на  одного учасника АТО (ООС)

розрахунок

Розрахунок

1470,59

 

1470,59

4

якості

 

 

 

 

 

 

Зниження рівня захворювання на серцево-судинні захворювання , бронхіальну астму та цукровий діабет ІІ типу

%

Статистична звітність

6,0

 

6,0

 

Забезпеченість витрат для забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення учасників АТО (ООС)

%

Розрахунок

100

 

 

100

 

 

_________________________________________________________

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено