Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №132/01-04 від 24.04.2019

Про внесення змін до паспорта         

бюджетної програми місцевого  

бюджету за КПКВ 0212010

на 2019 рік

 

  На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради: від 20 грудня 2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік, від 16 квітня 2019 року №507 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік», розпорядження голови райдержадміністрації від 12 квітня 2019 року №120/01-04 «Про несення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»:

  1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», що додається.
  2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова                                                                                   І.М.Грись  

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області

24 квітня 2019 року №132/01-04
 

 

 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

1. 0200000                   Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0210000                    Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

 (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. 0212010                          0730     Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)             (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –  37193566,00 гривень, у тому числі загального фонду –37120566,00  гривень та спеціального фонду – 73000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України,  

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року № №2629-VIII , 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №471 від 20 грудня 2018 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік».

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №120/01-04 від 12 квітня  2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2019 рік»

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №507від 16 квітня  2019 року Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2019 рік».

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення

 

7. Мета бюджетної програми:  Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення .

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

         

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

6

1

Надання населенню стаціонарної медичної допомоги

37060750,0

 

37060750,00

2

Капітальний ремонт будівлі неврологічного відділення Старосамбірської ЦРЛ по вул.Галана 10 смт.Старо Сіль Старосамбірського району Львівської області

 

73000,00

73000,00

3

Придбання комп’ютерного обладнання для відділень

КНП СРР «Добромильська районна лікарня» та

впровадження єдиного електронного реєстру

пацієнтів Старосамбірського району

59816,00

 

59816,00

 

Усього

37120566,0

73000,00

37193566,00

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 

           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

1

Показники затрат

 

 

 

 

 

 

кількість установ стаціонарного відділення

од

мережа

3

 

3

 

кількість штатних одиниць стаціонарного відділення

од

штатний розпис

400,25

 

400,25

 

в т.ч лікарів

од

штатний розпис

64,5

 

64,5

 

кількість ліжок у звичайних стаціонарах

од

мережа

306

 

306

 

Сума необхідних  коштів на придбання комп’ютерного обладнання для Добромильської районної лікарні

гривень

Цінова пропозиція

186360,00

 

186360,00

 

Сума коштів  необхідних для капітального ремонту неврологічного відділення  Старосамбірської ЦРЛ

гривень

Проектно-кошторисна документація

 

283524,00

283524,00

2

Показники продукту

 

 

 

 

 

 

кількість пролікованих хворих в стаціонарних відділеннях

осіб

стат.звіт.

10350

 

10350

 

кількість ліжкоднів стаціонарного відділення

тис.од

стат.звіт.

109,0

 

109,0

 

Кількість комплектів комп’ютерного обладнання  заплановано закупити

од

Цінова пропозиція

12

 

12

 

Кількість  розділів для виконання ремонтних робіт

од

Проектно-кошторисна документація

 

3

3

 3

Показники ефективності

 

 

160

 

160

 

середня кількість пацієнтів на одну штатну посаду лікаря

чол

стат.звіт.

356,2

 

356,2

 

Завантаженість ліжкового фонду  у звичайних стаціонарах

дні

стат.звіт.

10,5

 

10,5

 

середня тривалість перебування одного хворого на ліжку

дні

стат.звіт.

 

 

 

 

Середня вартість 1 комплекту  комп’ютерного обладнання

гривень

розрахунок

15530,00

 

15530,00

 

Середня вартість 1 розділу ремонтних робіт

гривень

розрахунок

 

94508,00

94508,00

4

Показники якості

 

 

 

 

 

 

Зниження показника летальності

%

стат.звіт.

0,001

 

0,001

 

% забезпечення коштами на придбання комп’ютерного обладнання

%

розрахнок

32,1

 

32,1

 

% забезпечення коштами на ремонтні роботи

%

розрахунок

 

25,7

25,7

 

_______________________________________________________________________________________

                                                               

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено