Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №131/01-04 від 24.04.2019

Про внесення змін до паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                

бюджету за КПКВ 0217693

на 2019 рік

 

  На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради: від 20 грудня 2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік»; від 19 лютого 2019 року №495 «Про затвердженя цільових програм на 2019 рік» та №498 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік», Програми сприяння організації підготовки та проведення призову на строкову та контрактну військову службу у 2019 році, розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації від 10 квітня 2019 року №118/01-04 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 9 квітня 2019 року №116/01-04»:

  1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0217693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю», що додається.
  2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

Голова                                                                                   І.М.Грись

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови Старосамбірської районної

державної адміністрації Львівської області

­­­­­­­­­­­­­24 квітня 2019 року №131/01-04


Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1.

0200000

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

 

2.

0210000

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

 

3.

0217693

0490

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 48000,00 гривень, у тому числі загального фонду 48000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23 листопада 2018 року № 2629-VIII; рішення Старосамбірської районної ради від 19.02.2019 року  №495 «Про затвердження цільових програм на 2019 рік» та від 19.02.2019 року №498 «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2019 рік»; Програма сприяння організації підготовки та проведення призову на строкову та контрактну військову службу у 2019 році, розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації від 10 квітня 2019 року №118/01-04 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 9 квітня 2019 року №116/01-04».

__________________________________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми


N з/п

Ціль державної політики

1

Створення належних умов для проведення інших заходів, пов’язаних з економічною діяльністю.


7. Мета бюджетної програми: забезпечення належного виконання заходів необхідних для зміцнення обороноздатності держави.

__________________________________

8. Завдання бюджетної програми

 


N з/п

Завдання

 

1

Організація та забезпечення транспортними послугами для організації, перевезення призовників до призовних дільниць та до обласного пункту збору під час призову на строкову військову службу, військовослужбовців у запасі на навчальні збори та повернення назад та інші перевезення військовозобов’язаних.

     


9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

 


N з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

 

1

Створення належних умов для організації та забезпечення транспортними послугами для перевезення призовників до призовних дільниць та до обласного пункту збору під час призову на строкову військову службу, військовослужбовців у запасі на навчальні збори та повернення назад та інші перевезення військовозобов’язаних.

48000,00

0,00

48000,00

 

Усього

48000,00

0,00

48000,00

           


10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 


N з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

 

1

Програма сприяння організації підготовки та проведення призову на строкову та контрактну військову службу у 2019 році.

48000,00

0,00

48000,00

 

Усього

48000,00

0,00

48000,00

           


11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


N з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг витрат на організацію та забезпечення транспортними послугами для перевезення призовників до призовних дільниць та до обласного пункту збору під час призову на строкову військову службу, військовослужбовців у запасі на навчальні збори та повернення назад та інші перевезення військовозобов’язаних.

Грн..

кошторис

48000,00

 

48000,00

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

Кількість наданих послуг по організації та забезпеченні транспортними послугами для перевезення призовників до призовних дільниць та до обласного пункту збору під час призову на строкову військову службу, військовослужбовців у запасі на навчальні збори та повернення назад та інші перевезення військовозобов’язаних.

Шт..

Календарний план

25

 

25

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Вартість однієї послуги по організації та забезпеченні транспортними послугами для перевезення призовників до призовних дільниць та до обласного пункту збору під час призову на строкову військову службу, військовослужбовців у запасі на навчальні збори та повернення назад та інші перевезення військовозобов’язаних.

Грн..

розрахунок

1920

 

1920

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

Якість забезпечення послуг по організації та забезпеченні транспортними послугами для перевезення призовників до призовних дільниць та до обласного пункту збору під час призову на строкову військову службу, військовослужбовців у запасі на навчальні збори та повернення назад та інші перевезення військовозобов’язаних.

%

 

100

 

100

                 

 

 

                    ____________________________________________________________________________________________


 

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено