Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №108/01-04 від 29.03.2019

Про затвердження паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                 

бюджету за КПКВ 0218320

на 2019 рік

        На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради: від 20 грудня 2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік»; від 19 лютого 2019 року №495 «Про затвердження цільових програм на 2019 рік»; розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації від 22 березня 2019 року №102/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік», Програми охорони навколишнього природного середовища Старосамбірського району на 2018-2019 роки, Заходів до Програми охорони навколишнього природного середовища Старосамбірського району у 2019 році:

  1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0218320 «Збереження природно-заповідного фонду», що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

Голова                                                                                   І.М.Грись

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови  районної

державної адміністрації

­­­­­­­­­­­­­29 березня 2019 року №108/01-04

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

1.

0200000

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

 

2.

0210000

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

 

3.

0218320

 

Збереження природно-заповідного фонду

 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 98600,00 гривень, у тому числі загального фонду 98600,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

 5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23 листопада 2018 року № 2629-VIII; рішення Старосамбірської районної ради від 20.12.2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік», від 19 лютого 2019 року №495 «Про затвердження цільових програм на 2019 рік», від 19 лютого 2019 року №498 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік», Програма охорони навколишнього природного середовища Старосамбірського району на 2018-2019 роки;  Заходи до Програми охорони навколишнього природного середовища Старосамбірського району у 2019 році.

__________________________________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

N з/п

Ціль державної політики

1

Створення належних умов  для виконання Заходів до Програми охорони навколишнього природного середовища Старосамбірського району у 2019 році.

 

7. Мета бюджетної програми: Збереження природно-заповідного фонду

__________________________________

8. Завдання бюджетної програми

 


N з/п

Завдання

 

1

Завершення природоохоронного заходу «Розробка проекту створення національного природного парку «Королівські Бескиди» на території Старосамбірського району


9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

 


N з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

 

1

Створення національного природного парку «Королівські Бескиди» на території Старосамбірського району

98600,00

0,00

98600,00

 

Усього

98600,00

0,00

98600,00


10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 


N з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

 

1

Програма охорони навколишнього природного середовища Старосамбірського району на 2018-2019 роки

98600,00

0,00

98600,00

 

Усього

98600,00

0,00

98600,00

                   

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


N з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг витрат на  підготовку проекту створення національного природного парку «Королівські Бескиди» на території Старосамбірського району

Грн..

кошторис

98600,00

 

98600,00

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

Кількість проектів створення національного природного парку «Королівські Бескиди» на території Старосамбірського району

од

Перелік заходів

1

 

1

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на підготовку проекту створення національного природного парку «Королівські Бескиди» на території Старосамбірського району

Грн..

кошторис

98600,00

 

98600,00

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток виконання робіт з підготовки проекту створення національного природного парку «Королівські Бескиди» на території Старосамбірського району

%

 

100

 

100

                 

  __________________________________________________________

 

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини