Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №94/01-04 від 19.03.2019

Про затвердження паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                 

бюджету за КПКВ 0217150

на 2019 рік

         На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішень Львівської обласної ради: від 11 грудня 2018 року №767 «Про обласний бюджет Львівської області на 2019 рік», від 14 лютого 2017 року №363 «Про затвердження обласної цільової Програми розвитку лісового господарства Львівської області на 2017-2021 року», розпорядження голови Львівської обласної адміністрації від 12 лютого 2019 року№98/0/5-19 «Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету на виконання заходів обласної цільової Програми розвитку лісового господарства Львівської області на 2017-2021 роки», рішення  Старосамбірської районної ради від 20 грудня 2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік»; розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації від 26 лютого 2019 року №63/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»:

  1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0217150 «Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства»,  що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова                                                             І.М. Грись

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови  районної

державної адміністрації

­­­­­­­­­­­­­19 березня 2019 року №94/01-04

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

1.

0200000

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

 

2.

0210000

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

 

3.

0217150

0422

Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 32500,00 гривень, у тому числі загального фонду 32500,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

 5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23 листопада 2018 року № 2629-VIII; рішення Старосамбірської районної ради від 20.12.2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік», рішень Львівської обласної ради: від 11 грудня 2018 року №767 «Про обласний бюджет Львівської області на 2019 рік», від 14 лютого 2017 року №363 «Про затвердження обласної цільової Програми розвитку лісового господарства Львівської області на 2017-2021 року», розпорядження голови Львівської обласної адміністрації від 12 лютого 2019 року№98/0/5-19 «Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету на виконання заходів обласної цільової Програми розвитку лісового господарства Львівської області на 2017-2021 роки», розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації від 26 лютого 2019 року №63/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету С таро самбірського району на 2019 рік».

__________________________________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

N з/п

Ціль державної політики

1

Реалізація програм у галузі лісового господарства  і мисливства.


7. Мета бюджетної програми: Здійснення видатків на реалізацію Програми розвитку лісового господарства Львівської області на 2017-2021 роки.

__________________________________

8. Завдання бюджетної програми

 


N з/п

Завдання

 

1

Відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням заходів зі створення лісових культур і вирощування садивного матеріалу для лісовідновлення у 2019 році.


9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

 


N з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

 

1

Створення лісових культур

27100,00

0,00

27100,00

 

2

Вирощування садивного матеріалу для лісовідновлення

5400,00

0,00

5400,00

 

Усього

32500,00

0,00

32500,00


10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 


N з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

 

1

Обласна цільова Програма розвитку лісового господарства Львівської області на 2017-2021 роки

32500,00

0,00

32500,00

 

Усього

32500,00

0,00

32500,00

                   

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


N з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на заходи по створенню лісових культур

Грн..

кошторис

27100,00

0,00

27100,00

 

 

Витрати на заходи по вирощуванню садивного матеріалу для лісовідновлення

Грн..

кошторис

5400,00

0,00

5400,00

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

Площа лісових угідь на створення лісових культур

га

Розрахунки Старосамбірського ДЛГП ЛГП «Галсільліс»

8,7

 

8,7

 

 

Кількість садивного матеріалу для лісовідновлення (насіння)

кг

Розрахунки Старосамбірського ДЛГП ЛГП «Галсільліс»

4,0

 

4,0

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Середня вартість лісових культур для лісовідновлення 1 га лісопаркових господарств

Грн..

Розрахунки Старосамбірського ДЛГП ЛГП «Галсільліс»

3114,9

 

3114,9

 

 

Середня вартість 1кг садивного матеріалу для лісовідновлення (насіння)

Грн..

Розрахунки Старосамбірського ДЛГП ЛГП «Галсільліс»

1350

 

1350

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток заходів по лісовідновленню

%

Розрахунки Старосамбірського ДЛГП ЛГП «Галсільліс»

100

 

100

                 

  __________________________________________________________

 

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини