Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №92/01-04 від 19.03.2019

Про затвердження паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                 

бюджету за КПКВ 0218110

на 2019 рік

          На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради: від 20 грудня 2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік»; від 19 лютого 2019 року №495 «Про затвердження цільових програм на 2019 рік»; розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації від 1 березня 2019 року № 69/01-04 «Про виділення коштів з районного бюджету», Програми створення районного резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах Старосамбірського району на 2019 рік ” :

  1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха», що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

Голова                                                                                   І.М. Грись

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови  районної

державної адміністрації

­­­­­­­­­­­­­19 березня 2019 року №92/01-04


Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1.

0200000

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

 

2.

0210000

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

 

3.

0218110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 110000,00 гривень, у тому числі загального фонду 110000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23 листопада 2018 року № 2629-VIII; рішення Старосамбірської районної ради від 20.12.2018 року №471 «про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік» та від 19.02.2019 року  №495 «Про затвердження цільових програм на 2019 рік», витяг з протоколу засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 4 лютого 2019 року №2; розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації від 1 березня 2019 року № 69/01-04 «Про виділення коштів з районного бюджету», Програма створення районного резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах Старосамбірського району на 2019 рік”.

__________________________________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

N з/п

Ціль державної політики

1

Створення належних умов  для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.


7. Мета бюджетної програми: Запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

__________________________________

8. Завдання бюджетної програми

 


N з/п

Завдання

 

1

Забезпечення та організація заходів щодо запобігання та профілактики надзвичайних ситуацій, надзвичайних подій та наслідків стихійного лиха.


9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

 


N з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

 

1

Реалізація заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

110000,00

0,00

110000,00

 

Усього

110000,00

0,00

110000,00


10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 


N з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

 

1

Програма створення районного резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах Старосамбірського району на 2019 рік.

110000,00

0,00

110000,00

 

Усього

110000,00

0,00

110000,00

                   

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


N з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків для придбання паливно-мастильних матеріалів

Грн..

кошторис

110000,00

 

110000,00

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів

л

програма

3859,6

 

3859,6

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Середні розрахункова вартість 1л паливно-мастильних матеріалів.

Грн..

розрахунок

28,5

 

28,5

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток виконання робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, %

%

 

100

 

1000

                 

 

 

                                                  _____________________________________________________________

 

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини