Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №91/01-04 від 19.03.2019

Про затвердження паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                 

бюджету за КПКВ 0217640

на 2019 рік

        На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради: від 20 грудня 2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік»; від 19 лютого 2019 року №495 «Про затвердження цільових програм на 2019 рік» та №498 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік», Програми енергозбереження для населення Старосамбірського району на 2019 рік:

  1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0217640 «Заходи з енергозбереження»,  що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова                                                                               І.М. Грись

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови  районної

державної адміністрації

19 березня 2019 року №91/01-04


Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1.

0200000

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

 

2.

0210000

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

 

3.

0217640

0470

Заходи з енергозбереження

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 10000,00 гривень, у тому числі загального фонду 10000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23 листопада 2018 року № 2629-VIII; рішення Старосамбірської районної ради від 19.02.2019 року  №495 «Про затвердження цільових програм на 2019 рік» та від 19.02.2019 року №498 «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2019 рік»; Програма енергозбереження для населення Старосамбірського району на 2019 рік.

__________________________________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми


N з/п

Ціль державної політики

1

Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів.


7. Мета бюджетної програми: забезпечення реалізації комплексу заходів із термореновації будівель та    альтернативного                      енергозабезпечення.

__________________________________

8. Завдання бюджетної програми

 


N з/п

Завдання

 

1

Сплата відсотків за надані фінансово-кредитними установами позики населенню на енергоощадні заходи

     


9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

 


N з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

 

1

Сплата відсотків за надані фінансово-кредитними установами позики населенню на енергоощадні заходи.

10000,00

0,00

10000,00

 

Усього

10000,00

0,00

10000,00

           


10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 


N з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

 

1

Програма енергозбереження для населення Старосамбірського району на 2019 рік

10000,00

0,00

10000,00

 

Усього

10000,00

0,00

10000,00

           


11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


N з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків пов’язаних із відшкодуванням відсотків

Грн..

кошторис

10000,00

 

10000,00

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

Кількість осіб, яким видано кредит на енергозберігаючі заходи

Од.

Відомості фінансово-кредитних установ

10

 

10

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Середній розмір компенсації на одну особу

Грн..

розрахунок

1000

 

1000

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка середніх витрат на відшкодування відсотків у порівнянні з попереднім роком

%

 

100

 

1000

                 

 

 

                                                    ____________________________________________________________

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини