Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №89/01-04 від 19.03.2019

Про затвердження паспорта         

бюджетної програми місцевого                                                

бюджету за КПКВ 0215062

на 2019 рік

    На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради: від 20 грудня 2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік»; від 19 лютого 2019 року №495 «Про затвердження цільових програм на 2019 рік» та №498 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік», Програми організації та проведення дитячо-мистецько спортивним клубом «СКОБ» спортивно- масових та фізкультурно-оздоровчих заходів в Старосамбірському районі на 2019 рік:

  1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0215062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»,  що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова                                                                                   І.М.Грись

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови  районної

державної адміністрації

­­­­­­­­­­­­­19 березня 2019 року №89/01-04

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1.

0200000

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

 

2.

0210000

Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

 

3.

0215062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 10000,00 гривень, у тому числі загального фонду 10000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

 5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23 листопада 2018 року № 2629-VIII;; рішення Старосамбірської районної ради від 19.02.2019 року  №495 «Про затвердження цільових програм на 2019 рік» та від 19.02.2019 року №498 «Про внесення змін до районного бюджету  Старосамбірського району на 2019 рік»; Програма організації та проведення дитячо-мистецько спортивним клубом «СКОБ» спортивно-масових  та фізкультурно-оздоровчих заходів в Старосамбірському районі на 2019 рік.

__________________________________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми


N з/п

Ціль державної політики

1

Реалізація державної політики, спрямованої на територіальну соціально-економічну інтеграцію і просторовий розвиток.


7. Мета бюджетної програми: організація та проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів на території Старосамбірського району.
__________________________________

8. Завдання бюджетної програми

 


N з/п

Завдання

 

1

Підтримка та реалізація місцевої програми з розвитку фізичної культури та спорту.

     


9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень


N з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Діяльність дитячо-мистецького спортивного клубу «СКОБ»

10000,00

0,00

10000,00

Усього

10000,00

0,00

10000,00


10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 


N з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

 

1

Програма організації та проведення дитячо-мистецько спортивним клубом «СКОБ» спортивно-масових  та фізкультурно-оздоровчих заходів в Старосамбірському районі на 2019 рік

10000,00

0,00

10000,00

 

Усього

10000,00

0,00

10000,00

           


11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


N з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

обсяги витрат на придбання подарунків, призів, грамот тощо учасникам змагань

грн.

кошторис

5000,00

0,00

5000,00

 

 

обсяги витрат на придбання спортивного інвентаря для організації та проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів та участі у змаганнях

грн.

кошторис

5000,00

0,00

5000,00

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

кількість подарунків, призів, грамот тощо учасникам змагань

од

розрахунок

45

 

45

 

 

кількість спортивного інвентаря

од

розрахунок

6

 

6

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

середні витрати на придбання одного придбання подарунків, призів, грамот тощо учасникам змагань

грн.

розрахунок

111

 

111

 

 

середні витрати на придбання одиниці спортивного інвентаря

грн.

розрахунок

833

 

833

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

відсоток забезпечення коштами до потреби для придбання подарунків, призів, грамот тощо учасникам змагань, %;

%

 

100

 

100

 

 

відсоток забезпечення коштами до потреби для придбання спортивного інвентаря, %;

%

 

100

 

100

                 


 

                                               _______________________________________________________________

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини