Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження РДА від 23.02.2012 №63/01-01

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

23 лютого 2012  року          м. Старий Самбір                         №63/01-01

Про  створення районної міжвідомчої комісії

з підготовки і проведення оздоровлення дітей

та учнівської молоді в 2012 році

Відповідно до п.6 ч.1 ст.13, п.9 ст.39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст.7 Закону України «Про здоровлення та відпочинок дітей»:

1.   Створити районну міжвідомчу комісію з підготовки і проведення оздоровлення дітей та учнівської молоді в 2012 році (надалі – Комісія), згідно з додатком.

2.   Затвердити Положення про районну міжвідомчу комісію з підготовки і проведення оздоровлення дітей та учнівської молоді в 2012 році, що додається.

3.  Розпорядження голови райдержадміністрації від 22 лютого 2011 року №64/01-01 «Про створення районної міжвідомчої комісії з підготовки і проведення оздоровлення дітей  та учнівської молоді в 2011 році»,  від 1 червня 2011 року №232 «Про внесення змін в додаток до розпорядження голови райдержадміністрації від 22 лютого 2011 року №64/01-01», від 11 жовтня 2011 року  №436 «Про внесення змін в додаток до розпорядження голови райдержадміністрації від 22 лютого 2011 №64/01-01» вважати такими, що втратили чинність.

4. Контроль за виконанням розпорядження   покласти на заступника голови райдержадміністрації З.Кутельмаха.

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                                    В.Д.Цегенько

 

                                                                                 

 

 

 

                                                                                                          Додаток

                                                                                                          до розпорядження голови

                                                                                                          райдержадміністрації

від 23 лютого 2012 року №63/01-01

 

СКЛАД

районної   міжвідомчої   комісії   з   підготовки

і проведення оздоровлення дітей та учнівської

молоді в 2012 році

 

Кутельмах                           -          заступник голови райдержадміністрації, голова комісії

Зіновій Юрійович         

Коваль                                  -          головний спеціаліст відділу у справах сім’ї, молоді

Ольга Володимирівна                  та спорту райдержадміністрації, секретар комісії

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

Фалат                                    -          лікар-педіатр комунального закладу Старосамбірської

Вікторія Леонідівна                      районної ради «Старосамбірська центральна  районна

                                                           лікарня», за згодою  

Багряк                                   -          головний спеціаліст відділу освіти

Надія Андріївна                             райдержадміністрації           

Дик                                        -          голова профспілки працівників освіти і науки відділу

Мирон Тадейович                         освіти райдержадміністрації

Досяк                                    -          начальник служби у справах дітей

Олег Степанович                           райдержадміністрації

Копач                                               -          лікар гігієни дітей і підлітків районної санітарно - 

Олег Іванович                                 епідеміологічної станції (за згодою)

Сернівка                               -          начальник відділу прийому громадян управління праці

Оксана Андріївна                          та соціального захисту населення

райдержадміністрації

Хітчак                                   -          головний спеціаліст по організації промислових

Іван Михайлович                           технологій виробництва сільськогосподарської

                                                           продукції та охорони праці в агропромисловому

комплексі  управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, голова профспілки АПК

Худзік                                   -          інспектор Старосамбірського РВ ГУ МНС України у

Олег Романович                             Львівській області (за згодою)

           

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                         М. Год

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО    

розпорядження голови

райдержадміністрації

від  23 лютого  2012 року №63/01-01           

ПОЛОЖЕННЯ

про районну міжвідомчу комісію з підготовки

і проведення оздоровлення дітей та учнівської

молоді в 2012 році

I.            Загальні положення

1.1. Районна міжвідомча комісія з підготовки та проведення оздоровлення дітей та учнівської молоді в 2012 році (далі - Комісія), створюється відповідно до п.6 ч.1 ст.1З Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст.7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

1.2. Комісія діє відповідно до п.6  ч.1   ст.13  Закону України «Про  місцеві державні адміністрації», ст.7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»;

1.3. Організація роботи комісії здійснюється на паритетних засадах її членами, делегованими до неї. Члени комісії виконують свої обов’язки на громадських засадах;

1.4. За рішенням комісії з числа її членів можуть створюватися робочі групи призначатися представник для виконання практичної роботи з проведення оздоровчих заходів та інших напрямах  діяльності.

II.           Основні завдання:

2.1. Збільшення   кількості   оздоровлених   дітей  та учнівської молоді  за рахунок впровадження різноманітних форм і видів організації відпочинку та оздоровлення,

2.2. Удосконалення мережі дитячих оздоровчих закладів;

2.3. Поліпшення    матеріально-технічного, науково-методичного забезпечення дитячих оздоровчих закладів;

2.4. Створення сприятливих умов для  реалізації соціально-педагогічних проектів відпочинку та оздоровлення дітей;

2.5. Зміцнення кадрового потенціалу та підвищення престижу праці в дитячих оздоровчих закладах;

ІІІ. Повноваження комісії:

3.1. Комісія приймає рішення:

3.1.1. Про виділення або відмову в наданні путівок;

3.1.2. Про створення мережі пришкільних таборів;

3.1.3. Про забезпечення медичного обслуговування;

3.1.4. Розглядає скарги на рішення комісії;

3.1.5. Проведення роз'яснювальної роботи та надання консультацій з питань підготовки та проведення оздоровлення дітей та учнівської молоді в 2012 році.

IV. Права і обов'язки комісії:

4.1. Комісія має право:

4.1.1. Отримувати  інформацію  га інші довідкові  матеріали, що стосуються  підготовки та проведення оздоровлення дітей та учнівської молоді  в 2012 році,

4.1.2.   Вносити пропозиції по організації та удосконаленню роботи комісії:

4.1.3. Вимагати усунення виявлених недоліків під час організації і проведення відпочинку і оздоровлення дітей та учнівської молоді в 2012 році;

4.1.4. Вироблення концепції заходів та організації відпочинку і оздоровлення дітей та учнівської молоді в 2012 році в пришкільних  таборах з цілодобовим перебуванням;

4.1.5. Вироблення комплексу заходів безпеки під час організації і проведення відпочинку та оздоровлення дітей та учнівської молоді в 2012 році.

4.2. Комісія зобов'язана:

4.2.1. Приймати рішення про надання згоди на оздоровлення дітей та учнівської молоді в 2012 році;

4.2.2. Приймати рішення про відмову на оздоровлення дітей та учнівської молоді в 2012 році;

4.2.3. Брати участь у перевірках, що здійснюються у пришкільних оздоровчих таборах району;

4.2.4. Здійснювати заходи по усуненню виявлених комісією порушень.

V. Організація роботи комісії:

5.1. Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 раз на  два місяці;

5.2. Комісія правомочна приймати рішення на засіданні більшості загального складу половини її членів. У разі рівного розподілу голосів голос голови є вирішальним. Якщо член комісії з будь-яких причин позбавляється  своїх повноважень,  сторона, яку він  представляє має делегувати іншого представника на строк повноважень комісії;

5.3. Комісія розглядає питання у міру надходження відповідних звернень і подання необхідних для їх вирішення документів та  приймає відповідні рішення;

5.4. Рішення комісії оформлюються протоколом протягом десяти днів від їх прийняття;

5.5.  Заходи з організації роботи комісії покладаються на секретаря комісії;

5.6.                У  випадку  відсутності   секретаря   комісії  через   поважні  причини,  обирається  т.в.о. секретаря з складу членів комісії;

5.7. Повідомлення про засідання міжвідомчої комісії здійснюється за 3 дні;

5.8 У випадку негайного скликання комісії повідомлення здійснюються в телефонному режимі, про що оформляється акт в трьохденний термін.

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено