Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №70/01-04 від 01.03.2019

Про затвердження Плану  заходів

із запобігання і протидії корупції

у  Старосамбірській районній

державній адміністрації  на 2019 рік

Відповідно до Законів  України: «Про запобігання корупції», «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», з метою забезпечення системного здійснення заходів щодо запобігання корупції, зниження корупціогенних  ризиків та підвищення рівня доброчесності поведінки державних службовців:

  1. Затвердити План заходів із запобігання і протидії корупції в Старосамбірській районній державній адміністрації на 2019 рік (далі – План заходів), що додається.
  2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:

2.1. Забезпечити виконання Плану заходів.

2.2. Інформувати про виконання Плану заходів провідного спеціаліста з питань запобігання і протидії корупції апарату районної державної адміністрації  Ванівську Х.В. раз на півроку, до 5 числа наступного місяця, що наступає за звітним.

  1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.


Голова                                                                              І.М. Грись        

 

                                                                                     Затверджено

                                                                                     розпорядження голови    

                                                                                     районної державної адміністрації

                                                                                     1 березня 2019 року №70/01-04      

План заходів із запобігання і протидії

корупції в Старосамбірській районній

державній адміністрації на 2019 рік

 

№ з/п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1

2

3

4

1.

Проведення роз’яснювальної роботи серед керівництва райдержадміністрації, державних службовців з питань дотримання вимог закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів антикорупційної спрямованості.

Провідний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.

Постійно

2.

Проведення аналізу стану дотримання антикорупційного законодавства та вжиття заходів щодо усунення недоліків у разі їх виникнення.

Провідний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.

 

Протягом року

3.

У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень державними службовцями забезпечити проведення службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що сприяли порушенню вимог чинного законодавства.

Сектор з питань персоналу, провідний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції апарату райдержадміністрації.

Протягом року

4.

Вжиття заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації, провідний спеціаліст з питань запобігання і  протидії корупції апарату райдержадміністрації.

Протягом року

5.

Висвітлення та  оновлення рубрики «Протидія корупції» на веб-сайті райдержадміністрації, розміщення аналітичних матеріалів щодо конкретних випадків корупційних діянь (у разі їх виникнення).

Провідний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції апарату райдержадміністрації.

Постійно

6.

Забезпечення вільного доступу громадськості для ознайомлення з інформаційними ресурсами райдержадміністрації.

Загальний відділ,

відділ з питань організаційної роботи та інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації,

керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.

Постійно

7.

Інформування суб’єктів декларування з приводу подання декларацій про майно, доходи,витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Провідний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції апарату райдержадміністрації.

Протягом року

8.

Проведення організаційних заходів щодо своєчасності подання декларацій, перевірки факту подання:

- щорічних декларацій суб’єктів декларування Старосамбірської районної державної адміністрації;

-декларації суб’єктів декларування, які припиняють діяльність;

-декларації суб’єктів декларування, які припинили діяльність

та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій.

Провідний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.

 

 

Згідно з чинним законодавством

 

 

 

 

 

 

 

9.

Забезпечення участі у підвищенні кваліфікації, нарадах, семінарах з питань дотримання антикорупційного законодавства.

Відповідальні особи

структурних підрозділів райдержадміністрації,

провідний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції апарату райдержадміністрації.

 

Протягом року

10.

Надання керівництву райдержадміністрації, структурним підрозділам райдержадміністрації методичної допомоги щодо застосування антикорупційного законодавства.

Провідний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції апарату райдержадміністрації.

Постійно

11.

Інформування у письмовій формі голову райдержадміністрації та спеціально уповноважених підрозділів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами райдержадміністрації.

Посадові особи райдержадміністрації.

Протягом року

12.

Проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів.

Провідний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, юридичний відділ апарату райдержадміністрації.

 

Постійно

13.

Запровадження дієвого механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти порушення антикорупційного законодавства.

 

Провідний спеціаліст з питань запобігання і  протидії корупції апарату райдержадміністрації.

Протягом року

14.

Проведення інформаційно -роз’яснювальної роботи щодо додаткових заходів фінансового контролю.

Провідний спеціаліст з питань запобігання і  протидії корупції апарату райдержадміністрації.

 

Постійно

15.

Письмове інформування Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб’єктів декларування.

Суб’єкт декларування.

У десятиденний строк

16.

Письмове інформування Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента.

Суб’єкт декларування.

У десятиденний строк

17.

Узагальнення результатів проведеної антикорупційної роботи за 2019 рік

Провідний спеціаліст з питань запобігання і  протидії корупції апарату райдержадміністрації.

До 31.12.2019

 

                 _______________________________________________

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено