Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №52/01-04 від 20.02.2019

Про створення комісії з питань захисту

прав дитини Старосамбірської районної

державної адміністрації

  Відповідно до Сімейного та Цивільного кодексів України,  статей 6, 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законів України: «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про охорону дитинства», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про освіту», «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»: 

 1. Створити комісію з питань захисту прав дитини Старосамбірської районної державної адміністрації, згідно з додатком.
 2. Затвердити положення про комісію з питань захисту прав дитини Старосамбірської районної державної адміністрації, що додається.
 3. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження голови райдержадміністрації: від 30.08.2017 №376/01-04, від 31.05.2018 №355/01-04, від 02.07.2018 №418/01-04.
 4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

  

Голова                                                                                         І.М.Грись

   

 Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

20 лютого 2019 року №52/01-04

 

 Склад

комісії з питань захисту прав

дитини Старосамбірської

районної державної адміністрації

 

 

1.   Грись Іван Михайлович

голова Старосамбірської райдержадміністрації,  голова комісії;

 

2.      Пупа Руслан Романович

 

перший заступник голови райдержадміністрації, заступник голови комісії;

 

3.      Досяк Олег Степанович

 

 

начальник служби у справах дітей                          

райдержадміністрації, заступник голови комісії;

 

4.      Сич Тетяна Анатоліївна            

провідний спеціаліст з питань правового забезпечення служби у справах  дітей райдержадміністрації, секретар комісії.

                                                                                                                               

                                                   Члени комісії:

 

5.      Сигерич Роман Омелянович

заступник начальника Старосамбірського ВП Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області (за згодою);

 

6.      Вечорка Людмила Михайлівна

заступник начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації;

 

7.      Беницький Богдан Володимирович                 

начальник відділу освіти                                                             райдержадміністрації;

 

8.      Корпак Марія Степанівна                

директор Старосамбірського районного центру соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді (за згодою);

 

9.      Карпінська Лілія Миколаївна                 

начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації; 

 

10. Фалат Вікторія Леонідівна              

районний педіатр комунального закладу  Старосамбірської  районної  ради  «Старосамбірська центральна районна лікарня» (за згодою);

 

11. Маковський Сергій Ігорович          

завідувач сектору молоді та спорту                                                     райдержадміністрації;

 

12. Фігура Тетяна Богданівна

заступник начальника служби – начальник відділу з питань опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей райдержадміністрації.

       

                                                  

 

 

Начальник служби у справах дітей                    

райдержадміністрації                                                              О.С.Досяк                                                                                  

 

 

                                                                                      Затверджено

                                                                                     розпорядження голови

                                                                                     райдержадміністрації

                                                                                     20 лютого 2019 року №52/01-04

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань захисту прав дитини

Старосамбірської районної державної

адміністрації

 

 1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі - комісія) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється головою Старосамбірської районної державної адміністрації.
 2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України,Сімейним і Цивільним кодексами України, Законами України "Про місцеві державні адміністрації""Про охорону дитинства""Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування""Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей""Про освіту""Про соціальні послуги""Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"Конвенцією ООН про права дитини, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також положенням про неї, розробленим відповідно до Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини.
 3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.
 4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. Затверджує персональний склад міждисциплінарної команди із числа працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема служби у справах дітей, структурних підрозділів райдержадміністрацій, виконавчих органів міських,  сільських, селищних рад об’єднаних територіальних громад з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, уповноважених підрозділів органів Національної поліції (органів ювенальної превенції), закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення (далі - уповноважені суб’єкти).

4.2. Розглядає питання, у тому числі спірні, які потребують колегіального вирішення, зокрема:

4.2.1. Подання службою у справах дітей заяви та документів для реєстрації народження дитини, батьки якої невідомі.

4.2.2. Доцільності надання дозволу органом опіки та піклування бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини.

4.2.3. Доцільності підготовки та подання до суду позову чи висновку органу опіки та піклування про позбавлення, поновлення батьківських прав, відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав.

4.2.4. Вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини.

4.2.5. Вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини.

4.2.6. Вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини та визначення способів такої участі.

4.2.7. Підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України.

4.2.8. Доцільності побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав.

4.2.9. Визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

4.2.10. Доцільності встановлення, припинення опіки, піклування.

4.2.11. Стану утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов’язків.

4.2.12. Стану збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

4.2.13. Розгляду звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами.

4.2.14. Доцільності продовження строку перебування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі охорони здоров’я, освіти, іншому закладі або установі, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

4.2.15. Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

4.2.16. Забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

4.3. Розглядає підготовлені суб’єктами соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в якій існує ризик відібрання дитини чи дитину вже відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав, сім’ї, дитина з якої влаштовується до закладу інституційного догляду та виховання дітей на цілодобове перебування за заявою батьків і за результатами розгляду цих матеріалів подає уповноваженим суб’єктам рекомендації щодо:

4.3.1. Взяття під соціальний супровід сімей, в яких порушуються права дитини (завершення або продовження у разі потреби строку соціального супроводу).

4.3.2. направлення (в разі потреби) батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до уповноважених суб’єктів, які відповідно до компетенції розробляють і виконують такі програми.

4.3.3. Розглядає питання щодо обґрунтованості обставин, за яких відсутні можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем проживання (перебування), та приймає рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступеня за заявою батьків із визначенням строку її перебування в школі-інтернаті.

Під час ухвалення рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступеня враховується думка дитини у разі, коли вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.

 1. Комісія має право:

5.1. Одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

5.2. Подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

5.3. Утворювати робочі групи, залучати до їх роботи уповноважених суб’єктів, громадські об’єднання (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія.

5.4. Залучати до розв'язання актуальних проблем дітей благодійні, громадські організації, суб'єкти підприємницької діяльності (за згодою).

 1. Комісію очолює голова Старосамбірської райдержадміністрації.
 2. Голова комісії може мати заступника.
 3. До складу комісії на громадських засадах входять керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, директор Старосамбірського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, начальник Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області, начальник реєстраційної служби Старосамбірського районного управління юстиції, начальник служби у справах дітей Старосамбірської райдержадміністрації, районний педіатр комунального закладу Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня», а також працівник служби у справах дітей, який виконує обов'язки секретаря комісії.
 4. Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.
 5. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

До участі в засіданнях комісії обов’язково запрошуються повнолітні особи, стосовно яких приймається рішення або складається висновок органу опіки та піклування. Ці особи повинні бути належним чином повідомлені про час та місце проведення засідання.

У разі неявки таких осіб на засідання та неповідомлення про поважні причини відсутності рішення або висновок можуть бути прийняті без їх участі на наступному засіданні комісії, про час та місце проведення якого такі особи повинні бути попередженні письмово.

На засідання можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, що беруть безпосередню участь у розв’язанні проблем конкретної дитини, з правом дорадчого голосу, дитина, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити свою думку.

 1. Комісія відповідно до компетенції приймає рішення, організовує їх виконання, подає рекомендації органу опіки та піклування для прийняття відповідного рішення або підготовки висновку для подання його до суду.
 2. Рішення або рекомендації комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
 3. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення або рекомендацій, викладається у письмовій формі та додається до нього (них).
 4. Голова, його заступник і члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.
 5. Організація діяльності комісії забезпечується відповідною службою у справах дітей.

 

                           ________________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено