Старосамбірська

районна державна адміністрація

Рішення Колегії №2/02-30 від 14.02.2019

Про виконання районного бюджету

та бюджету району у 2018 році

 

     За результатами слухання та обговорення доповіді заступника начальника - начальника бюджетного відділу фінансового управління райдержадміністрації Миджин Т.П. «Про виконання районного бюджету та бюджету району у 2018 році», Колегія Старосамбірської райдержадміністрації зазначає, що до загального фонду бюджету району за 2018 рік надійшло 103987,8 тис. грн, податків, зборів і неподаткових платежів, що становить 103,3 % до уточненого плану, до районного бюджету поступило 59642,9 тис. грн, або 101,3% до уточненого плану.

        У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до загального фонду бюджету району збільшилися на 8195,6 тис. грн, або 8,6 %.           

     Протягом 2018 року до районного бюджету поступила базова дотація в сумі 41304,8 тис. грн, освітня субвенція – 130794,0 тис. грн, медична субвенція – 63690,6 тис. грн.

    Із бюджету району протягом 2018 року проведено видатки на суму 764250,6 тис. грн, в тому числі видатки загального фонду – 709629,4 тис. грн, видатки спеціального фонду – 54621,2 тис. грн.

    Враховуючи наведене, Колегія  райдержадміністрації 

                                                     В И Р І Ш И Л А :

  1. Доповідь заступника начальника - начальника бюджетного відділу фінансового управління райдержадміністрації Миджин Т.П. «Про виконання районного бюджету та бюджету району у 2018 році», прийняти до відома.
  2. Органам місцевого самоврядування району активізувати роботу із використання внутрішніх резервів наповнення місцевого бюджету шляхом легалізації виплати заробітної плати та недопущенню виплати зарплати нижче встановленого  державою  мінімуму,  збільшенню  бази  оподаткування  суб’єктів  господарювання.
  3. Керівникам бюджетних установ у 2019 році:

 3.1. Здійснити фінансування, у першу чергу, видатків за захищеними статтями  та вжити додаткових заходів щодо забезпечення, в повному обсязі, проведення  видатків на оплату праці працівників бюджетних установ, енергоносіїв, придбання продуктів харчування, медикаментів та не допускати кредиторської заборгованості із  зазначених видатків.

 3.2. Призупинити надання необов’язкових доплат, надбавок і виплат  стимулюючого характеру, в разі незабезпечення в повному обсязі коштами на фінансування інших першочергових видатків у відповідних місцевих бюджетах.

 3.3. Вводити додаткові штатні одиниці у бюджетних установах у відповідності до визначеного фонду оплати праці, доведеного у бюджетних призначеннях на оплату праці, тільки за погодженням з головою райдержадміністрації.

  1. Головам місцевих рад рекомендувати:

  4.1. При невиконанні місцевих бюджетів призупинити виплати доплат, премій, надбавок стимулюючого характеру.

  4.2. При уточненні дохідної частини місцевих бюджетів за підсумками  I кварталу 2019 року передбачати кошти у вигляді іншої субвенції районному бюджету на оплату праці працівників закладів охорони здоров’я, освіти та культури району.

  4.3. Забезпечити виконання планових показників надходжень до місцевих бюджетів у 2019 році.

  1. Начальнику фінансового управління райдержадміністрації Петрівській Л.І. у двотижневий термін підготувати проект розпорядження голови райдержадміністрації на виконання рішення.
  2. Контроль за виконанням рішення Колегії покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова   Колегії                                                                          І.М.Грись           

 

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено