Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №46/01-04 від 14.02.2019

Про внесення змін до паспорта

бюджетної програми місцевого

бюджету за КПКВ 0212111

на 2019 рік

 

            На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради від 20 грудня 2018 року №471   «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік», враховуючи розпорядження голови Старосамбірської районної державної адміністрації  від 30 січня 2019 року №16/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»:

  1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0212111«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», виклавши його в новій редакції, що додається.
  2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

Голова                                                                                        І.М.Грись

 

                                                                                                                     Затверджено

                                                                                                                                      розпорядження голови райдержадміністрації
                                                                                                                                     14 лютого 2019 року №46/01-04                                
 

 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. _0200000         Cтаросамбірська _районна державна адміністрація Львівської області
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. __0210000_   Cтаросамбірська _районна державна адміністрація Львівської області
   (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. __0212111      Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги             (КТПКВК МБ)                        (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1191794,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1191794,00 гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № №2246-VIII , 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за № 471 від 20 грудня 2018 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік»

Розпорядження  Старосамбірської райдержадміністрації  № 16/01-04 від 30 січня 2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»

 

6. Мета бюджетної програми: підвищення рівня надання первинної  медичної допомоги  та збереження здоров’я населення

7. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

 

1

Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної)допомоги

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

1

2

3

4

5

6

1

Надання первинної медичної допомоги , що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної)допомоги

1191794,0

 

 

1191794,0

Усього

1191794,0

 

 

1191794,0

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

грн.

кошторис

465499

 

465499

 

Нарахування на оплату праці

грн

кошторис

131295

 

131295

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість працівників

шт.од.

Штатний розпис

31,5

 

31,5

 

Кількість обслуговуючого населення

чол.

Стат.дані

7735

 

7735

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата

грн

розрахунок

6437

 

6437

4

якості

 

 

 

 

 

 

Забезпеченість витрат на оплату праці

%

розрахунок

25

 

25

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Оплата електроенергії

тис. грн.

кошторис 

285,88

 

285,88

 

Оплата газопостачання

тис. грн.

кошторис 

65,4

 

65,4

 

Оплата води та водовідведення

тис. грн.

кошторис 

12,7

 

12,7

 

Оплата теплопостачання

тис. грн.

кошторис

56,6

 

56,6

 

Оплата інших комунальних послуг

тис. грн.

кошторис  

 174,42

 

 174,42

2

Показники продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість електроенергії  КВт, усього

од.

розрахунок 

 96584,0

 

 96584,0

 

 Кількість природного газу м3,усього

од.

розрахунок

4080,0

 

4080,0

 

Кількість м3 води та водовідведення,усього

од.

 

296,07

 

296,07

 

Кількість  м3 теплопостачання,усього

од.

 

29,75

 

29,75

 

Кількість дров м3,усього

 од.

 

249,17

 

249,17

3

Показники ефективності

 

 

 

 

 

 

Середня вартість 1 КВт електроенергії

грн.

 

2,96

 

2,96

 

Середня вартість 1 м3 природного газу

грн.

 

16,03

 

16,03

 

Середня вартість 1 м3 дров

грн.

 

700

 

700

 

Середня вартість 1 м3 води та водовідведення

грн.

 

42,69

 

42,69

4

Показники якості

 

 

 

 

 

 

 Забезпеченість витрат на оплату

 

 100

 

100

 

 

 

                                   __________________________________________________________________________

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено