Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №45/01-04 від 14.02.2019

Про внесення змін до паспорта

бюджетної програми місцевого

бюджету за КПКВ 0212113

на 2019 рік

 

 На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради від 20 грудня 2018 року №471   «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік», враховуючи розпорядження голови Старосамбірської районної державної адміністрації:  від 28 січня 2019 року №12/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік», від 30 січня 2019 року №16/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»:

  1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0212113 «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)», виклавши його в новій редакції, що додається.
  2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

Голова                                                                                           І.М. Грись

 

                                                                                                                                 Затверджено

                                                                                                                                 розпорядження голови

                                                                                                                                райдержадміністрації

                                                                                                                                14 лютого 2019 року №45/01-04

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. ___0200000_______                    Старосамбірська  районна державна адміністрація_Львівської області
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. _0210000________                     Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
   (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. _____0212113_____       ___Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)           (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 109930,00 гривень, у тому числі загального фонду – 109930,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

__ Конституція України,    

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №471 від 20 грудня 2018 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік»;

Розпорядження голови Старосамбірської райднржадміністрації  № 12/01-04 від 28 січня 2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»;

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації   № 16/01-04 від 30 січня 2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік».

 

6. Мета бюджетної програми: :    підвищення рівня надання первинної  медичної допомоги  та збереження здоров’я населенн

7. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається   амбулаторно-поліклінічними закладами

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

1

2

3

4

5

6

1

Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається   амбулаторно-поліклінічними закладами

109930,00

0,00

 

109930,00

Усього

109930,00

0,00

 

109930,00

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 Оплата води

грн. 

кошторис 

8997 

 

8997

 

Оплата водовідведення

грн. 

кошторис

1003

 

1003

 

Оплата електроенергії

грн. 

кошторис

21474

 

21474

 

Оплата природного газу

грн

кошторис

6500

 

6500

 

Оплата інших комунальних послуг

грн. 

кошторис

71956

 

71956

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість м3 води ,усього

од.

внутрішній розрахунок

300,3

 

300,3

 

Кількість  м3 водовідведення,усього

од. 

внутрішній розрахунок 

72 

 

72

 

Кількість електроенергії  КВт, усього

од.

внутрішній розрахунок 

7279

 

7279

 

Кількість газу м3 усього

од

внутрішній розрахунок 

348

 

348

 

Кількість дров м3,усього

од.

внутрішній розрахунок 

65,4

 

65,4

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середня вартість 1 м3 води

грн.

розрахунок

29,96

 

29,96

 

Середня вартість 1 м3 водовідведення

грн. 

розрахунок 

13,93

 

13,93

 

Середня вартість 1 КВт електроенергії

грн.

розрахунок

2,95

 

2,95

 

Середня вартість 1 м3 газу

грн

розрахунок

18,68

 

18,68

 

Середня вартість 1 м3 дров

грн.

розрахунок

1100

 

1100

4

якості

 

 

 

 

 

 

 Забезпеченість витрат на оплату

розрахунок 

100

 

100

                                                                _____________________________________________

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено