Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №44/01-04 від 14.02.2019

Про внесення змін до паспорта

бюджетної програми місцевого

бюджету за КПКВ 0212112

на 2019 рік

 

    На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради від 20 грудня 2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік», враховуючи розпорядження голови Старосамбірської районної державної адміністрації: від 28 січня 2019 року №12/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік», від 30 січня 2019 року №16/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»:

  1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0212112 «Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами», виклавши його в новій редакції,  що додається.
  2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

Голова                                                                                   І.М.Грись

 

                                                                                                      Затверджено

                                                                                                      розпорядження голови

                                                                                                      райдержадміністрації

                                                                                                      14 лютого 2019 року №44/01-04

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. ___0200000_____             Старосамбірська  районна державна адміністрація Львівської області

  (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. _0210000________          Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
   (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. _____0212112_____       ___Первинна медична допомога населенню, що надється фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)           (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 313026,00 гривень, у тому числі загального фонду – 313026,00  гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

__ Конституція України,    

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №471 від 20 грудня 2018 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік»;

 Розпорядження голови Старосамбірської райднржадміністрації  № 12/01-04 від 28 січня 2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»;

Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації   № 16/01-04 від 30 січня 2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік».

 

6. Мета бюджетної програми: :    підвищення рівня надання первинної  медичної допомоги  та збереження здоров’я населення.

7. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення надання первинної медичної допомоги , що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

1

2

3

4

5

6

1

Забезпечення надання первинної медичної допомоги , що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами

313026,00

0,00

 

313026,00

Усього

313026,00

0,00

 

313026,00

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

грн.

кошторис

219336

 

219336

 

Нарахування на оплату праці

грн

кошторис

62020

 

62020

 

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість працівників

чол.

Штатний розпис

15

 

15

 

Кількість обслуговуючого населення

чол.

Стат.дані

3344

 

3344

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата

грн

розрахунок

4887

 

4887

 

якості

 

 

 

 

 

 

Забезпеченість витрат на оплату праці

%

розрахунок

25

 

25

 

затрат

 

 

 

 

 

 

Оплата газопостачання

грн. 

кошторис

6500

 

6500

 

Оплата електроенергії

грн. 

кошторис

8070

 

8070

 

Оплата інших комунальних послуг

грн. 

кошторис

17100

 

17100

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість природного газу м3 ,усього

од. 

 Внутрішній розрахунок 

 348

 

348

 

Кількість електроенергії  КВт, усього

од.

Внутрішній розрахунок

2736

 

2736

 

Кількість дров м3,усього

од.

Внутрішній розрахунок

15,5

 

15,5

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середня вартість 1 м3 природного газу

грн. 

розрахунок 

18,68

 

18,68

 

Середня вартість 1 КВт електроенергії

грн.

розрахунок 

2,95

 

2,95

 

Середня вартість 1 м3 дров

грн.

розрахунок 

1100

 

1100

4

якості

 

 

 

 

 

 

 Забезпеченість витрат на оплату

 

100 

 

100

 

 

                                                                                                  1______________________________________________________________________

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено