Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження РДА від 13.02.2012 №52/01-01

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

13 лютого 2012  року          м. Старий Самбір                         №52/01-01

Про організацію підготовки штабу територіальної оборони  району в 2012 році

Відповідно до ст.27 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст.14. ст.18. Закону України «Про оборону України»:

1. Підготовку штабу територіальної оборони району в 2012 навчальному році організувати та провести відповідно до Плану підготовки.

 Головною метою підготовки органів державного управління, місцевого самоврядування, сил та засобів району територіальної оборони у 2012 навчальному році вважати:

- для органів державного управління, місцевого самоврядування – забезпечення здатності надійно управляти підпорядкованими силами та засобами територіальної оборони;

- для сил та засобів територіальної оборони району – спроможність виконувати покладені на них завдання за призначенням у будь-яких умовах обстановки.

 Підготовку району територіальної оборони у 2012 навчальному році спрямувати на:

- забезпечення спроможності органів державного управління, місцевого самоврядування здійснювати планування  застосування сил та засобів територіальної оборони і управління ними під час виконання визначених завдань в умовах дій правових режимів надзвичайного і воєнного стану, нестабільної суспільно-політичної обстановки, активної диверсійно-терористичної діяльності, порушення комунікацій та інформаційно-психологічного впливу противника;

- досягнення забезпечення готовності сил та засобів зони територіальної оборони до виконання завдань за призначенням в будь-яких умовах обстановки;

- досягнення оперативної сумісності органів державного управління, місцевого самоврядування, сил та засобів, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони у визначеній зоні відповідальності;

- удосконалення рівня злагодженості органів державного управління, місцевого самоврядування, інших військових формувань та правоохоронних органів під час підготовки та ведення територіальної оборони.

Заходи підготовки скоординувати із системою роздільних і спільних штабних тренувань та проводити з метою послідовного нарощування знань і практичних умінь посадових осіб штабу територіальної оборони та забезпечення їх готовності до виконання завдань у складі робочих груп пунктів управління відповідно до плану підготовки. Особливу увагу зосередити на вдосконаленні теоретичних знань з питань підготовки і ведення територіальної оборони, практичних навичок у виконанні функціональних обов’язків до рівня, що забезпечує якісне проведення заходів підготовки з підпорядкованими органами державного,  іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами, які залучаються до територіальної оборони.

2. Підготовку штабу територіальної оборони району здійснювати шляхом проведення зборів, щомісячних занять та самостійної підготовки. Отримані навички вдосконалювати під час підготовки та практичних дій посадових осіб в ході проведення командно-штабних навчань та спільних (роздільних) штабних тренувань з територіальної оборони:

2.1 Збори з керівним складом штабу району територіальної оборони провести двічі на рік: в травні та грудні 2012 року, протягом 1 дня кожний. Основні зусилля зосередити на опануванні теоретичних положень нормативно-правових актів з питань територіальної оборони.

2.2 Під час установчої наради з керівним складом штабу району територіальної оборони в лютому 2012 року довести завдання та роль райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування у сфері територіальної оборони.

2.3 Для організованого та якісного проведення щомісячних занять та самостійної підготовки посадових осіб штабу територіальної оборони створити навчальні групи.

2.4 У ході штабних тренувань основну увагу приділяти організації роботи на пунктах управління у відповідності до вимог Настанови з оперативної роботи органів військового управління Збройних Сил України.

Перед навчаннями (тренуваннями) передбачити:

перевірку рівня індивідуальної підготовки службових осіб до виконання своїх функціональних обов’язків, як тих, хто навчається, так і службових осіб апарату керівництва.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації З.Кутельмаха.

 

 

 

        Голова  райдержадміністрації                                                 В.Д.Цегенько

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено