Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження РДА від 10.02.2012 №44/01-01

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

10 лютого 2012  року          м. Старий Самбір                         №44/01-01

Про комісію щодо вивчення можливостей охоплення гарячим  харчуванням учнів  1-4 класів та дітей пільгових категорій в загальноосвітніх закладах Старосамбірського району

 

Відповідно до ст.6 п.9 ст.39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Створити комісію щодо вивчення можливостей охоплення гарячим харчуванням учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій в загальноосвітніх навчальних закладах Старосамбірського району (надалі - Комісія), згідно додатку.

2. Затвердити Положення про комісію щодо вивчення можливостей охоплення гарячим харчуванням учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій в загальноосвітніх навчальних закладах Старосамбірського району, що додається.

3. Розпорядження  голови райдержадміністрації  від 14 червня 2005 року №217 «Про створення робочої комісії для вивчення можливостей організації харчування учнів 1-4 класів і усунення приписів районної санітарно-епідеміологічної станції», від 8 жовтня 2010 року №486 «Про нову редакцію додатку до розпорядження голови райдержадміністрації від 14 червня 2005 року № 217» вважати такими, що втратили чинність.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації З.Кутельмаха.

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                                         В.Д.Цегенько

 

Додаток

                                                                                                 до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 10 лютого  2012 року

№44/01-01

СКЛАД

комісії для вивчення можливостей охопленням   

гарячим  харчуванням  учнів 1-4 класів та дітей

пільгових категорій в загальноосвітніх закладах

Старосамбірського району

 

Кутельмах                           -          заступник голови райдержадміністрації,

Зіновій Юрійович                         голова  комісії

Титух                                    -          заступник голови районної ради, заступник голови

Микола Романович                       комісії  (за згодою)

Багряк                                   -          головний спеціаліст відділу освіти

Надія Андріївна                             райдержадміністрації, секретар  комісії

Члени  комісії:

Броневич                             -          директор Чаплівської ЗСШ І-ІІ ступенів (за згодою)

Богдан Михайлович

Дик                                        -          методист відділу освіти райдержадміністрації

Мирон Тадейович

Жидик                                   -         економіст відділу освіти райдержадміністрації

Марія Петрівна

Кватюра                               -          голова правління Старосамбірської райспоживспілки

Роман Володимирович                (за згодою)

Копач                                               -         лікар по гігієні дітей і підлітків Старосамбірської

Олег Іванович                                 районної санітарно-епідеміологічної станції

(за згодою)

Ворик                                               -          заступник начальника відділу освіти

Богдан Васильович                       райдержадміністрації

Сорока                                  -          директор Бусовиської ЗСШ І-ІІ ст. (за згодою)

Іван Васильович  

Петрівська                           -          начальник фінансового управління

Леся Ігорівна                                 райдержадміністрації

Хмельовський                    -          директор Старосамбірської ЗСШ № 2  І-ІІІст.

Ігор Олександрович                      (за згодою)

Янів                                       -          директор Стрільбицької ЗСШ І-ІІІ ст. (за згодою)

Микола Іванович

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                  М.Год

Затверджено

розпорядження голови

райдержадміністрації

                                                                                  від 10 лютого 2012 року №44/01-01

Положення

про комісію щодо вивчення можливостей

охоплення гарячим харчуванням учнів 1-4 класів

та дітей пільгових категорій в загальноосвітніх

навчальних закладах Старосамбірського району

 

1. Загальні положення:

1.1. Склад комісії щодо вивчення можливостей охоплення гарячим харчуванням учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій в загальноосвітніх навчальних закладах Старосамбірського району (надалі – комісія),затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

1.2. Комісія формується з працівників райдержадміністрації, районної ради відділу освіти, райспоживспілки, районної санітарно-епідеміологічної станції, директорів шкіл та поновлюється в разі потреби.

1.3. До складу комісії повинні входити:

- заступник голови райдержадміністрації, голова комісії;

- заступник голови районної ради, заступник голови комісії;

- головний спеціаліст відділу освіти, секретар комісії;

Члени комісії

- заступник начальника відділу освіти

- директори І-ІІІ ст., І-ІІ ст. (за згодою)

- методист відділу освіти;

- економіст відділу освіти;

- начальник фінансового управління райдержадміністрації;

- лікар по гігієні дітей і підлітків Старосамбірської районної санітарно-епідеміологічної станції (за згодою)

- голова правління Старосамбірської райспоживспілки.

1.4. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законом України «Про місцеві державні адміністрації», Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 24.01.2011 №23 «Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи , на 2011 рік», Постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» та іншими нормативно-правовими актами.

2. Основні засади:

2.1.Комісія:

2.1.1. Вивчає та аналізує стан харчування у загальноосвітніх навчальних закладах району.

2.1.2. Заслуховує підприємців, які пройшли тендерну комісію і які займаються харчуванням школярів про якість харчового забезпечення у навчальних закладах.

2.1.3. Ухвалює рішення щодо гарячого якісного харчування школярів 1-4 класів, та школярів пільгових категорій.

3. Відповідно до основних завдань:

3.1. Працівники відділу освіти:

3.1.1. Готують розпорядження, накази, розробляють заходи щодо охоплення гарячим харчуванням дітей 1-4 класів та дітей пільгових категорій.

3.1.2. Складають списки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, дітей із малозабезпечених сімей, які мають довідки, посвідчення. що підтверджують їхній  статус;   готують матеріали, акти перевірок їдалень.

3.1.3. Передають підготовлені списки, акти, матеріали секретарю комісії.

3.2. За сім днів до засідань секретар комісії розсилає членам цієї комісії інформаційно-аналітичну записку з кожного питання, яке буде розглядатись.

3.3. На засіданні комісії запрошуються директори, відповідальні за харчування та підприємці, які обслуговують ту чи іншу школу, питання яких буде розглядатися на комісії.

3.4.За результатами  розгляду питання комісія приймає ряд рекомендацій і ухвалює рішення.

4. Прикінцеві положення:

4.1. Засідання комісії проводяться щоквартально.

4.2. Рішення про дату чергового проведення засідання комісії приймається головою комісії.

4.3. Засідання комісії вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше двох третин усіх членів.

4.4. Рішення комісії ухвалюється більшістю голосів присутніх та є обов’язковим до виконання усіма установами та організаціями району,(дотичними  до питання, стосовно якого воно прийняте).

4.5. Рішення комісії не повинно суперечити чинним законодавчим актам та нормативним документам, які діють на момент його ухвалення.

4.6. За результатами  засідання секретар комісії складає протокол.

5.Контроль за ефективністю роботи:

5.1. Контроль за ефективністю роботи комісії проводиться щоквартально.

5.2. Секретар комісії подає звіт про її роботу щоквартально до 15 числа місяця наступного за звітним періодом усім членам комісії.

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено