Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №30/01-04 від 01.02.2019

Про затвердження паспорта

бюджетної програми місцевого

бюджету за КПКВ 0210180

на 2019 рік

 

 На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради від 20 грудня 2018 року №471   «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік»:

  1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління», що додається.
  2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Перший заступник голови                                               Р.Р.Пупа

 

           Затверджено

          розпорядження Старосамбірської

          райдержадміністрації

          1 лютого 2019 року  №30/01-04

 

 

                        

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. 0200000                     Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
     (КПКВК МБ)                                                     (найменування головного розпорядника)

2. 0210000                        Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
     (КПКВК МБ)                     (найменування відповідального виконавця)

3.0210180               180            Інша діяльність у сфері державного управління
     (КПКВК МБ)     (КФКВК)                           (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 245600,00 гривень, у тому числі загального фонду – 245600,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України , Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 р. №1801-VII, Закон України «Про національний архівний фонд і архівні установи», Наказ Державного комітету архівів України №6 від 15.01.2003 р. , рішення сесії Старосамбірської районної ради №471 від 20.12.2018 р. «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік», «Програма підтримки і розвитку Старосамбірського трудового архіву на 2019 рік» .

6. Мета бюджетної програми: збереження документів, що не відносяться до НАФ, недопущення втрат інформаційних ресурсів ;

сприяння  функціонування Старосамбірського трудового архіву , що забезпечить  централізоване тимчасове  зберігання документів , нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території району, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду.

7. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

1

Створення  довідкової бази та облік документів, які зберігаються в архіві, удосконалення діловодства  у сфері архівної справи, забезпечення належних умов зберігання документів та забезпечення законних прав фізичних та юридичних осіб на доступ до документів, збирання, зберігання, використання та поширення інформації архівних документів

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

1

2

3

4

5

6

1

Створення  довідкової бази та облік документів, які зберігаються в архіві, удосконалення діловодства  у сфері архівної справи, забезпечення належних умов зберігання документів та забезпечення законних прав фізичних та юридичних осіб на доступ до документів, збирання, зберігання, використання та поширення інформації архівних документів

245600,00

 

 

245600,00

Усього

245600,00

 

 

245600,00

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

Програма підтримки і розвитку Старосамбірського трудового архіву на 2019 рік.

245600,00

0,00

245600,00

Усього

245600,00

0,00

245600,00

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

кількість установ

 

Од.

Закон про Національний архівний фонд та архівні установи 

-

 

кількість штатних одиниць всього од

Ос.

Штатний розпис затверджений головою

 Старосамбірської РДА

2,5

2,0

-

2,5

2,0

 

в т.ч. службовці

 

 

 

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість прийнятих документів , установ , що ліквідувались або припинили діяльність од. або припинили діяльність 

Од.

Прийняття згідно описів   

200

-

200

 

кількість листів,звернень,заяв скарг,од.

Од.

Прийняття заяв від громадян

300

-

300

 

кількість виданих довідок , архівних витягів, копій ,од.

Од.

Видача довідок , витягів , копій

1200

-

1200

 

кількість перевірок,од.

Од.

Перевір.

2

-

2

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

кількість прийнятих документів на одного працівника

Од.

Документи

100

-

100

 

кількість листів , звернень , скарг   на одного працівника

Од..

Прийняття заяв від громадян

150

-

150

 

кількість виданих довідок , витягів , копій на одного працівника

Од.

Видача довідок , витягів , копій

600

-

600

 

 кількість перевірок на одного працівника

Од.

Перевір. 

1

-

1

4

якості

 

 

 

 

 

 

Відсоток забезпечення і надання інформації до потреб населення району

%

Х

100

-

100

 

                                                _____________________________________________________________

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено