Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №29/01-04 від 01.02.2019

Про затвердження паспорта

бюджетної програми

місцевого бюджету за

КПКВ 0215053 на 2019 рік

 

  На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради  від 20 грудня 2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік»:

  1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0215053 «Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості», що додається.
  2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Перший заступник голови                                               Р.Р.Пупа

 

                                                                                                                                           Затверджено

                                                                                                                                            розпорядження Старосамбірської

                                                                                                                                            райдержадміністрації

                                                                                                                                            1 лютого 2019 року  №29/01-04

                                                                                                                                                        

 

 

   Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

1. 0200000                   Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0210000                     Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

 (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. 0215053                        0810             Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських               організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)           (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 800000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 800000,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:        Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про фізичну культуру та спорт», Наказ Міністерства фінансів України від 23.11.2016 року №4393 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту», рішення сесії Старосамбірської районної ради від 20.12.2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: : Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських               організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

7. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

1

                   Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

1

2

3

4

5

6

1

Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських               організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

800000,00

 

 

800000,00

Усього

800000,00

 

 

800000,00

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

кількість установ

 Од.

положеня 

 

1

 

кількість штатних одиниць

 Од.

Штатний розпис

3,5

 

3,5

 2

 продукту

 

 

 

 

 

 

кількість заходів, що проводяться місцевими осередками

Од. 

 Згідно звіту, кошториси витрат 

63

 

63

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середній розмір витрат на проведення одного спортивного заходу

Грн..

розрахунок

12698,41

 

12698,41

4

якості

 

 

 

 

 

 

Залучення населення регіону до занять фізичною культурою та спортом

%

Внутрішній розрахунок

6

 

6

 

Збільшення кількості спортивних заходів

%

Внутрішній розрахунок

1

 

1

 

                                                                             _________________________________________________

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено