Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №28/01-04 від 01.02.2019

Про затвердження паспорта

бюджетної програми місцевого

бюджету за КПКВ 0212112

на 2019 рік

 

 На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», , наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради від 20 грудня 2018 року №471   «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік»:

  1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0212112 «Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами», що додається.
  2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Перший заступник голови                                               Р.Р.Пупа

 

                                                                                                                                       Затверджено

                                                                                                                                        розпорядження Старосамбірської

                                                                                                                                        райдержадміністрації

                                                                                                                                       1 лютого 2019 року  №28/01-04

                                                                                                                                            

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. ___0200000___              Старосамбірська  районна державна адміністрація_ Львівської області
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. _0210000________         Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
   (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. _0212112                         0725         Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)           (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 79700,00 гривень, у тому числі загального фонду –79700,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,    

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за № 471 від 20 грудня 2018 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік»

 

6. Мета бюджетної програми: :    підвищення рівня надання первинної  медичної допомоги  та збереження здоров’я населення

7. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення надання первинної медичної допомоги , що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

1

2

3

4

5

6

 

Забезпечення надання первинної медичної допомоги , що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами

79700,00

0,00

 

79700,00

Усього

79700,00

0,00

 

79700,00

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

Оплата газопостачання

грн. 

кошторис

13000

 

13000

 

Оплата електроенергії

грн. 

кошторис

16364

 

16364

 

Оплата інших комунальних послуг

грн. 

кошторис

50336

 

50336

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість природного газу м3 ,усього

од. 

Внутрішній розрахунок 

 696

 

696

 

Кількість електроенергії  КВт, усього

од.

Внутрішній розрахунок 

5547

 

5547

 

Кількість дров м3,усього

од.

Внутрішній розрахунок 

45,8

 

45,8

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середня вартість 1 м3 природного газу

грн. 

розрахунок 

18,68

 

18,68

 

Середня вартість 1 КВт електроенергії

грн.

розрахунок 

2,95

 

2,95

 

Середня вартість 1 м3 дров

грн.

розрахунок 

1100

 

1100

4

якості

 

 

 

 

 

 

 Забезпеченість витрат на оплату енергоносіїв

 

100 

 

100

                       

                                               ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                     

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено