Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №27/01-04 від 01.02.2019

Про затвердження паспорта

бюджетної програми місцевого

бюджету за КПКВ 0213121

на 2019 рік

 

 На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради від 20 грудня 2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік»:

  1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0213121 «Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення», що додається.
  2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Перший заступник голови                                               Р.Р.Пупа

 

                                                                                                                                             Затверджено

                                                                                                                                             розпорядження Старосамбірської

                                                                                                                                              райдержадміністрації

                                                                                                                                             1 лютого 2019 року  №27/01-04

                                                                                                                                                        

 

 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.     0300000                               Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2.      0210000                             Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
   (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3.       0213121                    1040         Здійснення соціальної роботи  з вразливими категоріями населення
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)           (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 649500,00  гривень, у тому числі загального фонду – 649500,00 гривень та спеціального фонду – 0.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254 к/96-ВР; Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.12010.№2456 –ІV із змінами ); Закон України «Про соціальну роботу з  сім’ями дітьми та молоддю»; Наказ Міністерства фінансів України від 24.10.2012 № 1116/653 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей"за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів  « із змінами; рішення сесії Старосамбірської районної ради №471 від 20.12.2018 року « Про  районний  бюджет Старосамбірського району на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми: Здійснення соціальної роботи  з вразливими категоріями населення

7. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

1

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім`ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                                                     (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

1

2

3

4

5

6

1

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді

649500,00

 

 

649500,00

Усього

649500,00

 

 

649500,00

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

кількість установ

 од.

Положення про Центр 

1

 

1

 

 Кількість штатних одиниць

од. 

Штатний розпис 

 8

 

8

2

продукту

 

 

 

 

 

 

кількість отримувачів соціальних послуг, в тому числі:

од. 

 

 1378

 

1378

 

кількість сімей, які опинились в складних життєвих обставинах

од.

Журнал обліку сімей/осіб

123

 

123

 

Кількість сімей охоплених соціальним супроводом

од.

Журнал обліку сімей/осіб

30

 

30

 

Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

од.

Стат.звіт

3209

 

3209

 

кількість прийомних сімей та дитячий будинок сімейного типу

од.

Розпорядження голови РДА

1 ПС-3дітей, 1ДБСТ-6дітей

 

1 ПС-3дітей, 1ДБСТ-6дітей

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

середньорічні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

грн 

розрахунок 

8119 

 

8119

 

середні витрати на здійснення соціального супроводу

грн

розрахунок

2165

 

2165

 

середні витрати на надання однієї соціальної послуги

грн.

розрахунок

200

 

200

4

якості

 

 

 

 

 

 

збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком, %;

 розрахунок

 1

 

1

 

збільшення кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком, % 

%

с/звіт

2

 

2

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено