Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №26/01-04 від 01.02.2019

Про затвердження паспорта

бюджетної програми місцевого

бюджету за КПКВ 0212146

на 2019 рік

 

 На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради від 20 грудня 2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік», враховуючи розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації  від 23 січня 2019 року №9/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»:

  1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0212146 «Забезпечення повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму, за переліком міжнародних патентованих назв лікарських засобів», що додається.
  2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Перший заступник голови                                               Р.Р.Пупа

 

                                                                                                                                      Затверджено

                                                                                                                                       розпорядження Старосамбірської

                                                                                                                                       райдержадміністрації

                                                                                                                                       1 лютого  2019 року  №26/01-04

                                                                                                                                                        

 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

1. 0200000                   Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0210000                     Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

 (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. 0212146              0763            Забезпечення повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму, за переліком міжнародних патентованих назв лікарських засобів

 (КТПКВК МБ)            (КФКВК)           (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –  525300,00 гривень, у тому числі загального фонду – 525300,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України,    

Конституція України,    

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року № №2629VIII , 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №471 від 20 грудня 2018 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Львівської облдержадміністрації  за №19/0/5-19 від 14.01.2019 року «Про розподіл  субвенцій»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №9/01-04 від 23.01.2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району  на 2019 рік».

 

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення 

7. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму, за переліком міжнародних патентованих назв лікарських засобів

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

1

2

3

4

5

6

1

Забезпечення повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму, за переліком міжнародних патентованих назв лікарських засобів

525300,00

 

 

525300,00  

Усього

525300,00

 

 

525300,00

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Показники затрат

 

 

 

 

14

 

Видатки на відшкодування лікарських засобів для лікування окремих захворювань на І квартал 2019 р

гривень.

кошторис

525300,00

 

525300,00

2

Показники продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість хворих на астму

осіб

Статистична звітність (Ф-20)

218

 

218

 

Кількість хворих на гіпертонію

осіб

Статистична звітність (Ф-20)

10760

 

10760

 

Кількість хворих на діабет ІІ Типу

осіб

Статистична звітність (Ф-20)

816

 

816

3

Показники ефективності

 

 

 

 

 

 

Середній розмір відшкодування вартості лікарських засобів в розрахунку на одного хворого на І квартал

гривень

розрахунок

44,54

 

44,54

4

Показники якості

 

 

 

 

 

 

Зниження рівня захворювання на серцево-судинні захворювання , бронхіальну астму та цукровий діабет ІІ типу

%

Статистична звітність

6,0

 

6,0

                                                 _____________________________________________________________

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено