Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №24/01-04 від 01.02.2019

Про затвердження паспорта

бюджетної програми місцевого

бюджету за КПКВ 0215011

на 2019 рік

 

 На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради від 20 грудня 2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік»:

  1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0215011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту», що додається.
  2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Перший заступник голови                                               Р.Р.Пупа

 

                                                                                                                                            Затверджено

                                                                                                                                            розпорядження Старосамбірської

                                                                                                                                            райдержадміністрації

                                                                                                                                            1 лютого 2019 року  №24/01-04

                                                                                                                                                        

 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

1. 0200000                   Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0210000                     Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

 (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. 0215011                         0810             Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)           (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 200000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 200000,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

       Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 23 листопада 2018 року № 2246-VIII; Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 року №3808-ХІІ; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 р. № 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту»; рішення сесії Старосамбірської районної ради від 20.12.2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік», Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2022 роки.

6. Мета бюджетної програми: Створення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов для проведення навчально-тренувальних зборів і змагань.

7. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

1

                   Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

1

2

3

4

5

6

1

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

145000,00

 

 

145000,00

2

Організація і проведення

регіональних змагань з олімпійських видів спорту

55000,00

 

 

55000,00

Усього

200000,00

 

 

200000,00

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2022 роки у Старосамбірському районі

200000,00

 

200000,00

 

 

 

 

Усього

200000,00

 

200000,00

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

кількість навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних   змагань

 Од.

Календарний план 

14 

 

14

 

кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту

 Од.

Календарний план 

22

 

22

 

кількість днів проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

 дні

Внутрішній розрахунок 

 

1

 

Кількість спортсменів, які братимуть участь у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту

Од.

Внутрішній розрахунок 

681

 

681

 2

 продукту

 

 

 

 

 

 

кількість спортсменів, які братимуть  участь у навчально - тренувальних зборах з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних   змагань

Од. 

 Внутрішній розрахунок 

38 

 

38

 

кількість днів навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних   змагань

 дні

  Внутрішній розрахунок 

90

 

90

 

кількість людино - днів навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних   змагань

 Людино-дні

Календарний план  

3420

 

3420

 

 кількість людино - днів регіональних змагань з олімпійських видів спорту

 Людино-дні

Календарний план  

 681

 

681

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

середні витрати на один людино-день навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних   змагань

Грн..

кошторис

42

 

42

 

середні витрати на один людино-день у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту

Грн..

кошторис

81

 

81

4

якості

 

 

 

 

 

 

динаміка кількості навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних   змагань порівняно з минулим роком

%

 

1

 

1

 

динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком

%

 

1

 

1

 

у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком

%

 

1

 

1

 

                                           ___________________________________________________________________

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено