Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №23/01-04 від 01.02.2019

Про затвердження паспорта

бюджетної програми

місцевого бюджету за

КПКВ 0212151 на 2019 рік

 

   На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України,  статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення   Старосамбірської районної ради  від 20 грудня 2018 року №471  «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік»:

  1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0212151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я», що додається.
  2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

  

Перший заступник голови                                               Р.Р.Пупа

 

                                                                                                                                            Затверджено

                                                                                                                                            розпорядження Старосамбірської

                                                                                                                                            райдержадміністрації

                                                                                                                                            1 лютого 2019 року №23/01-04

                                                                                                                                                        

 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

1. 0200000                   Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0210000                     Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

 (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. 0212151                       0763            Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)           (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 10200050,00 гривень, у тому числі загального фонду – 10200050,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України,    

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року № №2629-VIII , 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №471 від 20 грудня 2018 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення централізованого бухгалтерського та фінансового обліку закладів охорони здоров’я.

7. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров’я згідно з затвердженими кошторисами

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

1

2

3

4

5

6

1

Забезпечення централізованого бухгалтерського та фінансового обліку закладів охорони здоров’я

 

10200050,00

 

10200050,00

Усього

 

10200050,00

 

10200050,00

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

кількість установ

Одиниць

мережа

2

 

2

 

кількість штатних одиниць

Одиниць

штатний розпис

188,0

 

188,0

 

в т. ч. працівників бухгалтерії

Одиниць

штатний розпис

22,75

 

22,75

 2

продукту

 

 

 

 

 

 

кількість медичних закладів що обслуговує адміністративно-господарська служба

Одиниць

мережа

31

 

31

 

кількість складених звітів працівниками

Одиниць

Бухг.розр

273

 

273

 

кількість рахунків

Одиниць

Бухг.розр

23

 

23

 

ефективності

 

 

 

 

 

3

кількість складених звітів на 1-го працівника бухгалтерії

Одиниць

Бухг.розр

12

 

12

 

кількість рахунків на 1-го працівника

Одиниць

Бухг.розр

1

 

1

4

якості

 

 

 

 

 

 

Відсоток виконання працівниками складання звітів та розрахунків

%

Бухг.розр

100

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 ________________________________________________________________________

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено