Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №22/01-04 від 01.02.2019

Про затвердження паспорта

бюджетної програми місцевого

бюджету за КПКВ 0212113

на 2019 рік

 

  На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради від 20 грудня 2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік»:

  1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0212113 «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)», що додається.
  2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Перший заступник голови                                               Р.Р.Пупа

 

                                                                                                                                              Затверджено

                                                                                                                                               розпорядження Старосамбірської

                                                                                                                                                райдержадміністрації

                                                                                                                                                1 лютого 2019 року  №22/01-04

                                                                                                                                                        

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. ___0200000_______                    Старосамбірська  районна державна адміністрація Львівської області
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. _0210000________                      Старосамбірська  районна державна адміністрація Львівської області

   (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3._0212113____               0721         Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)

   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)           (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 61900,00 гривень, у тому числі загального фонду – 61900,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 Конституція України,    

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за № 471 від 20 грудня 2018 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік»

 

6. Мета бюджетної програми: : Підвищення рівня надання первинної  медичної допомоги  та збереження здоров’я населення.

7. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається   амбулаторно-поліклінічними закладами

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

1

2

3

4

5

6

 

Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається   амбулаторно-поліклінічними закладами

61900,00

0,00

 

61900,00

Усього

61900,00

0,00

 

61900,00

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 Оплата води

грн. 

кошторис 

8997 

 

8997

 

Оплата водовідведення

грн. 

кошторис

1003

 

1003

 

Оплата електроенергії

грн. 

кошторис

13180

 

13180

 

Оплата інших комунальних послуг

грн. 

кошторис

38720

 

38720

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість м3 води ,усього

од.

Внутрішній розрахунок

300,3

 

300,3

 

Кількість  м3 водовідведення,усього

од. 

Внутрішній розрахунок 

72

 

72

 

Кількість електроенергії  КВт, усього

од.

Внутрішній розрахунок

4468

 

4468

 

Кількість дров м3,усього

од.

Внутрішній розрахунок

35,2

 

35,2

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середня вартість 1 м3 води

грн.

розрахунок

29,96

 

29,96

 

Середня вартість 1 м3 водовідведення

грн. 

розрахунок 

13,93

 

13,93

 

Середня вартість 1 КВт електроенергії

грн.

розрахунок

2,95

 

2,95

 

Середня вартість 1 м3 дров

грн.

розрахунок

1100

 

1100

4

якості

 

 

 

 

 

 

 Забезпеченість витрат на оплату енергоносіїв

 

100

 

100

 

                                        ____________________________________________________________________

 

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено