Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №20/01-04 від 01.02.2019

Про затвердження паспорта

бюджетної програми місцевого

бюджету за КПКВ 0212080

на 2019 рік

  На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради від 20 грудня 2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік»:

  1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0212080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню», що додається.
  2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 Перший заступник голови                                               Р.Р.Пупа

 

                                                                                                                                         Затверджено

                                                                                                                                        розпорядження Старосамбірської

                                                                                                                                        райдержадміністрації

                                                                                                                                       1 лютого 2019 року   №20/01-04               

                                                                                                                                              

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

1. 0200000                   Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0210000                     Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

 (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. 0212080                        0721             Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)           (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 15907710,00 гривень, у тому числі загального фонду – 14193710,00 гривень та спеціального фонду – 1714000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України,    

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року № №2629-VIII , 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №471 від 20 грудня 2018 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення 

7. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

1

                   Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

1

2

3

4

5

6

1

Надання населенню амбулаторно-поліклінічної  медичної допомоги

14193710,00

1714000,00

 

15907710,00

Усього

14193710,00

1714000,00

 

37060650,00

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

Програма фінансування стоматологічної допомоги окремим категоріям населення Старосамбірського району за 2019 рік

1246000,00

 

1246000,00

Усього

1246000,00

 

1246000,00

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Показники затрат

 

 

 

 

 

 

кількість установ поліклінічного відділення

одиниць

мережа

3

1

4

 

кількість штатних одиниць поліклінічного відділення

одиниць

Статистична звітність  ф.20

158,5

 

158,5

 

в т.ч лікарів

одиниць

Статистична звітність  ф.20

44,25

 

44,25

 

кількість ліжок денного стаціонару

одиниць

мережа

16

 

16

 

 Сума коштів  передбачена  на  програму

гривень

План використання

1 246 000,00

 

1 246 000,00

 

Середньорічна кількість  проведених медичних оглядів по  спец коштах

одиниць

Статистична звітність

 

6300

6300

2

Показники продукту

 

 

 

 

 

 

кількість ліжко днів в денному стаціонарі

тис.од

Статистична звітність 

10,4

 

10,4

 

кількість відвідувань в поліклініку

тис.осіб

Статистична звітність

206,0

 

206,0

 

кількість лікарських відвідувань вдома

тис.осіб

Статистична звітність

1,6

 

1,6

 

кількість пролікованих хворих в денному стаціонарі

осіб

Статистична звітність

1100

 

1100

 

Кількість лікарів стоматологів

осіб

Штатний розпис

11

 

11

 

Кількість лікарських посад по спец коштах

Штатних одиниць

Штатний розпис

 

12,5

12,5

3

Показники ефективності

 

 

 

 

 

 

завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах

дні

Статистична звітність

250

 

250

 

Середня кількість відвідувань на 1 посаду лікаря

осіб

Статистична звітність

4655

 

4655

 

Середня сума коштів  на 1 лікаря

Гривень

Статистична звітність

113 272,00

 

113 272,00

 

Середня кількість медичних оглядів на 1 лікарську посаду

 

 

 

504

504

4

Показники якості

 

 

 

 

 

 

рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях

%

Статистична звітність

4,1

 

4,1

 

рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку  на ранніх стадіях

%

Статистична звітність

4,6

 

4,6

 

Забезпеченість стоматологічною допомогою  пільгових категорій населення

%

Статистична звітність

100

 

100

 

Забезпеченість жителів району  профілактичними  медичними оглядами

%

Статистична звітність

 

100

100

 

                                                        ________________________________________________________

Конституція України

 

                                    

Канал не знайдено